WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPORNOŚĆ POŻAROWA to:

właściwość budowli pozwalająca na przenoszenie obciążeń zewnętrznych, cieżaru własnego oraz szczelności pożarowej, która zapewnia powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.199

DASZEK, KONTRGAMBIT WINAWERA, ZANUSSI, PAMIĘTNIK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ZAPŁON, BEJCA, STREFA TROFOLITYCZNA, KLIN, WYKRĘTAS, NARZYNKA, TURKIESTAN, ZAPLOT, BRYNDZA, SUBKONTRAKT, SALA PLENARNA, ŚMIECIARZ, STRUNOCIĄG, SSAKI WŁAŚCIWE, EKSKLUZYWIZM, LINGWISTA, ZGRAJA, WĘZEŁ DROGOWY, RAMKA CZERPALNICZA, DIEREZA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, PLANETA WEWNĘTRZNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, OKRES OKOŁOPORODOWY, PISMO MUZYCZNE, WIEŚ, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, UPŁYWNOŚĆ, ASESOR, OSTRYGOJAD, LANCKNECHT, CERTACJA, GRABEN, ELEKTRONIKA, OGIEŃ, POWIETRZNIA, RÓWNOŚĆ, SŁOWO, CZŁOWIEK GUMA, MONTAŻYSTA, TAJEMNICA ADWOKACKA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, HEROLD, WIRTUALIZACJA, PANORAMA, ULOTNOŚĆ, RONDO, NÓŻKA, KONFIGURACJA, SPIRALA, KONTAKT, KRÓLIKARNIA, LINIE OCEANICZNE, WŁÓKIENKO, GOGLE, GAZETA, KRYSTALOFIZYKA, ERYTROCYT, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, FEMTOCHEMIA, PTASZNIK GOLIAT, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, FIZYKA PLAZMY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, NAKRYCIE, KUSKUS SZARY, CEPISKO, TRANSPOZYCJA, CZUBATKA, WABIK, ŚWIATŁO, PANŚWINIZM, KOKOSZ, MATEMA, RYBA WĘDROWNA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, MECHANIKA PRECYZYJNA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, SŁUP, MIAZMAT, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KADŹ ZALEWNA, PRZEDNÓWEK, APOLIŃSKOŚĆ, ŚWIECIDEŁKO, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KAŁKAN, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, HAMLETYZM, OBRONICIEL, SZCZELINA BRZEŻNA, NIENASYCENIEC, DOSTRZEGALNOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, NOZOLOGIA, BIOLOGIA, SĄD KOŚCIELNY, ZARAŻONA, NOCEK BECHSTEINA, WODOROTLENEK, BOBROWISKO, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ŚLEDŹ, BIAŁY WĘGIEL, KOMBATANT, ODNOWA BIOLOGICZNA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, WYRĘBISKO, AMINOKWAS, GLORIA, APPALOOSA, CYRANECZKA BAJKALSKA, WITREKTOMIA, MOST PONTONOWY, NIESPRAWNOŚĆ, HEKSODA, STUDENT, FILEMON BLADY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, DORADCZYNI, ZAINTERESOWANA, ATRAZYNA, KLUSKA KŁADZIONA, KRYSTALOGRAFIA, ZERÓWKA, SROGOŚĆ, LINIJKA, CUG, WODA LECZNICZA, ERA KENOZOICZNA, KOPARKA WIELOCELOWA, REWANŻ, PIONEK, ALOZA, PAPROTNICA SUDECKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, ZWYCIĘZCA, WYDRA, CETOLOGIA, NERWIAK OSŁONKOWY, GAMA, WZORNIK, IMMUNOPATOLOGIA, SHIMMY, OKOT, LITRÓWKA, KOTEW, ROZBÓJNIK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, SAPROFAG, WYPRYSK POTNICOWY, HART, POCZUCIE HUMORU, CHOROBA KAHLERA, NIEUPRZEJMOŚĆ, MIHRAB, AWANTUROWANIE SIĘ, BACIK, KONSERWA, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, OBLITERACJA, PKB PER CAPITA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, BEZDEŃ, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, JAKUBKA, KORYFEUSZ, SYMETRIA, FOTOEDYTOR, JODEŁKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, STAW BIODROWY, JEOGRAFIA, ZAMYKANIE USZU, KULT ŚWIĄTYNNY, RELA, PÓŁZAWODOWIEC, MIKSER, ALBULOKSZTAŁTNE, BOROWINA, OPIEKA SPOŁECZNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, OSTROKÓŁ, EGZEKUTYWA, RAJTKI, ROSA, KONGRES WIEDEŃSKI, MARKETING RELACYJNY, ROŚLINA EGZOTYCZNA, JAWNOGRZESZNICA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, PŁAZY BEZOGONOWE, WYNIOSŁOŚĆ, OSTOJA, WĘZEŁ SA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, KLAWISZ NUMERYCZNY, DŁUGODZIÓB, BOREWICZ, PŁUG KOLEŚNY, SZTUBA, CYKL, BEZBRZEŻE, MALARZ, SAVE, KOPIA, BEZDNIA, LATAWICA, OBJĘTOŚĆ, FRAZA, STARTER, BABA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, CZEK BEZ POKRYCIA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ZAKAZ STADIONOWY, BERŻERETKA, PANCERNIK WŁOCHATY, JUNIORKA MŁODSZA, PUZZLE, WYDAWNICTWO, SKRYBA, FRAGMENTACJA PLECHY, LINA RATUNKOWA, ADIUWANT, KOŃ TURKMEŃSKI, TERRARYSTYKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, MIODOJAD, JĘZYK OBCY, OTWARTOŚĆ, INFORMATYK, KRÓLICZARNIA, OBRÓT PUBLICZNY, OSSUARIUM, WINIARZ, ROŚLINA FIKCYJNA, CHOROBA SEITELBERGERA, ZBIEG, VERTIKAL, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, DEFICYT, LUSTRZEŃ, ZAKON MENDYKANCKI, WIĆ ROŚLINNA, AKTYWNOŚĆ, FANATYCZKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ŚWIETLICA, REWIZJONIZM, BŁONA NACZYNIOWA, CZYNNIK ONKOGENNY, RĘCZNE STEROWANIE, LUSTRO TEKTONICZNE, WOLNY RODNIK, KOLUMNA UWIĘZŁA, RYBA UKWIAŁOWA, DWUBÓJ, KATA, BROGSY, DOBRO PUBLICZNE, KOCIA KOŁYSKA, EKOLOGIA, BOMBA KOBALTOWA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, FILOLOGIA CHORWACKA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, POLITYKA TRANSPORTOWA, SZKARŁUPIEŃ, WYPUSTEK, STYLIKOODWŁOKOWE, TV, PISARZ POLNY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, NAGRODA, NABYTEK, BALUT, ŻONGLERKA, AMPUŁKA, ZAPOJA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, CAUSA, WORLD OF WARCRAFT, PODSZYWACZ, PENITENCJA, MAŁPI GAJ, CHILLI, LOTNOŚĆ, ?ROŻEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPORNOŚĆ POŻAROWA właściwość budowli pozwalająca na przenoszenie obciążeń zewnętrznych, cieżaru własnego oraz szczelności pożarowej, która zapewnia powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPORNOŚĆ POŻAROWA
właściwość budowli pozwalająca na przenoszenie obciążeń zewnętrznych, cieżaru własnego oraz szczelności pożarowej, która zapewnia powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia (na 17 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ BUDOWLI POZWALAJĄCA NA PRZENOSZENIE OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH, CIEŻARU WŁASNEGO ORAZ SZCZELNOŚCI POŻAROWEJ, KTÓRA ZAPEWNIA POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast