INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSYLOFON to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów uderzanych, składający się z szeregu strojonych sztabek z twardego drewna najczęściej palisandru (wibratorów, od których wielkości zależy wysokość dźwięku), ułożonych w jednym lub więcej rzędach i uderzanych pałeczka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KSYLOFON

KSYLOFON to:

instrument perkusyjny złożony z zespołu drewnianych płytek różnej wielkości, w które uderza się pałeczkami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.343

MUSZKA, PRZEGRANA, KOMIZM, MOC CZYNNA, OŚ ODCIĘTYCH, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, AORTA BRZUSZNA, KECZUA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, RÓŻNOPAZURKOWCE, POMYLENIEC, OBELGA, WIELOETATOWOŚĆ, OBRABIALNOŚĆ, SZCZOTKA, PRECJOZA, MECENAT, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, TEMAT, TON, LISTA PROSKRYPCYJNA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, SZOPKARZ, GUZIK, NATURYZM, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PLANTAGENECI, PRZĘDZA, POPŁUCZYNA, DOMINACJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SKRZYNECZKA, KUM, VIP, ŚWIATŁO, CYWIL, ZAKRES ZNACZENIOWY, PRZYCZYNA MATERIALNA, HARLEKIN, JUBILER, RÓG, GALARETA, PROPORZEC, ALKOWA, FLISAK, OŚLICA BALAAMA, METEOROID, PISMO TECHNICZNE, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, KILOGRAM, RENÓWKA, BTV, ZEGAR WIEŻOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, KAPUSTA, EDWARD, ANILANA, HEJT, DYREKTOR KREATYWNY, NAJEM OKAZJONALNY, DRGNIENIE, PATELNIA, KOMPILATOR, POGROBOWISKO, KREOL, SALTARELLO, USTAWKA, ZAPORA, PEDOSFERA, PAROSTATEK, PRAKTYCZNOŚĆ, ROGI, DOBRO, ŚWIDER, OSTANIEC, LODOWIEC SZELFOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, OPIEKA SPOŁECZNA, KASA, SZTYWNIAK, TROPIK, STORYTELLING, KARABELA, URCEUS, PŁYWAK, KARETKA, FALKA HAARA, SIEDMIOBÓJ, KROKODYLOWATE, ALLEGROWICZKA, PRZYBŁĘDA, JAPONKA, SURREALIZM, VIOLA BASTARDA, MĄKA, CIERNIOPLĄT, STRZEMIĘ, POLARYZACJA JONOWA, BANK ZRZESZAJĄCY, ODRUCH, SENAT, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ARAUKARIA, BOCZNOTRZONOWIEC, KOMÓRKA KERRA, STRONA, ULTRAFILTRACJA, WĄTROBOWIEC, SEPARACJA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KOPIAŁ, SOLITER, TELESKOP, CZEREŚNIA, KOREGENT, INWEKTYWA, INWERSJA, KOSMATEK, WIERSZ, BASTEJA, MONODIA, ZUBOŻANIE, PRZEGLĄD, FAZA, TROSKA, FORMACJA, INTEGRACJA PIONOWA, MADONNA, WEKTOR, GŁĘBSZE UCZUCIE, LOT, KOLEJKA GÓRSKA, AKADEMIA, NEKTAR, KOLAMINA, WETERYNARZ, PRZEWIELEBNOŚĆ, TANATOPSYCHOLOGIA, GWIAZDA, NOKAUT TECHNICZNY, KLOSZ, KLIENT, CETIOZAURY, BOSS, BONANZA, TOLERANCJA, KOMUNA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WYŚCIG, NAPŁYW, LENONKI, ROZSTRZAŁ, POLEWA, AŁMA ATA, TRYCYKL, HOLENDER, WKŁAD, LIZANIE , CAP, OBIEG, OLEJ JADALNY, PAKA, BOLSZEWICY, JĘZYK KAUKASKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, TOKOFEROL, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, URSZULA, PUNKT, DUNGEON, MAGISTRALA, KREPA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, AMBRAZURA, ZESPÓŁ CAPLANA, WODA GEOTERMALNA, WERTEKS, MANIFEST, KRÓLEWICZĄTKO, SUPORT, KARTUSZ, SIODLARSTWO, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, BŁYSKOTKA, PAS, DEKONCENTRACJA, ZAKAZ, WYLEW, STREFA POŻAROWA, SINICA OBWODOWA, ZWROT, RZEZAK, CZUB, SYGNAŁ, DIRCIK, OKSZA, AKCENTUACJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, RÓŻANIEC, BRZOZA CZARNA, SKIP, MIEDNICZKA, FRAMUGA, FALA DŹWIĘKOWA, TELETECHNIKA, BEKASIK, ODSYŁACZ, STANOWOŚĆ, ZAWAŁ, SZKŁO, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, CZYNELE, OBROSTKI, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, KĄPIEL LECZNICZA, SIATKA GEOGRAFICZNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PERYKARP, KOSTKA, PRUSACZKA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, LOTOS, MANUFAKTURA, ELITY, BRANŻA, HPA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, BACHATA, ROZBIERANKA, KEYBOARD, JOŁOP, SEJM KONWOKACYJNY, DEOKSYCYTYDYNA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, WKŁAD, KOREK, BACIK, KOMUNIA, KARAWAN POGRZEBOWY, ZASILANIE SIECIOWE, WYWROTKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, KOZAK, ORION, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, POŚCIELÓWKA, DUCHOWY OJCIEC, GEOLOGIA PODSTAWOWA, PRYNCYPIALISTKA, WSTYD, JĘZYK ALEUCKI, SZYKANA, UCIECZKA, BUŁGARSKI, REMIKS, ŁODRANIT, BUKIET, ZAPARZACZKA, KIERKI, DNA, WINKULACJA, ULEGŁOŚĆ, CHOROBA ALPERSA, GADACZ, MAKARON, PODATEK, TEFILIM, NAMIESTNICZKA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, REFERENDUM GMINNE, IDIOFON, OSOBOGODZINA, OSŁONA, TERAPENA, DEKORTYKACJA, EMPIRE, KONFEKCJONER, GDERACTWO, CHŁODZENIE ABLACYJNE, NAGOŚĆ, BABA-CHŁOP, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZRZĄDZENIE LOSU, CHÓR, FAKTURA, SYMBOLIZM, GRZEBACZ, ORDYNACJA, STATEK TRANSPORTOWY, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, STARZĘŚLA, BIRMAŃSKI, LINIA PODSTAWOWA, GŁOWICA BOJOWA, KLUCZ, DIALOGIZM, KABAT, ŻYDOSTWO, STYL FORMULARNY, ?WIELKI KSIĄŻĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSYLOFON instrument muzyczny z grupy idiofonów uderzanych, składający się z szeregu strojonych sztabek z twardego drewna najczęściej palisandru (wibratorów, od których wielkości zależy wysokość dźwięku), ułożonych w jednym lub więcej rzędach i uderzanych pałeczka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSYLOFON
instrument muzyczny z grupy idiofonów uderzanych, składający się z szeregu strojonych sztabek z twardego drewna najczęściej palisandru (wibratorów, od których wielkości zależy wysokość dźwięku), ułożonych w jednym lub więcej rzędach i uderzanych pałeczka (na 8 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - INSTRUMENT MUZYCZNY Z GRUPY IDIOFONÓW UDERZANYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z SZEREGU STROJONYCH SZTABEK Z TWARDEGO DREWNA NAJCZĘŚCIEJ PALISANDRU (WIBRATORÓW, OD KTÓRYCH WIELKOŚCI ZALEŻY WYSOKOŚĆ DŹWIĘKU), UŁOŻONYCH W JEDNYM LUB WIĘCEJ RZĘDACH I UDERZANYCH PAŁECZKA. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x