ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROGLOBIONT to:

organizm przystosowany do życia wyłącznie w jaskiniach, jamach i łączących się z nimi wodach podziemnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.368

KARPLE, BĄK, SYNTEZA JĄDROWA, ZOONOZA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MIĘSOPUST, PSYCHOBIOGRAFIA, PYTEL, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, SEN, SPŁYW GRAWITACYJNY, ELOPSOPODOBNE, CIEMNOBLASZEK, LIŚCIONOGI, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ERGONOMIKA, LEJEK, SESJA, TĘTNICA SKRONIOWA, ELASMOZAURY, WZORNIK, STARANIE, GENOMIKA TEORETYCZNA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, HOHENZOLLERNOWIE, SKŁAD WOLNOCŁOWY, POKÓJ, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, KOMIK, LILIPUTKA, NAPŁYW, REASORTACJA GENOWA, FOTOEDYTOR, MACEDONIA, PĘDZLIK, SHAKER, GERIATRIA, TEMPERATURA UPAŁU, BARWA, TRASZKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, BOGRACZ, LOGIZACJA, CIOS PROSTY, ROPUCHA ZIELONA, MAGENTA, GARDEROBIANA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KANCONA, RYBA ŁAWICOWA, CESARZ, HELIOFIT, KALEJDOSKOP, AMORFICZNOŚĆ, ZNAK ZODIAKU, KOŁOWIEC, REAKCJA ORIENTACYJNA, ORGANISTKA, MAŁPI GAJ, SZEW, NEOTENIA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, BURŻUJSTWO, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, DEFLAGRACJA, PROJEKT UNIJNY, PÓŁROCZNIK, CZARNY PIOTRUŚ, DOSTOJNIK, KAMICA, ANTROPONIMIA, IMPRESYJNOŚĆ, BIOFILIA, OBIJACZKA, DŻEZ, ŁOŻYSKO WAHLIWE, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, GŁUPIĄTKO, CZAS, GLIKOGENOZA, DZIEWIĘTNASTKA, BLUSZCZ, HALLOTRON, PRYZMAT PENTAGONALNY, ŚLICZNOŚĆ, UPRAWA, RÓWNOWAGA, TURANIEC, USTNIK, BECZKARNIA, DIAFTOREZA, STASEK, RUMUŃSKI, MECHANIKA NIEBA, KONGA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PŁYWACTWO, DERMOKOSMETYKA, LĘK, ROŻEN, SZKOŁA ŚREDNIA, NIESPRAWNOŚĆ, KUPEREK, BALANS, PIĘCIOBÓJ, KUKLIK SZKARŁATNY, HARD CORE, PELAGIAL, ZATOR, BOLSZEWICY, WĄSKOPYSKOWATE, SANDBOX, ARKA, TRANSAKCJA AUTONOMICZNA, PALEC ŚRODKOWY, KOŁOMYJEC, PRZESTĘPCA, STACJA SANITARNA, ORTOPTYK, PASOŻYT, EKSPLOZJA, KRATER BOCZNY, OSTATNIA POSŁUGA, TARCZA KONTYNENTALNA, PRZYBYTEK, RYZYKO KREDYTOWE, ZAUSZNIK, CUDA NA KIJU, MARUDER, OFIERSKI, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BIOENERGOTERAPIA, ALUMN, ZROBIENIE MIEJSCA, MOTYLEK, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ŚWIATOWOŚĆ, MIASTECZKO, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, LAUR, TEMPERAMENCIK, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, RIGAUDON, SZCZOTKA, ŻURAWIOWE, PLAC, LOKATA DYNAMICZNA, POJAZD KONNY, SSAKOPODOBNE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, CIELENIE, SONDAŻ, ENERGIA WIATROWA, MISTRZ, WYDŁUŻALNIK, WDROŻENIOWIEC, POMÓR, DEKANAT, UŚMIECH, STRĄGA, NASTAWANIE, AWIATYKA, TOŃ, KOZŁOWIEC, FASHIONISTKA, METAL CIĘŻKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KIEŁŻ ZDROJOWY, SENSOWNOŚĆ, ŻALE, HRECZKOSIEJ, KONIEC, PLANKTON, RADIANT, CZŁOWIEK GUMA, CERATOFILID, KARZEŁ, PRZECIWNAKRĘTKA, ZAPŁATA, ZWÓJ RDZENIOWY, CENA WYWOŁAWCZA, STATEK KABLOWY, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, PCHLI TARG, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, LOTNICTWO, RAMFORYNCHUSY, SKRĘT, PIEKARNIA, PROWENTOWY, ALBULOWATE, ZLEWKA, DOBRY ZNAJOMY, KOŃCZYNA GÓRNA, REAKCJA NIEODWRACALNA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KABLOOPERATOR, SEJM KONWOKACYJNY, PLAMIEC AGREŚCIAK, LICZEBNIK ZBIOROWY, PROZA, WYGASZACZ, WIEK NIEMOBILNY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, TRUTEŃ, WIKARYZM, IZOTROPOWOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, SZALE, LENIWIEC GRZYWIASTY, MISTRZU, FORNALKA, LODOŁAMACZ, GARNCZEK, TRANZYSTOR POLOWY, KRUCHOŚĆ, UCINKA, ARABSKI GREYHOUND, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ZUPKA CHIŃSKA, STATEK KOSMICZNY, REZONANS, PRZEPITKA, DEMONOLOGIA, REDOWA, PIORUN KULISTY, DERBY, BRANIE PRZYKŁADU, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, RESET, STYL DORYCKI, ŻUŻEL, ZASIEKI, RESTAURATOR, ALGOLOGIA, DZIENNIKARZ, LIQUID, BALSAM, INFORMATYKA, TWARDY TYŁEK, BOROWIEC, CHAM, ZYSK INFLACYJNY, BARTNIK, KAFLARZ, NALEGANIE, AWANGARDA, CANZONA, ŻELAZNE PŁUCO, KOŻUSZYSKO, POJAZD NIEKOŁOWY, STRÓJ WIECZOROWY, DZIANINA, PISMO FONETYCZNE, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, DRESIARZ, PONCZOWNICA, KREOLKA, DIDŻEJ, SUPERNOWE, KOSTIUMERNIA, FUNT ANGIELSKI, NIEZLICZONOŚĆ, BIEDOTA, HANAFITA, EDYTORSTWO NAUKOWE, PSYCHOLOGIA, WSKAŹNIK, TEJU WODNY, ŻONGLERKA, VOTUM SEPARATUM, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, MONOPOL, PIERWIASTEK CHEMICZNY, SARMACKOŚĆ, OPAKOWANIE, ERICKSON, DOKUMENTALIZM, WIDZENIE SENNE, JĘZYK KENTUMOWY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, PODŁOŻE GRUNTOWE, LONGHI, ŻYWOTNOŚĆ, ANGLOSASKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PŁYN STAWOWY, DŻOLER, WALENTYNKA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, MŁAKA, BENNET, SZYSZKA, LINIA HODOWLANA, TURANOWIE, MADRASA, KOŻUSZYSKO, ?FAWELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROGLOBIONT organizm przystosowany do życia wyłącznie w jaskiniach, jamach i łączących się z nimi wodach podziemnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROGLOBIONT
organizm przystosowany do życia wyłącznie w jaskiniach, jamach i łączących się z nimi wodach podziemnych (na 11 lit.).

Oprócz ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGANIZM PRZYSTOSOWANY DO ŻYCIA WYŁĄCZNIE W JASKINIACH, JAMACH I ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z NIMI WODACH PODZIEMNYCH. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x