NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLNIK PÓŁNOCNY to:

nornik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.355

KOLIBEREK CIENKOSTERNY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PRYSKAWKA, BAJRONISTA, PIESZCZAK PRZEPASANY, PORTRET, ZAJOB, TREPANG KRÓLEWSKI, KANNA, TYSIĄCZNA, PLAC MANEWROWY, PORADLNE, MAPA DROGOWA, GLIŚNIK, SZURPEK SZWEDZKI, MOGILAMBDACYZM, UBÓJ, WYSYP, GAUR, PRASA, ABRAZJA, REZERWAT, MUZYKA CERKIEWNA, SZABAŚNIK, GĘGAWA, FORMA, KODOK, NIEPOKOJENIE SIĘ, JAWAJSKI, WYSTAWIENNIK, NIRWANA REZONANSOWA, OTĘPIAŁOŚĆ, OKTANT, POLE MAGNETYCZNE, PAŁECZNICA, SŁODNIK, PRZESUWALNOŚĆ, DABOJA ARMEŃSKA, DIADOCHIA, OCZY SZEROKO OTWARTE, TAKYR, WODA PO KISIELU, BRĄZOSZ, KOKTAJL KRABOWY, WOLA, WOLOS, APORT, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, KŁĘBOSZ BIAŁOBRZEGI, WYRAKI, RYBY MORSKIE, RYBA UKWIAŁOWA, WIETLICA, SROKOSZ, TAMARYNY, FILEMONEK SIWOGŁOWY, WIEWIÓRECZNIK OSINOWY, FOSFORESCENCJA MORZA, PARNOŚĆ, NIEDOŁĘSTWO, DESE, KANION PODMORSKI, CZYSZCZALNIA, KARYNTIA, SARKOMER, NICEA, MALOWANIE, PODCHLEBSTWO, KOWALIK KAROLIŃSKI, RĄCZNIK, KAUTOPIREIOFAGIA, MIŁOBĄDZ, MACHORKA, DRAMAT OBYCZAJOWY, ŻUKOWCE, RÓWNE, KONDOR OLBRZYMI, JĄDRO, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, EPISJER, ZŁOTY STRZAŁ, MENU, TYGIEL, PRZYWODZICIEL, FLUNITRAZEPAM, BEZCZUCIE, CHOROBA RITTERA, TEJU KROKODYLOGONOWY, BUJAK, SCYT, KOSTRZEWA CZARNIAWA, BRUDNIAK, RZYGOWINY, KALIPSO, NABYTEK, POLARYZACJA, LAMPARCIK ZIELONAWY, FASOLKA MUNG, MIASS, FILOSEMITA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, BIAŁY WIERSZ, GRUPA WSPARCIA, DWURZĘDEK NACHYLONY, BOCZEK, KRĄŻENIE OGÓLNE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, OKRUTNIK, STRZECHWOWIEC ZWODNICZY, SKLEPIENIE, ŁAŃCUSZEK, PĘTLA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KASZTANÓWKA PRĄŻKOWANA, ORŁOSĘP, OGNIOMUR, RÓG, SYLABA ZAMKNIĘTA, LITERATURA FAKTU, OGNISKO, WISKOZA, GRUSZA OLIWNIKOWA, NAUKA JAZDY, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, ARSZYN, WYSMUKLICA PODOBNA, PERFORACJA, ANOMALIA UHLA, JELEŃ BAGIENNY, GOŁĘBICA, KOMISUROTOMIA, DOGUSSA, HINTHADA, DWUSTRONEK JASNY, KAWĘCZYN, LAMA, AGRAFA, ŻUWIPALMA MALAJSKA, ZIMNO, DRZEWIAK RUDY, POCZDAM, FIZYKA TEORETYCZNA, STAWKA AMORTYZACYJNA, BABKA PIASKOWA, NORMAN, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, LEPTOPELIS MOZAIKOWY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, MIODÓWKA NOWOKALEDOŃSKA, LEWOSKRĘT, KORMORAN ROGATY, CYTOKINA, POCHUTNIK PACHNĄCY, OBJĘTOŚĆ, NIEŚWISZCZUK BIAŁOOGONOWY, KARCZOWISKO, STUPOR, NAPŁYW, MONTANISTA, DYSZEL, KANGUR PARMA, SAMOCHWALCA, RULETKA, TECHNOZAUR, ŻUPA, NUMIZMATYKA, ŻMIJOWIEC BABKOWATY, ADLER, DOJŚCIE, SZKOŁA, DZIERGACZ BIAŁOBREWY, BOROWIEC OLBRZYMI, TUPET, OLEWKA, LETARG, HALLEIN, SALA, ZBROJENIE SIĘ, TERAPIA BEHAWIORALNA, SKARANIE BOSKIE, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, CHOROBA KESONOWA, NOCEK DAUBENTONA, SZURPEK KOSMATY, GATUNEK ENDEMICZNY, GUANO, ROSA MIODOWA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, OKO, BASEN MODELOWY, ZINJANTROP, WAHACZ WZDŁUŻNY, MRÓWNIKOWATE, ROSZCZENIOWOŚĆ, KOSTRZEWA KOZIA, ASTRONOMIA, MSZAR, DRÓB, STADNIAK RDZAWOŁBISTY, SHANDONG, PINGWIN SZCZOTKOCZUBY, SEPARACJONIZM, PSYCHOTANATOLOGIA, PREMIA GÓRSKA, WYWÓZ, ASTURIA, ALBATROSOWATE, GALERIA, CENTRUM, OSTOJA, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, DWUROŻEK ŻÓŁTAWY, ŻAŁOBA, ŚLUZEK KRZACZKOWATY, SZYSZAK HUSARSKI, PRZYNIESIENIE, ASTROFOTOMETRIA, SZWABSKI, RIZE, GŁOWA RODZINY, LENIWIEC GRZYWIASTY, LOS, POWIEŚĆ CYKLICZNA, NADGORLIWOŚĆ, KASZUBSKI, DWUBÓJ KLASYCZNY, ODRUCH KOLANOWY, BORZEŚLAD TORFOWY, ŻEBERKA, FORMIŚCI, KOSZT RODZAJOWY, SKRZYDŁOSZPON, CELLE, MIEŚCINA, CZEKADEŁKO, NASADA, ASD, DRABINA ANALGETYCZNA, LINIA TRAMWAJOWA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, NAWAŁNIK POPIELATY, GRANULOMA, CHAUMONT, DZIERZBIK RÓŻNOBARWNY, KONSTYTUCJA, JEŻOWIEC, ARGOLIDA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, OSTINATO, KOZIOŁ, RODZINA ZASTĘPCZA, LOTOPAŁANKA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, EKSTRALIGA, VALLA, FROTKA, PŁYTA GŁÓWNA, CHLOROTIAZYD, KOPALINA STAŁA, LANGUR HULMAN, CZEPLIWOŚĆ, UHLA PSTRODZIOBA, LUKA DEFLACYJNA, KAZUAR, POŻAREK, SIT ALPEJSKI, WEKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, FILOLOGIA WŁOSKA, DYM, FIOLETEK, GĘŚ BIAŁOCZELNA, ICHNOLOGIA, POCHUTNIK TRWAŁY, HUBA TRWAŁA, JEŻYNA DŁUGOPRĘCIKOWA, AGAPANT, AD-DAUHA, KONDORRAPTOR, BOCIAN, KUSACZ DARWINA, PŁOMYK, WARWICK, KANIUK ZWYCZAJNY, ANOA, BUSZÓWKA KRESKOWANA, PŁOWCE, SANIE, KATEGORIA URZĘDNICZA, LANDRYNKA, MORFOLOGIA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, CHMURA KONWEKCYJNA, KORDON, ASTER NOWOANGIELSKI, RUSEK, ?WYDATKI OSOBOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLNIK PÓŁNOCNY nornik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLNIK PÓŁNOCNY
nornik północny, Microtus oeconomus - gatunek gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych, zamieszkujący północną Europę i Azję oraz północno-zachodnią Amerykę Północną, w Polsce spotyka się go w północnej, środkowej i częściowo południowej części kraju, z wyjątkiem terenów górskich; zasiedla miejsca wilgotne i podmokłe, spotyka się go na torfowiskach, w dolinach rzecznych, nad brzegami jezior, strumieni i na wybrzeżu morza (na 14 lit.).

Oprócz NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - NORNIK PÓŁNOCNY, MICROTUS OECONOMUS - GATUNEK GRYZONIA Z PODRODZINY NORNIKOWATYCH W RODZINIE CHOMIKOWATYCH, ZAMIESZKUJĄCY PÓŁNOCNĄ EUROPĘ I AZJĘ ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ, W POLSCE SPOTYKA SIĘ GO W PÓŁNOCNEJ, ŚRODKOWEJ I CZĘŚCIOWO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI KRAJU, Z WYJĄTKIEM TERENÓW GÓRSKICH; ZASIEDLA MIEJSCA WILGOTNE I PODMOKŁE, SPOTYKA SIĘ GO NA TORFOWISKACH, W DOLINACH RZECZNYCH, NAD BRZEGAMI JEZIOR, STRUMIENI I NA WYBRZEŻU MORZA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x