DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARMAKODYNAMIKA to:

dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.102

MUŚLIN, DEZAKTYWACJA, BIBLIOPOLA, ATALIA, KRZYŻAK ROGATY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, DOPEŁNIACZ, ZASTAWKA MITRALNA, ZIMNO, POLEPSZACZ, LIRYCZNOŚĆ, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ROZKŁAD, ŻABA PURPUROWA, SYRYNGA, NARÓD, CZUWAK, POSZKODOWANY, PADEMELON CZERWONONOGI, JAZDA, CYRKUMFLEKS, GONIOMETRIA, ZWIERZĘ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, ZEŚWIECCZENIE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, OPĘTANY, POTRZEBA, BLESKOTKA, BIOLA, NEGATYWIZM, PRZYLEPNOŚĆ, PINIOR, WĘŻÓWKOWATE, PAPUGA, KLAN, INTEGRALNOŚĆ, LUGIER, FARBA OLEJNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SZWARCOWNIK, PRODUKT LECZNICZY, KONCHYLIOLOGIA, MISKA, TAŚMA, RYBA MASŁOWA, ANALIZA WIDMOWA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, ZAJĄC, STRZAŁECZKA, DENACYFIKACJA, BOROWINA, GÓWNIARSTWO, METODOLOGIA, OBSŁUGA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, ZAWÓD, RADIOAKTYWNOŚĆ, KOMISJA NADZWYCZAJNA, STRZELNICA, NA PIESKA, FIGURA DZIOBOWA, MIZUNA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PRAKOLCZATKA, JĘZYK KREOLSKI, ŚMIETANKA, POKÓJ LEKCYJNY, NIMB, OŚLA CZAPKA, PYLICA TALKOWA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, HAFLINGER, KLOAKA, KREDYT SKUPOWY, DYNAMIKA, GONIOMETRIA STATYCZNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, BIEGUN, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ROZPRAWA HABILITACYJNA, PŁAZAKOWATE, ZATOPIONA DEPRESJA, GALARETKA, CYFRA, FANPEJDŻ, HEKSODA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, ROŻEN, GRA, WIATRAK, FAZA ROZKWITU, ROJSTONA KRÓLEWSKA, SILNIK RAKIETOWY, CZEPNOŚĆ, BACKGROUND, OGIEŃ OLIMPIJSKI, BARWIENIE, UMOWA AGENCYJNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, ŁAGODNOŚĆ, TOPOS, KRAWCOWA, SEKWENCJA CHI, PEPERONI, WSPÓŁPLEMIENIEC, KOŚĆ KULSZOWA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PRZEGRANA, GNIAZDO, WYPALANKA, START, WAFELEK, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, WSTECZNICTWO, TURANIZM, POWIJAKI, CIĄG, STACJA TRANSFORMATOROWA, KONWENCJONALIZM, UNDERGROUND, TRÓJKĄT, LOTOS, WIELOPŁETWIEC, WYCHOWANKA, KONWOJER, ANTENA TUBOWA, KIEP, TRAFIENIE, LAKIER DO PAZNOKCI, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, WZGLĄD, TEKTONIKA, BRUDNA ROBOTA, LENIWIEC BRUNATNY, COLEMANIT, FLEKTA, RUCHLIWOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DŻINGEL, BIBLIOTEKA, KRATKA VICHY, SPOKOJNOŚĆ, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, ROŚLINA FIKCYJNA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, GERONTOLOGIA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KLESZCZE, ŁAWICA SKALNA, OLEJEK, DIAKONAT, KATEGORIA OPEN, NOC, PODKŁAD, BUDYŃ, CEWA, KOMPARYCJA, ROZTWÓR BUFOROWY, UTRAKWIZM, CIĄGNIK ARTYLERYJSKI, CERIWASTATYNA, INDEKS, MŁYNOWY, AKTYNOWIEC, EKSHIBICJONISTA, ZAKRES POJĘCIOWY, ANION HYDROKSYLOWY, SZNUR, SOBIEPAŃSTWO, RELIGIOLOG, DETEKTYW, INFLACJA, BUDOWNICTWO WODNE, MAMUT CESARSKI, KASTYLIJSKI, ISLANDZKI, PALETA, TEREN, GRZYWIENKA, PÓJDŹKA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, TAMANDUA, SKUPYWACZ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, LATARNIK, KAWKA, STYLON, HETYTA, ORGANISTA, STARY MALUTKI, TYGIEL, MOC, CZAGRA SENEGALSKA, ORGANIZM, KONSYGNATARIUSZ, FAZA, NATURALIZACJA, FLAK, SER TOPIONY, ŚLĄSK, RUDAWKA ŻAŁOBNA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, STRUNOWIEC, ŁĘG OLSZOWY, KABLOOPERATOR, BOREWICZ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, MECHANIKA PRECYZYJNA, STAROŻYTNIK, MICHAŁ, POTOK, EPIC TRANCE, PEDIATRIA, TŁUMACZ, ZERÓWKA, PĘCINA, DOMOKRĄŻCA, DOMINATOR, MUSSET, ANALIZA FUNKCJONALNA, PRÓBKA, GRA W KARTY, POTASZ, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, MENUET, EKSPATRIANTKA, UKORONOWANIE, POŚLIZGI, WIĄZADŁO, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, COUNTRY ALTERNATYWNE, RUMIAN SZLACHETNY, JEŻOWATE, IZOTROPOWOŚĆ, PROPILEJE, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, HYDROAKUSTYKA, POŻAREK, SKALA DIATONICZNA, GEREZA BIAŁOBRODA, KNOCKDOWN KARATE, BASKINA, GOTÓWKOMAT, DENIALIZM, SZURPEK POWINOWATY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OTWIERANIE SERCA, STACJA, PĘDNIK AZYMUTALNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, ŻUREK, MRÓWNIK, GORZKIE ŻALE, WAŁKOŃ, ZJAWISKO KERRA, KONFERENCJA PRASOWA, DZIAŁ, KRYNICZANKA, ANTYLOPA, MIKOLOGIA, ASYMILACJA, PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, BYSTROŚĆ, GNIOTOWCE, KLUSKA KŁADZIONA, PRZEJEZDNY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KRAWATKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, AMYLOFAGIA, STANDARDBRED, ELEKTROLIZA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, SPRĘŻYSTOŚĆ, DENITRYFIKATOR, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, DOBRO POZYCJONALNE, WINKRYSTYNA, WAHACZ, MAJOWY PRACOWNIK, ALBINOS, KUWERTURA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, WYWIJAS, MAŁPECZKI, KOREAŃCZYK, OLEJ SMAROWY, MINA, BODOR, DEPOZYCJA, ?PUB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARMAKODYNAMIKA dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARMAKODYNAMIKA
dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane) (na 15 lit.).

Oprócz DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DZIAŁ FARMAKOLOGII ZAJMUJĄCY SIĘ MECHANIZMAMI DZIAŁANIA LEKÓW I INNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA ORGANIZM, STRUKTURAMI WRAŻLIWYMI NA TE DZIAŁANIA ORAZ EFEKTAMI TEGO DZIAŁANIA (DZIAŁANIA POŻĄDANE I NIEPOŻĄDANE). Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x