JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA to:

język, którym posługiwali się słudzy Saurona (głównie orkowie) w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.906

JĘZYK NAUKOWY, PAKARZ, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, BOBROWISKO, ŚLICZNOŚĆ, STABILIZACJA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, OSŁONKA, STRADIVARIUS, PIKIELHAUBA, KLUCZ, STRÓJ PLAŻOWY, TIURNIURA, ZBIÓR, GRA, ZMIERZCH CYWILNY, FALISTOŚĆ, TRABANT, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SZTORMLINA, KONTO, METODOLOGIA, TERAPIA BEHAWIORALNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, FARMACJA STOSOWANA, NER, DAMA, PRZYWODZICIEL WIELKI, LABORANT, CHALKOGRAF, PAJACYK, BIOGERONTOLOGIA, TECHNIKA ŚWIETLNA, LEGAT PAPIESKI, KOŃ FIŃSKI, PTASIA GRYPA, WAL BUTELKONOSY, PLEUSTOFIT, FURA, SKRUPULAT, ZAUWAŻALNOŚĆ, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, MICRA, MAKAKOKSZTAŁTNE, SZRAF, EMALIA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, TUŁACZ, ZDARZENIE, ABSORPCJA, PRĄTNIKOWCE, URBANIZACJA, DRYL, EGZOTYK, BETON, JĘZYK EZOPOWY, STW, MORDWIN, HOSTEL, STYL WILHELMIŃSKI, BIOLA, KSIĘGOWA, DROŻNOŚĆ, WIELOETAPOWOŚĆ, FASCIOLOPSIOZA, KURANT, WYCIEK, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, POWIERZCHNIA WALCOWA, SZTUCA, LABORATORIUM, TOROS, FRAZA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, CRACK, CHRYZMO, PRZEPRAWA, AMFIBIA, TŁUK PANCERNY, SEKSTOLA, WYSTAWIENNIK, DOBRO PUBLICZNE, ARMEKT, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, PIRAMIDA ZIEMNA, RĄBEK, PODUSZKA KURTYNOWA, ŻYŁA JĄDROWA, SUWNICA BRAMOWA, LIDO, WNIEBOWSTĄPIENIE, WORECZEK, WĘDRÓWKA DUSZ, TANY, DWUDZIESTA CZWARTA, WODOROST, MONILOFITY, ZDZIADZIENIE, ZGNICIE, PODRYDZYK OSTRY, ASTRONOMIA POZYCYJNA, USZKO, ASYSTA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, NAPĘD JONOWY, MACIERZ SCHODKOWA, KRÓLIKARNIA, MAŁPIATKL, ANATOMIA ROZWOJOWA, FUZJA WERTYKALNA, WĘGIEL KENELSKI, SAURON, PUSZCZYK, INFLACJA KONSUMENCKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, OWAL KARTEZJUSZA, SPRZĘT MECHANICZNY, MULINA, GRZEBIEŃ, KSIĘGA METRYKALNA, ŻABA Z JUNIN, SOSNA BŁOTNA, SZTUCZNE ŻYCIE, CHOROBA AUJESKIEGO, PANEW, TANATOPSYCHOLOGIA, WAGON PULMANOWSKI, JAMS, EOZYNOFIL, AWANS, SMERFETKA, MORS, RASKOLNICY, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, MESA, SZEWNICA BZÓWKA, PRAWO, DOMINACJA PEŁNA, OWCA ŚRUBOROGA, CHORWACKI, ALFABET MUZYCZNY, INDONEZYJSKI, TETRAETYLOOŁÓW, HYDROFON, NALEGANIE, EKSPRES PRZELEWOWY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PAMIĘĆ OPERACYJNA, MIEJSCE POCHÓWKU, SPLOT SZYJNY, BIWAK, GLIKOGENOZA, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, BIEG ALPEJSKI, LINA RATUNKOWA, SUKIENNIK, BOTULIZM PRZYRANNY, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, FOTOEDYTOR, DZIEŃ REKTORSKI, KAWA, KRATKA, TRIAL, KOALESCENCJA, DEFICYT, WINNICKI, POSTOJOWE, RYTM ASYMETRYCZNY, FIGÓWKA, TERIOLOGIA, QUICKSTEP, SAMOLOT KOSMICZNY, TREN, KĄT POZIOMY, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, NOCEK WĄSATY, JUTLAND, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, UJGURSKI, INSTRUMENT DŁUŻNY, ŚWISTUŁA, LINEARYZM, DUK, PODATEK, CYKL EKONOMICZNY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, KWICZOŁ, ŚLUZICE, PONAGLENIE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, FINAŁ, MIESZANIEC, NIEDOTYKALSKI, NERWICA NIEDZIELNA, DRZWI WAHADŁOWE, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, OBRAZ OPTYCZNY, RIST, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, KWAS POROSTOWY, RYBA AKWARIOWA, MARTYNGAŁ, NOMENKLATURA PARTYJNA, PIENIĄŻEK, PINCZER, ZAKŁAD KARNY, HALMA, RUCH, RZADKOŚĆ, TOLKIEN, DEWOLUCJA, SPIĘCIE, LIRA, KURTYNA WODNA, SZERPA, PLANIMETRIA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, BADANIE JAKOŚCIOWE, SIEĆ, NARYS POLIGONALNY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, SSE, KLUCZYK, KŁĄB, MIÓD BARTNY, SIATECZKA, REAKTYWACJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, POSŁUSZNIK, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, ŻÓŁTA GORĄCZKA, TABULA RASA, OBRZEŻEK, CHOROBA KRABBEGO, OPRZĘD, POSIEDZENIE NIEJAWNE, WIKARYZM, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, PACZKA, MOL, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ALGEBRA BANACHA, DAR ZIEMI, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, MAGNEZJA, TROMPA, IMMUNITET SĄDOWY, SZTUKA ZDOBNICZA, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, DUŃSKI, GREKA, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, NARCIARZ DOWOLNY, SILNIK BOCZNIKOWY, CYJANOŻELAZIAN, DWUSTRONNOŚĆ, SYROPEK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, MOTYL DZIENNY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, FETYSZYZM, POPŁUCZYNA, SĄD GRODZKI, WITRYNA, ŚWIST KRTANIOWY, OSKRZELE, CYBERPANK, GREKA, JĘZYK OGUZYJSKI, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, BUŹKA, MASZT, PODLIZYWACZ, BASEN OCEANICZNY, KOLORATKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, SZABROWNIK, GRUSZE WSCHODNIE, INTONACJA, JEEP, CHAKAS, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MIODOJAD CIEMNY, KOMPLEKS KASTRACYJNY, NOGAJOWIE, EHDV, MEDYCYNA PALIATYWNA, STOSUNEK PRZERYWANY, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, REOSTAT, GRUPA ARYLOWA, WYSMUKLICA, MISJE, ZAKRĘT, ERPEG, ADRES ELEKTRONICZNY, JĘZYK FORMALNY, ?OKNO ATMOSFERYCZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.906 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA język, którym posługiwali się słudzy Saurona (głównie orkowie) w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA
język, którym posługiwali się słudzy Saurona (głównie orkowie) w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena (na 22 lit.).

Oprócz JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGIWALI SIĘ SŁUDZY SAURONA (GŁÓWNIE ORKOWIE) W LITERACKIM LEGENDARIUM, WYKREOWANYM PRZEZ J. R. R. TOLKIENA. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast