ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROGRAM to:

założenia, postulaty, zapowiedź działalności np. partii lub innej organizacji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROGRAM

PROGRAM to:

plan, układ zamierzonych elementów, czynności, prac, przedsięwzięć (na 7 lit.)PROGRAM to:

pojedyncza audycja w radiu lub telewizji, także: (rzadko) pojedynczy występ w telewizji (na 7 lit.)PROGRAM to:

spis pozycji, które składają się na uroczystość, imprezę, plan emisji stacji radiowej lub telewizyjnej (na 7 lit.)PROGRAM to:

ciąg instrukcji napisanych w języku zrozumiałym dla komputera (na 7 lit.)PROGRAM to:

w mediach: pasmo antenowe (na 7 lit.)PROGRAM to:

zatwierdzony przez władze zakres, rozkład i sposób przekazywania wiedzy, która ma być uczona w szkole (na 7 lit.)PROGRAM to:

tryb, w jakim coś, zazwyczaj jakieś urządzenie, działa (na 7 lit.)PROGRAM to:

rodzaj broszurki, w której wyszczególniono informacje na temat granego przedstawienia, koncertu, jakiegoś innego wydarzenia itp (na 7 lit.)PROGRAM to:

zbiór jakichś skoordynowanych działań lub projektów, pewna oferta; struktura organizacyjna utworzona na pewien czas w celu zarządzania zbiorem powiązanych ze sobą projektów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.801

TARADAJKA, KLASA, MŁOTEK, DIPLOPIA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SEKULARYZACJA, BARSZCZ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MILCZĄCA ZGODA, RENKLODA, TRANSKRYPCJA, NOŻYK, KORYTARZYK, MENEDŻER, KIESZONKA, DIASPORA, SZYDLARZ, TAG, ULGA REMONTOWA, LITERA, PICUŚ, LIST POETYCKI, PAL, PASTWA, MÜSLI, ANTYUTLENIACZ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SZLAM, TOP, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, FORMACJA DEFENSYWNA, KLUBOWIEC, ELIMINACJA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, WYPADEK, WYŚWIETLARNIA, KRAKOWIACZEK, BLUZA, SUROWOŚĆ, MUŚLIN, ODRÓBKA, PRZEWODNICZĄCY, PRAWO GÓRNICZE, RAKSOLOTY, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, PIĘTNASTKA, IRENA, SZEWRON, GŁOWICA, SEN, WSKAZ, KARP PO KRÓLEWSKU, JALAPENO, PION, WŁÓKNO, MERZYK GROBLOWY, BARWA DŹWIĘKU, SZTUKA PASYJNA, PALCÓWKA, KAJUTA, OLIWA Z OLIWEK, PUSZEK, TRANSPORTER, LENIWIEC, ALBINOS, DEZETKA, POJAZD SILNIKOWY, BAGAŻÓWKA, MONODIA, KURAK, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, JACK, POCIĄG DROGOWY, NUMEREK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, SZURPEK MISECZKOWATY, NAGANNOŚĆ, MINIATURKA, MOSTEK, KAWA ROZPUSZCZALNA, KLASTER, AKT PŁCIOWY, ŹREBIĘ, SKŁADAK, PRACA, ZWIERZĘ, BUŁGARSKI, DEZAKTYWACJA, WAKUOLA, APSYDA, PĘCHERZ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KĄDZIEL, ZNAK, AZJATYCKOŚĆ, KARDIGAN, WĘGIERKA, KATZENJAMMER, CIECZ WYCZERPANA, OPUS, WODODZIAŁ, PRZEMYT, KOROZJA BIOLOGICZNA, MAŁPI GAJ, DEKLARANT, BOMBA LOTNICZA, AEROFIT, ZABURZENIE UROJENIOWE, OPAŁ, WYSEPKA, SINDING, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, ROPOWICA KŁĘBU, CYRK, RADZIECKOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, WIECZOREK POETYCKI, PIERÓG, PRANKO, KARKAS, CASTRO, METODA DELFICKA, RZECZNIK PRASOWY, KANU, MATRYCA STRUKTURALNA, RATYSZCZ, GUMKA, SZWADRON ŚMIERCI, SY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, PODATEK TONAŻOWY, SALSA, PIERWSZA DAMA, ŚMIERDZIUCH, FALA, RÓŻA BAZALTOWA, FACSIMILE, SKAFANDEREK, SONG, GATUNEK ZBIOROWY, KOSZULKA, BEZPANCERZOWCE, BADANY, ŁAWRA, WOJNA DOMOWA, WZIĘCIE POD WŁOS, SELSYN, TOKSYNA SINICOWA, KATASTROFISTA, TUTOR, PARK PRZEMYSŁOWY, DOWÓD, MASCARPONE, CZECZOTKA, PIEPRZYK, SERWER WIDEO, LAWATARZ, KILOMETR NA GODZINĘ, KRYZA, PUNK ROCK, BAT, STARZENIE MORALNE, ABLACJA LODOWCOWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SAGA, AZOTAN, ŚLIWA, DZIRYT, REKOGNICJA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, NIEMIASZEK, SYMPTOMAT, EMAKI, ŁUSZCZAK INDYGO, MANDORLA, LOT KOSZĄCY, LODOWIEC GRUZOWY, BASKINKA, TABU MILCZENIA, KSYLOFON, REKOMENDACJA, KIELICH, GARNITUR, KOSZYK, STARA WIARA, KRAKOWIAK, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, TERMOSTAT, FETYSZYZM, PACHOŁEK, SKÓRKA, REŻYM, POLIPTYK, PRZEDSZKOLE, FACH, WYRAŻENIE, MENU, SKRZYNIA, PSEUDOMORFIZM, FOTOJONIZACJA, DOKTOR, TERAPIA SZOKOWA, INNA PARA KALOSZY, ANGIELSKI, DAEWOO, INSTALACJA, TORU, BRZEZINA, ŻAREŁKO, BOLERO, STAN NADZWYCZAJNY, SKON, KARTKA, FAZA, KASKADER, PRODUKT LECZNICZY, BAKARAT, MOBBING, BOCIANIEC, GŁOWICA BOJOWA, KOKTAJL MOŁOTOWA, KLAPKA, GABINECIK, DIAKRYT, NIEZDARSTWO, FOSA, DEMOT, OSTATNI MOHIKANIN, ZŁOŻENIE FUNKCJI, NOOBEK, KACZKA DZIENNIKARSKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, MUSZTARDA SAREPSKA, GONDOLA, STUDNIA, OWAD, AMBASADORKA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, BŁĄD LITEROWY, DULKA, SŁAWA, KOLOR OCHRONNY, LASECZKA, DRUT, KOMIN PŁACOWY, ŚLIWA WĘGIERKA, POWAGA, SOS, MANIAK, BAZA TRANSPORTOWA, TARCZA, PIERWSZOŚĆ, RDZA, WOAL, NACZYNIE, KONWERGENCJA, DYSTRYKT, BANDEROWIEC, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, OPŁATA STOSUNKOWA, GAUGUIN, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, JEDNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, DRGANIE AKUSTYCZNE, KACZKA, LANE KLUSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DOWCIPNIŚ, PAKLAK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SZCZUDŁO, ZWAŁY, FISTUŁA, OZONEK, GENIUSZEK, BIS, PAKIET POMOCOWY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PRZESTAWNIA, EPIDEMIOLOG, APRETURA, BARWA OCHRONNA, N-GRAM, BASTEJA, IGLASTE, OSPAŁOŚĆ, HEBRA, ROBOTA, TŁO, SALCESON, PLENUM, BATERIA, PANSEKSUALIZM, PAŃSTWO, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ORGIA, WOLUNTARIAT, ?CZAPKA FRYGIJSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROGRAM założenia, postulaty, zapowiedź działalności np. partii lub innej organizacji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROGRAM
założenia, postulaty, zapowiedź działalności np. partii lub innej organizacji (na 7 lit.).

Oprócz ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - ZAŁOŻENIA, POSTULATY, ZAPOWIEDŹ DZIAŁALNOŚCI NP. PARTII LUB INNEJ ORGANIZACJI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x