KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONWERGENCJA to:

kojarzenie, łączenie, wymienianie się zjawisk, funkcji z pogranicza telekomunikacji, informatyki i multimediów (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONWERGENCJA

KONWERGENCJA to:

podobieństwo jakichś elementów, zbieżność (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

jednoczesny ruch gałek ocznych ku linii pośrodkowej przedniej dzięki skurczowi mięśni prostych przyśrodkowych oczu (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

proces powstawania analogicznych morfologicznie i funkcjonalnie cech w grupach organizmów odlegle spokrewnionych, o odrębnych cechach pierwotnych, w odpowiedzi na podobne lub takie same wymagania środowiskowe, np. podobny typ pokarmu, wymagania lokomocyjne (na 12 lit.)KONWERGENCJA to:

zbliżenie się poziomu pięciu wskaźników gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnej średniej (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.678

TRAWA PASTEWNA, NADZIEMNOŚĆ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, NIDERLANDZKI, TYK, TERCJA, UMOWA UBEZPIECZENIA, OBRONA FRANCUSKA, HISTORYZM MASKI, NAPALENIEC, ALGEBRA UNIWERSALNA, SZÓSTKA, MOBIL, AEROLIT, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, TURANIEC, LINIA PODSTAWOWA, SIDLISZ PIWNICZNY, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, EUFONIA, FALA, FRYZYJSKI, ZAMYKANIE USZU, WSPÓLNOŚĆ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PERLISTOŚĆ, RUCH WAHADŁOWY, WIZJER, POKAL, FIKOLOGIA, KLUB, TABLICA, BÓJKA, UPADŁOŚĆ, PELAGIAL, POTENCJOMETRIA, PODZIELNIK, START, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, KONFEKCJONER, HYCEL, SPIĘCIE, ZAGNIEŻDŻENIE, SPOTKANIE OPŁATKOWE, KALECKI, ROZBÓJNIK, CZEKAN, SONDAŻ, PROCES SPOŁECZNY, RACHUNKI, SZCZUR PACYFICZNY, IMIENNICTWO, PAWICOWATE, SZCZEPONOGI, GERIATRIA, IMIENINY, ALBULOKSZTAŁTNE, LORD, IKAR, POMPIER, BIAŁY MARSZ, CRACKER, WYŚCIG, KOŃ NA PATYKU, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, OPERA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, PASKÓWKI, POLICJA POLITYCZNA, BARWY WOJENNE, ORBITA, HISTORIA, LIMAKOLOGIA, JAJKO W KOSZULCE, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KOMA, KREPA, POWTARZALNOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, BĘBEN WIELKI, FASOLA SZPARAGOWA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BĄBEL, PREZENTER, PARTIA WIEDEŃSKA, KORDON SANITARNY, RZEŹNIK, OSPAŁOŚĆ, ODWIETRZNIK, NYLON, SFORMUŁOWANIE, SYNTEZA JĄDROWA, MOLOSOWATE, POJAZD SPECJALNY, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PRZEDZIAŁ, TRUST, SKOCZNIA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, CIEMNOGRÓD, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZAKOCHANY, BUSINESSWOMAN, SAMOCHODZIARZ, OBIEGNIK, TEMPERATURA ROSY, HEGEL, DŹWIGNICA LINOTOROWA, KOKTAJL, CHAŁTURNICTWO, HAK, SŁOWIANKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ZWAPNIENIE, KOMPETYCJA, PRZYGOTOWALNIA, MUNSZTUK, CASUAL, PODRODZAJ, JAMA PACHOWA, DIALIZA OTRZEWNOWA, AKUMULATORY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KOTERYJNOŚĆ, SKLEP WARZYWNY, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PRAWIDŁO, CEWA, CHILLI, PŁOZA, CHOROBA KESONOWA, KLESZCZE MIĘKKIE, PERSPEKTYWA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, EKSTERN, ZAKRES ZNACZENIOWY, OSIOWIEC, WYSPA KONTYNENTALNA, MOSKWICZ, MANDRYL, LECZENIE CHIRURGICZNE, ISTOTA ZBITA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, RODNIK, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, GUMA NATURALNA, POMOC DROGOWA, WYMIENNIKOWNIA, KOK, KASZA PERŁOWA, MIESIĘCZNIK, ZŁOŻENIE UKŁONU, ZGNIŁY KOMPROMIS, MUSZLA, SAUNA, MANIERYZM, CHŁONIAK BURKITTA, TEREBINT, KAMERALNOŚĆ, KIERZYNKA, BĄBEL SPEKULACYJNY, SACZEK, PIŁKARZ, PŁUCZKA, POZYCJA TRENDELENBURGA, BUTONIERKA, PRZYGODA, SŁOWACYSTYKA, BAON, MADZIARSKI, NIEUKONTENTOWANIE, CUKIERNIA, SLOW-FOX, KOSZULARZ, PŁYN NASIENNY, ADŻAPSANDALI, ZNAMIENITOŚĆ, KABAŁA, KOBIAŁKA, TERROR, NEPALI, CHOKER, KOMBINACJA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, SZOPEN, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, MASTURBACJA, BASENIK, PRZYRODA, CZYNELE, SZKŁO MĄCONE, PUSZYSTOŚĆ, FUNKCJA CIĄGŁA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, ZŁUDZENIE, DUŃSKI, KONTYNGENT CELNY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, UWAŻNOŚĆ, WARSTWA PODSTAWNA, RAKI, OBIEG SYNODYCZNY, KANCONA, TYTAN, NIEDOMYKALNOŚĆ, WAMPIRZYCA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, KOMPARATYSTYKA, WARP, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PODKOWA, KOŃCZYNA, PULSARY, KARAKUŁ, NAMYSŁ, ROZPIĘTOŚĆ, LIMO, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, REWIR, BRUTALIZM, NUMER, PANNICA, KAPILARNOŚĆ, BYSTROŚĆ, NEOGAULLIZM, KURZA TWARZ, JUDASZ, ZIMNA KATODA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, FIRMAMENT, DESZYFRAŻ, OPIEKUN FAKTYCZNY, STOCHASTYKA, PTASZNIK GIGANT, FILM PŁASZCZA I SZPADY, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, BLOK STARTOWY, CIERNIOGŁOWY, CENTRUM, KAZNODZIEJA, OFICYNA WYDAWNICZA, KONTRAPUNKT, PRZEPOJKA, ZJAWISKO SEEBECKA, ZBIÓRKA, GRAF PŁASKI, ZROBIENIE MIEJSCA, NOWOZACIĘŻNY, ANTENA YAGI, BALIA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ROK PODATKOWY, PAPILOTEK, CESARZ, MICHAŁ, INKOHERENCJA, SZENG, MONTAŻOWNIA, ŚMIECIUCH, GEKON, EGZEKUTORKA, STACJA KOPULACYJNA, DOMOKRĄŻCA, PALEOBOTANIKA, PARAROTACYZM, JĘZYK DUNGAŃSKI, ŻABI SKOK, RADIOTECHNIK, PASEK, POROZUMIENIE PŁACOWE, KONWOLUCJA, PNEUMATOLIZA, ELIMINACJA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, KALIMBA, ODCZUCIE, DOROBKIEWICZ, KULUARY, BIBUŁKARZ, OKOT, SAPROFAG, MALARZ, OFIAKODONTY, CERATOFYLLID, OBIEG PIERWOTNY, CHRONOGRAF, REGENERACJA, OBSZCZYMUREK, DOBRO KOMPLEMENTARNE, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KAKOFONIA, ASPOŁECZNOŚĆ, CZYNNIK SYTUACYJNY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, KOMUNIA, PERFUMA, FOTOGRAFIKA, ?ODNÓŻE TUŁOWIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONWERGENCJA kojarzenie, łączenie, wymienianie się zjawisk, funkcji z pogranicza telekomunikacji, informatyki i multimediów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONWERGENCJA
kojarzenie, łączenie, wymienianie się zjawisk, funkcji z pogranicza telekomunikacji, informatyki i multimediów (na 12 lit.).

Oprócz KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KOJARZENIE, ŁĄCZENIE, WYMIENIANIE SIĘ ZJAWISK, FUNKCJI Z POGRANICZA TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I MULTIMEDIÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast