Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAPASY - SPORT WALKI, POLEGAJĄCY NA FIZYCZNYM ZMAGANIU DWÓCH ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH WALKA ODBYWA SIĘ WRĘCZ PRZEZ STOSOWANIE CHWYTÓW; POCZĄTKI TEGO SPORTU SIĘGAJĄ CZASÓW STAROŻYTNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAPAŚNICTWO to:

zapasy - sport walki, polegający na fizycznym zmaganiu dwóch zawodników, których walka odbywa się wręcz przez stosowanie chwytów; początki tego sportu sięgają czasów starożytnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPASY - SPORT WALKI, POLEGAJĄCY NA FIZYCZNYM ZMAGANIU DWÓCH ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH WALKA ODBYWA SIĘ WRĘCZ PRZEZ STOSOWANIE CHWYTÓW; POCZĄTKI TEGO SPORTU SIĘGAJĄ CZASÓW STAROŻYTNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18558

SIODŁO, DIPLOTOMODON, DYM, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, KOKORNAK, ANARCHIA, NUTACJA, CLIPART, LOJALIZM, SKŁADNIA, OSOBOWOŚĆ, ZESTAW, KASAK, GĘSTOŚĆ, TURBAN, KNEDLE, SARKOIDOZA, ZDOBYWCA, PREPERS, WIZYTÓWKA, BRYZG, FANPEJDŻ, DWÓJECZKA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, NOTACJA DIRACA, PRZESZYCIE, MERMOZ, ANTYWESTERN, GLORIA, APTECZKA, OGNIWO ELEKTRYCZNE, PALEC CYNKOWY, PIŻMOWIEC, ZADYSZKA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, BIURO PODAWCZE, TYGIEL, KAKADU, BAŻANT, MIĘTA, DUO, ORNAT, AGREGAT, STRAJK GŁODOWY, KARAKUŁ, KARTEL, OBRAZ OPTYCZNY, ENERGIA GEOTERMALNA, ŻONGLERKA, WĘZEŁ ZWYKŁY, PROMIENIOWANIE BETA, KIJEK, SUROWOŚĆ, ZRZUTKA, ANKIETOWANA, SPREJ, MADRASA, INTERPOLACJA DWULINIOWA, AMEN, PREINSTALACJA, SPÓŹNIALSTWO, GWAJAK, LOSOWANIE WARSTWOWE, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, PORĘCZ, DEKORTYKACJA, FAZA KSIĘŻYCA, KANISTER, STARORUSKI, MROCZEK POZŁOCISTY, MIGRACJA, HARMONIA, DYWIZJON RAKIETOWY, MIAZMATY, JANOWIEC, PRÓBA WODY, STROFA ALCEJSKA, HARFA EOLSKA, LEMONIADA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TOPIALNIA, ŻABKA, DOCHÓD OSOBISTY, PIPA, MEDIANA, UBARWIENIE OCHRONNE, SEITAN, GLIKOGENOZA, HARMONIJKA, BOCZEK, TOPÓR, NAPOMNIENIE, STREETBALL, BARCZATKA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WZROST, WĘDROWNOŚĆ, PARABENZOCHINON, TWIERDZENIE WILSONA, PRZEDPORCIE, MORDOKLEJKA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, NIETOLERANCJA, PRZEDPOLE, DZIURAWY WOREK, JELEŃ SCHOMBURGKA, CELOSTAT, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, DUR OSUTKOWY, BARIERA JĘZYKOWA, REPRESJA, MLECZARZ, STEREOIZOMER, GŁODÓWKA, DERYWACJA UJEMNA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, KOMBUCZA, KRONIKARKA, SNICKERS, MORFOFONEMIKA, CASTING, TRYBUT, GRAFICIARZ, UNIWERSYTUTKA, WIZJA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KREOL, WIECZNA ZMARZLINA, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, PODSADKA, CÓRDOBA, BIEGANINA, TYSIĄC, RESET, PODŚWIADOMOŚĆ, ODROŚL, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, SZANIEC, KLARYSKI, PUNICKI, MIKROFILAMENT, OJCIEC, TRANSFORMACJA FALKOWA, CHRZEST PRAGNIENIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, KOTYLION, NAJEŹDŹCA, DYSLEKSJA, KOLCZATKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, KULTURYSTYKA, POLAROGRAFIA, NEOTENIA, POSTERUNEK, BUKIECIARZ, OBROTNIK, MAŁOŚĆ, DOMEK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, KOTWA, OKLUZJA, DENIALIZM, BLACKJACK, MASZYNA CIEPLNA, KOMEDIANTKA, KOROZJA CHEMICZNA, RURALIZACJA, SCENA, ODKŁACZACZ, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, KOSZ, POWRÓT, TETRARCHIA, KRÓWKA, PROSTE SKOŚNE, PLANETOIDA TROJAŃSKA, FUNT GIBRALTARSKI, PIĘTNASTKA, PĘCINA, WIECH, KARTAN, BACHMAT, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MEMFIS, RAUBITTER, BARBARYZM, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, OSIOWIEC, POWSINOGA, KRZYŻ PAPIESKI, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, ZGRAJA, DIAKON, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, KOMISJA, WYDŁUŻALNIK, MEDYCYNA RATUNKOWA, SPORT KWALIFIKOWANY, CYKL GOSPODARCZY, PREDYSPOZYCJA, MOTYWIK, AUTOPRZESZCZEP, MUSZLOWCE, DRZEWO, APOSTOŁ, ZROBIENIE KUPY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, SZYNOBUS, SURF, TABU MILCZENIA, KOSMOLOGIA, PODRZEŃ, POSKOK, HEBRA, SZCZELINA LODOWCOWA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, INFORMACJA, TANYSTROF, ASYMILAT, ORGANIZM WYŻSZY, SPIRALA HIPERBOLICZNA, OPŁATA KONCESYJNA, NERW STRZAŁKOWY, ADWENTYZM, LUKSEMBURSKI, JUMPER, BRODZIEC, SZPULA, PUSZCZYK, DREWNO WCZESNE, KRYZYS, JĘZYK BEMBA, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, KABOTAŻ, MANGABA RUDOCZELNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, KOŃCOWOŚĆ, CIOS PROSTY, DIMER, MIRAŻ, MIJANKA, MLEKO LODOWCOWE, SKLEPIENIE PALMOWE, MONASTER, PRE-PAID, TEREN, PUNKROCK, DIETA KOPENHASKA, ZOOCHORIA, STRÓJ GÓRALSKI, POPRAWKA, KONDENSACJA, KASTYLIJSKI, MONOCHORD, FRENOLOGIA, MIEŃSZEWIZM, BUTONIERKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, PAKOWACZ, EDYKUŁA, CIĄG, PŁAT CIEMIENIOWY, SFERA BIOTYCZNA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, DOM PRZYSŁUPOWY, PATCHWORKOWIEC, TOPIEL, ŁOŻYSKO WAHLIWE, MURSZ, KOD DWÓJKOWY, PRZEDZIAŁ, MIMETYZM, NEURONAUKA, SILNIK TŁOKOWY, DYMORFIZM PŁCIOWY, SĄD OSTATECZNY, MUCET, GLIGLIŃSKI, INIA, ANTENA YAGI, WALKA ODWROTOWA, TRÓJSKOK, REMISJA, TEREN ZAKRYTY, SMAR MASZYNOWY, OBOZOWISKO, BAWOLE OKO, WOK, TWIERDZENIE KRULLA, FOREMKA, GARNEK, KOMBINACJA KLASYCZNA, WARSZAWA, ZWIĄZEK CHELATOWY, METRYKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, FILOZOFIA MATEMATYKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAPASY - SPORT WALKI, POLEGAJĄCY NA FIZYCZNYM ZMAGANIU DWÓCH ZAWODNIKÓW, KTÓRYCH WALKA ODBYWA SIĘ WRĘCZ PRZEZ STOSOWANIE CHWYTÓW; POCZĄTKI TEGO SPORTU SIĘGAJĄ CZASÓW STAROŻYTNYCH
Hasło Opis krzyżówkowy
ZAPAŚNICTWO zapasy - sport walki, polegający na fizycznym zmaganiu dwóch zawodników, których walka odbywa się wręcz przez stosowanie chwytów; początki tego sportu sięgają czasów starożytnych (na 11 lit.)

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x