SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IPHONE to:

smartfon przygotowany przez Apple Inc., pełniący funkcję telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego, wyposażony jest w system operacyjny iOS (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.333

WYRÓB, SHOGUN, WIELORDZENIOWOŚĆ, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KONCERT, PINGWIN RÓWNIKOWY, STRZEMIĘ, TRANZYT, ZDARZENIOWOŚĆ, CERKIEW ŁEMKOWSKA, TOTALIZM, JĄDRO, STRONA BIERNA, FOTOTROPIZM, ODWACH, AUTOMAT KOMÓRKOWY, UNDEAD, NOTKA, MĘŻNOŚĆ, GETTER, GARDA, KAFEJKARZ, SKOCZEK EGIPSKI, PAPPATACI, SFERA NIEBIESKA, WARIACJE, KOMPANIA WARTOWNICZA, GORĄCA LINIA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, MIÓD SZTUCZNY, SAGUM, EKSPOZYCJA, NIEZAWISŁOŚĆ, KATASTER WODNY, HIPERPRZESTRZEŃ, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, ZIELONOŚĆ, SARONG, PRZECIWIEŃSTWO, DARŃ, CALYPSO, CZERECHA, PODKŁAD GEODEZYJNY, SYNTETYZATOR, RYBA, SYRENA OKRĘTOWA, ARUMUŃSKI, CZARNA SKRZYNKA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, MODEL, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, CWANOŚĆ, STRZECHWOWCE, PORZĄDNIŚ, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, OZNAJMIENIE, JĘZYK FALISKI, DORADCZYNI, LODÓWKA, ŻUŁAWA, SYSTEM SZWAJCARSKI, ZACISK, HEAD-HUNTER, NIEOKREŚLONOŚĆ, JEDNOSTKA OSADNICZA, MOZART, STAROŚĆ, BÓBR ZWYCZAJNY, NEGACJONIZM, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, FIZYKA SŁOŃCA, EMISJA PIENIĄDZA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, JOGA, BAZA ORBITALNA, CZASOWNIK, BIAŁA NĘDZA, POSIADACZ ZALEŻNY, FORMIŚCI, DYN, CZUPURNOŚĆ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, MARGINES, SKOK TŁOKA, MAH JONG, CŁO OCHRONNE, PROSTOŚĆ, POWYWRACANIE, HACZYK, MARŻA ODSETKOWA, IBIZA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, URODYNAMIKA, METAMORFIZM WSTECZNY, KOMÓRKA SELENOWA, PINGWIN MAŁY, PIERWSZOŚĆ, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, WRAK CZŁOWIEKA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, MASKA, EGIDA, KARP KRÓLEWSKI, ARYTMETYKA MODULARNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, JĘZYK MIGOWY, FALAKA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, PIERWSZY, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, FETYSZYSTA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, EPOKA LODOWA, C, KONTRAKT MENEDŻERSKI, MAŁOWODZIE, SEKCJA ZWŁOK, ASTER NOWOBELGIJSKI, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ALKID, KOMPUTER KWANTOWY, WCZASY POD GRUSZĄ, MIKROFON KONTAKTOWY, PRĄD TĘTNIĄCY, ŁÓDŹ POLICYJNA, NEUTRALIZACJA, RĘKODAJNY, BAŃKA, WIMBLEDON, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, CYK, POLICJA SĄDOWA, DYSTANS, EWOLUCJA KASKADERSKA, SĄŻNISTOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, KSIĄŻĄTKO, PROTEKTORAT, DOSTĘPNOŚĆ, PIKANIE, WIERZBÓWKA, OKOCENIE SIĘ, FLIGELADIUTANT, SURFING, URZĄD, MAŚLANY RYNEK, BIEGUN, OKULTACJA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MODEL AKTANCJELOWY, NUTRIETY, PIOCYJANINA, PRZYBUDOWA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DZIECINNOŚĆ, FAŁSZYZM, NIEWYCZUWALNOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, PIENIĄDZ REZERWOWY, KWADRAT, IDIOFON, ŻYWOKOST, IRONICZNOŚĆ, CZART, EPKA, OSCYLATOR, CZERWONKA, BROWAR, STRZELANKA, TACHOGRAM, PAWĘŻ, KRYPTOREKLAMA, GAZA, JOGA, NOTACJA LOGICZNA, SUKMANA, PACHWINA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, FILC, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, OBYCZAJE, NADMIERNOŚĆ, FORMA LINIOWA, ZAGĘSTNIK, ORIJA, UKAZ, SALMONELLA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, ENDOPROTEZA, KAKAO, WSPORNIK, HORMON STEROIDOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, DOGMAT, METODA TERMICZNA, IMITACJA, BOROWIK GRABOWY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, UZBROJENIE, TWIERDZENIE KRULLA, EKRAN, MISJE, GRATIS, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, ODWIEDZALNOŚĆ, JĘZYK ARABSKI, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ODŚRODKOWOŚĆ, KOSMOLOT, ABOLICJONISTA, MAKABRYCZNOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, CELOWNICA, ARCYDZIELNOŚĆ, CYGAŃSTWO, PIESZCZOTA, URZECZOWIENIE, EKTOPLAZMA, ANONEK, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TERMOMETR RNA, BOOROOLA, SPREJ, ZGNILIZNA DREWNA, PASSE-PARTOUT, GĘSTOŚĆ, MĘTNOŚĆ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, KRZTUSIEC, ODCHYLENIE STANDARDOWE, TEOLOGIA NEGATYWNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PIWO, KATAKAUSTYKA, RACJONALNA IGNORANCJA, NIESTANOWCZOŚĆ, LIST PASTERSKI, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, KRĄŻENIE MÓZGOWE, NOMINAŁ, BANKSTER, BANDOLIER, DIMERKAPROL, NAKAZ PRACY, KOGUT GALIJSKI, CZŁON OKREŚLANY, KANAŁ NADGARSTKA, KOŃ TRAKEŃSKI, EKSPERT, TRANSKRYPCJA, ZWIĄZEK OPERACYJNY, OKRES NOWORODKOWY, EKONOMIKA, KATEDRA, PREDYSPOZYCJA, FORUMOWICZKA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, KĄSACZOWATE, POPIELNIK, GLINIASTOŚĆ, MGŁA WYKŁADNICZA, WNIEBOWZIĘCIE, SCREENSHOT, BŁOTNIARKA, POBUDKA, TRWAŁOŚĆ, DZIEWIĘCIU, SŁOWO MASZYNOWE, FUNDA, GABINET CIENI, OTOCZKA MIELINOWA, PORTAL, TWÓR, CHODZĄCA REGUŁA, KATEGORIA SPOŁECZNA, FAZA, ANTYLIBERALIZM, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ZBRODNIA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, STYGOKSEN, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, CHWILÓWKA, AGREGATOR, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, CHARLES, MAŁCUŻYŃSKI, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, TARCZKA, JAKOŚĆ, OPIESZALSTWO, OBSZAR, POUFNOŚĆ, KOŃ DOMOWY, WERBUNEK, SOCJALIZM REALNY, ?ZDERZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IPHONE smartfon przygotowany przez Apple Inc., pełniący funkcję telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego, wyposażony jest w system operacyjny iOS (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IPHONE
smartfon przygotowany przez Apple Inc., pełniący funkcję telefonu komórkowego, platformy rozrywkowej i komunikatora internetowego, wyposażony jest w system operacyjny iOS (na 6 lit.).

Oprócz SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SMARTFON PRZYGOTOWANY PRZEZ APPLE INC., PEŁNIĄCY FUNKCJĘ TELEFONU KOMÓRKOWEGO, PLATFORMY ROZRYWKOWEJ I KOMUNIKATORA INTERNETOWEGO, WYPOSAŻONY JEST W SYSTEM OPERACYJNY IOS. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast