RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOROWINA to:

rodzaj torfu o dużym stopniu przetworzenia przez bakterie humifikujące; stosowany w zabiegach leczniczych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOROWINA

BOROWINA to:

gleba kredowa występująca m.in. na Lubelszczyźnie, rędzina namyta; niekiedy (zwłaszcza w regionie Małopolski) utożsamia się rędziny i borowiny (na 8 lit.)BOROWINA to:

zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego (na 8 lit.)BOROWINA to:

skupisko krzewów borówek (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.456

HUBA, GOŹDZIENIEC, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, INTELIGENCJA WERBALNA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, WISŁA, OBRAZ POZORNY, WARDZANKA, KAUCJA GWARANCYJNA, OFFSET, PTIFURY, KREM, BAGNO, MSZAR, MORA, TETRAETYLEK OŁOWIU, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CHLEB CHRUPKI, KOMPENSATOR CIEPLNY, MIPS, DOCHÓD OSOBISTY, GORCZYCZNIK, ETYL, FRYGIJCZYCY, MARSZ, RUCH EKOLOGICZNY, LILIJKA, FRYWOLITKA, PLUSY, MOCZARA WŁOSKOWATA, SZATA SPOCZYNKOWA, OKUPACJA, STEROL, NIGERZAUR, ZASILANIE SIECIOWE, PIES LATAJĄCY, PATRONTASZ, LAMINAT, PRZENOŚNIK, PIJAR, CZUBAJKA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, WATÓWKA, HISTORYZM, CZEPIGA, KOHEZJA, DEMORALIZACJA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, PISMO KLINOWE, KREOLKA, MIKSER, AMPEROGODZINA, POMOCNIK, NIEPYLAK, CZESANKA, BEZCZASZKOWCE, KONWIKT, ULTRAMIKROSKOP, PIĘTA, CHRYSLER, TRWAŁA, RHIZOBIUM, KARAZJA, POWRÓT, FUNDUSZ PREWENCYJNY, PARALELIZM, DRABINOWIEC, ÚLAIRI, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, HANTEL, WINCERADA, POŁYSK, ROK ANOMALISTYCZNY, TRZOGONY, SYMBOL MATEMATYCZNY, EGIPSKI, CHAŁUPNIK, KLASER, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, FAŁSZYZM, ATTACHAT, REWOLWING, DRZEWORYT, SOKOLE OKO, KANCONETTA, PALIWO CIEKŁE, PROBÓWKA, ANALIZATOR POLOWY, GORE-TEX, SZLACHAR, TRANSAKCJA PAKIETOWA, DEKRET, ODCIEK, ZWIERAK MIKROFALOWY, STERBRAMSREJA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ZARZUCAJKA, WIETLICOWATE, DIOGENIT, CZEDAR, DESZCZ METEORÓW, DYSK AKRECYJNY, RENTA ODROBKOWA, ROLA, OBROTÓWKA, PASTORAŁKA, FIRLETKA, SUPERMOCARSTWO, STAWKA KAPITACYJNA, RUCH, ZAGONOWIEC, BRIENZ, GAZELA, SZMARTUZ, NADTLENEK, EMPORA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SILNIK RAKIETOWY, KUNINGAMIA, DIRK, FIKUS, SZENILA, LASONOGI, TOELOOP, GRABEN, SULFOMETAZYNA, NIRWANA REZONANSOWA, HIPOKAUSTUM, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, WIRUSY DSDNA-RT, ELITARYSTA, REFERENDUM GMINNE, KLAN, NÓŻKA, DUR RZEKOMY, INTERPRETER, MALAWIZAUR, JELEŃ AKSIS, STARONORDYJSKI, WCIOS, AVENSIS, PRYMICJA, JUKKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, PAMIĘTNIK, ALMIKI, IZOPRENOID, PAŁECZKA, WOJSKO KOMPUTOWE, ŻURAWINA, KIESZONKA SKRZELOWA, WOLEMIA, FLAKON, SERDECZNIK, KAUTOPIREIOFAGIA, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, FAKTURA, WSTAWA, TUBA, MORENA POWIERZCHNIOWA, CHONDROSTEOZAUR, OSAD DELUWIALNY, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, TRAWOŻERNOŚĆ, ALFABET SEMAFOROWY, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, MÓZG MATRIOSZKA, SAMOLOT KOSMICZNY, OMDENOZAUR, KONSTRUKCJA SOCHOWA, MIÓD EKSPRESOWY, UŁANKA, WYLINKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, TELEZAKUPY, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, SZYKSYNGIA, SZTUKA, DOLINA RYNNOWA, RYCERZYK, GIPS SZPACHLOWY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, CHOROBA GILCHRISTA, PODATEK PORADLNY, PAS KOALICYJNY, SZPATUŁKA, SŁONECZNOŚĆ, JAŁOWCÓWKA, ŁAŃCUCH EULERA, ADŻAPSANDALI, ŚWIADECTWO, COLEMANIT, HUROŃSKI, MALIMO, SIAOZAUR, CZARNA OSPA, JĘZYK KAFIRSKI, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KAWA, SAŁATA, USTERZENIE MOTYLKOWE, BARYŁKARZ, JĘZYK CHORWACKI, KARAGEN, LONT WOLNOTLĄCY, KONSEKRACJA, JASNOŚĆ, PSEUDOMORFIZM, ZWOJEK, OSIEDLE, HASTA, MOZA, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, PARKIET, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, INFLACJA BUDŻETOWA, PLIOZAUR, ŻAGIEW, PUCHAR, JEŻOZWIERZOWATE, ECU, FICROJA, SALMONELLA, HOMOFONIA, MESJASZ, MUSZTRA, FRAK, NACIEK, MAŁGORZATKA, DRUKARKA LASEROWA, NOZDRZAKI, SZLIF BRYLANTOWY, ABSTRAKCJA, SAKSONIA, ZŁOTLIN, KOSTKI NAPIERA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ANALEPTYK, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, EKRAN, PRZEPAD, SIODŁO WESTERN, SILNIK NISKOPRĘŻNY, BONITAZAURA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, NASOSZNIK, MOPS, RDZA, GRACILIZUCH, ENDERBIT, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, KOMINOWE, WOBŁA, BRYŁA KORZENIOWA, PSZENICA, NER, PIĘTKA, PSTROLISTKA, UPOLITYCZNIENIE, METYS, KORYTOZAUR, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, KLUCHY POŁOM BITE, SZOP, ŻYCIE, TROMBOLITYK, SNIFFER, GOŁĄBEK, ABISYNKA, DŻINSY, DRZEWO SAGOWE, MAKRUROZAUR, SNAPSHOT, SAMOPAŁ, VOTUM SEPARATUM, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, SMERF, MONITOR, TARCICA, RZECZ WNIESIONA, POPŁOCH, ZBRODNIA STALINOWSKA, GRUSZLA, CHOROBA BERGERA, AKT ADMINISTRACYJNY, POZYCJA BALETOWA, KONSULAT, AUDYCJA, BRUDNIAK, MISECZKA, LOFOROTON, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, ZROŚLAK, SABOT, ?BRÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOROWINA rodzaj torfu o dużym stopniu przetworzenia przez bakterie humifikujące; stosowany w zabiegach leczniczych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOROWINA
rodzaj torfu o dużym stopniu przetworzenia przez bakterie humifikujące; stosowany w zabiegach leczniczych (na 8 lit.).

Oprócz RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ TORFU O DUŻYM STOPNIU PRZETWORZENIA PRZEZ BAKTERIE HUMIFIKUJĄCE; STOSOWANY W ZABIEGACH LECZNICZYCH. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x