RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŻAGLOWANIE SKOŚNE to:

rodzaj ożaglowania, gdzie przednia krawędź żagli przymasztowych usytuowana jest w pobliżu płaszczyzny symetrii jachtu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.789

LICZBA PORZĄDKOWA, LIKENOPS, ODDZIAŁ, KARAMBOLA, KATAPLAZM, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, MIGRACJA ZAROBKOWA, PRZEWROTOWIEC, LOTNIK, MODRASZEK IKAR, TWARDZIEL, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, HAMULEC TAŚMOWY, PRAWO RYNKÓW, KAMPYLODONISK, ALTANNIK LŚNIĄCY, PRZYZNAWALNOŚĆ, NIERÓB, KRĘGOWCE, BLINDIA, TONACJA, LUZACKOŚĆ, ŁOPATONOS, ALGORYTM JAKOBIANOWY, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ORONTIUM, SZMERONIA, DYNAMIZM, ACHELOMA, ROZKŁAD, SKAŁA LITA, ZBRODNIA, ARTYLERIA JĄDROWA, ŚCISŁOŚĆ, NAPRĘŻACZ, ŚCIĘCIE, MAŁODUSZNOŚĆ, REKWIEM, SZUANGMIAOZAUR, KEFIA, SZABAS, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, PLANTACJA NASIENNA, KOMPUT, RELACJA PUSTA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, DORSZ BAŁTYCKI, DESKA, WRZASKLIWOŚĆ, AFROWENATOR, RYNKONZAUR, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, WIZJER, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, TERAPENY, SIEĆ STAWNA, TRUDNOŚĆ, CHÓW WSOBNY, ERGOTERAPIA, ADAMPOL, TWIERDZENIE MAYA, SZAMOZAUR, GEN HIPOSTATYCZNY, KUBEK, KRAJALNIA, GOLEC, LOGOGRAF, MAŚLANY RYNEK, SCENOPISARSTWO, POPAS, PACZKA, PŁONNOŚĆ, SISTRUM, RAKET FJUEL, TALERZ, NIKCZEMNOŚĆ, JĘZYK MANX, BLOK ŚMIERCI, WIERZCHOŁEK, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, MUSZLA KONCERTOWA, WEDEL, EPOS HOMERYCKI, ALWALKERIA, POCHWIAK OKAZAŁY, MURENA CĘTKOWANA, RAK SZLACHETNY, PIŻMÓWKI, LARYNGOLOGIA, AUTSAJDER, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, ZWROT, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, DZIEŃ, MALINÓWKA, HISOWANIE, ŻEL, LICZBA CHROMATYCZNA, POGONIEC, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, SILNIK DOLNOZAWOROWY, RZADKOŚĆ, RELING, AROLSEN, HARMONIJNOŚĆ, PODŁUŻNIK, SZAPA, ÓSEMKA, OBROST, PROJEKCYJNOŚĆ, KURZOWIEC, TANIKOLAGREZ, BRAZILOZAUR, BERYL, NERW UDOWO-GOLENIOWY, JOIK, UPALNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, JABŁKO DESEROWE, KWARC MLECZNY, PIEPRZNIK, SNIFFER, GŁOS SMYCZKOWY, UKŁAD JEZDNY, JUKA, STAROŚĆ, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, PRZESTARZAŁOŚĆ, MISIURKA, BRUHATKAJOZAUR, HIP-HOP, MOTYLEK, PATRON, PAKU CZARNOPŁETWY, WERSJA LEKTORSKA, STANOWISKO OGNIOWE, POPOVER, ŻAGLIK, GEREZA BIAŁOBRODA, GEREZA ANGOLAŃSKA, PYZA, WESTERN, MASA KAJMAKOWA, LOTNICTWO, GLOSA, TEATR MUZYCZNY, KONSTYTUCJA, OCZKO, SALAMI, JUSZNICA, ŁUK GRECKI, SILNIK PRZELOTOWY, DEASEMBLACJA, ROLADA, JĘZYK BERTA, NIESTATECZNOŚĆ, RZEKA, STAŁA, LEGATARIUSZ, TALENKAUEN, ROŚLINY NACZYNIOWE, KOSOGON, PROSTOMYŚLNOŚĆ, RÓW, REGUŁA TINBERGENA, RÓŻNOZĄB, ROZWAGA, BURRITO, HAMULEC TARCZOWY, GORYCZAK, UKRAINISTYKA, TRAKCJA KONNA, PILA, SZALOTKA, PLAMKA FORDYCE'A, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, BĘBEN MAGNETYCZNY, MIĘKKIE SERCE, HANTLA, OWSICA, MISECZNICA, REMAT, EGZEMPLARZ SYGNALNY, NIEPOKALANOŚĆ, RAJA GWIAŹDZISTA, RAK, SIŁOWNIK, THRILLER, RUCH KRZYWOLINIOWY, CYGAŃSTWO, MOMENT RZĘDU K, WALOR, REFLEKTOR, SĄD I INSTANCJI, ROGATEK, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, PULPIT, LASECZKA, ZAIMEK ZWROTNY, NAPASTNICZKA, OMEGA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SZE, STACJA, ASFALT, ŁACIŃSKOŚĆ, ADAZAUR, CHRZĄSTKA, LICZBA ALGEBRAICZNA, BISKUP POMOCNICZY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, LÓD, RACJA, MARKETING INWAZYJNY, CZOŁG SAPERSKI, BUŁAWNIK, REPUBLIKA BANANOWA, SEKCJA ZWŁOK, OLCHA, NAZWA PUSTA, KRYPTOPS, PRZEGUBOWIEC, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, POLNIK BURY, WYSPA KONTYNENTALNA, MIESZKALNOŚĆ, ARKEBUZER, BROŃ JĄDROWA, RĘKAW, PIECZEŃ RZYMSKA, KASKADA, ANTABA, BERLINKA, PLAKODUS, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻÓŁWIK, KONTOTEKA, BELLADONA, SILNIK WODNY, BATTLEDRESS, MOTYLEK, PROTEINA, GIDIA, WSTĘPNICA, PIĄTKA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, UKŁAD SŁONECZNY, JEŻOWIEC JADALNY, PREKLUZJA, INSTYTUCJA PROCESOWA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, PRACOHOLIK, KONSEKWENTNOŚĆ, ATALIA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, MENU KONTEKSTOWE, HÄNDEL, OMIEG GÓRSKI, SUBSYSTENCJA, KRACHLA, FUNKCJA CELOWA, GEREZA KRÓLEWSKA, PRZODEK, KALENICA, BORECZNIK SOSNOWIEC, FUNKCJA BORELOWSKA, HARTOWNOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, INDYKATOR, NIETOPERZE OWADOŻERNE, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, WOLICJONALNOŚĆ, KLASTER, OGNIWO GAZOWE, SAMOISTNOŚĆ, TURZYCA, TRYNITARYZM, KARLUDOWIKA, PITU-PITU, GRAMATYKA GENERATYWNA, NIBYŁOPATONOSY, DEFICYT BUDŻETOWY, MAH JONG, WAKINOZAUR, LEZGIN, LONKOZAUR, KLAWISZ, PYSK, PRĄD TĘTNIĄCY, KURZA TWARZ, NIEPOPRAWNOŚĆ, WYSPIARSKOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, WYCIĄG TALERZYKOWY, MAMUT POŁUDNIOWY, ?OWOC ZBIOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.789 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŻAGLOWANIE SKOŚNE rodzaj ożaglowania, gdzie przednia krawędź żagli przymasztowych usytuowana jest w pobliżu płaszczyzny symetrii jachtu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŻAGLOWANIE SKOŚNE
rodzaj ożaglowania, gdzie przednia krawędź żagli przymasztowych usytuowana jest w pobliżu płaszczyzny symetrii jachtu (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ OŻAGLOWANIA, GDZIE PRZEDNIA KRAWĘDŹ ŻAGLI PRZYMASZTOWYCH USYTUOWANA JEST W POBLIŻU PŁASZCZYZNY SYMETRII JACHTU. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast