AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPIZAUR to:

Aepisaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył w okresie kredy (ok. 100 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy; długość ciała ok. 15-17 m, wysokość ok. 6 m, ciężar ok. 40 t (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.656

WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, PATRON, SZKOPEK, CENA NAIWNA, DRIOPITEK, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, STULECIE, MORENA CZOŁOWA, RAM, KRZYŻÓWKA, STOJAK, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, SIERŚĆ, RAMIENICA ZWYCZAJNA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MARYNATA, TAROT, PIASKOWIEC, RZEŻUCHA, PSZCZOLINKI, WĘŻYK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KOZIOŁ, GŁÓD NIKOTYNOWY, ZIARNIAK, MUELLER, WYLINKA, ŻYŁA PĘPOWINOWA, STYL ARCHITEKTONICZNY, AUTOGIEŁDA, GADOPTAK, OSET NASTROSZONY, PERYHELIUM, CIENISTKA, MAŁY REALIZM, LORA, OWCA GRZYWIASTA, WANNANOZAUR, PIECZYWO CHRUPKIE, CYZELATORSTWO, PLEZJOPLEURODON, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, PĘCHERZ, AKWITAN, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KRÓTKI METRAŻ, UGÓR, SZWOLEŻER, HURTOWNIA, CHITYNA, BAZYLISZEK, BOMBA, KOSMATKA KŁOSOWA, MENDOZAZAUR, KREDYT KASOWY, ŁAPCE, BUDOWA, TERAPENY, BOBREK, PAŁKOWIEC, COLLEGE, PENELOPOGNAT, BAT, BUDŻET PAŃSTWA, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, BUZDYGAN, DZIELNICA SENIORALNA, WIECZERNICA, ARKEBUZER, SZMARTUZ, KORONA, PERKOZ DWUCZUBY, GAZOZAUR, DINGS, STUMETRÓWKA, PYZA, FUGA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ŻAGIELEK, ARNOTA, POSTÓJ LODOWCA, OLFAKTOMETRIA, PLEZJOZAUR, CZASZA, TROFEUM ŁOWIECKIE, FAWORYTY, CIĘŻAR DOWODU, KRYSTATUZAUR, ZATOKA, SEMINARIUM, IRYS, CLINTON, MOCZARNIK, LAMPA BENZYNOWA, CENTURIA, STEROWIEC SZKIELETOWY, DUMKA, KAMORRA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MACZETA BOLO, PUNKT WITALNY, WOJDAT, CYPRYŚNIK, MODENA, DŁUGOSZ, RYCYK, KLUCZ SZWEDZKI, BUTUT, KORZENIONÓŻKI, PIĘTNO, OKRES PRZEDRZYMSKI, GRA SIECIOWA, REGUŁA ALLENA, PISMO HIEROGLIFICZNE, ASDIC, CHIROPRAKTYKA, RETROGRADACJA, BAŃKA, TEMPERATURA BARWOWA, ROKIETNIK, DEKADA, KRYPTOZAUR, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, LOK, TOCHIZAUR, WROTYCZ, BLOKADA KONTYNENTALNA, PANEL, BACÓWKA, JABŁKO DESEROWE, EFEKT SPECJALNY, SIAOZAUR, ANTRACYKLINA, CZAHARY, KURIER TATRZAŃSKI, PIERWOTNIAK, ODWRÓCONA HIPOTEKA, SKAFOGNATY, KUKURYDZA, NOTOHIPSYLOFODON, PÓŁINTERNAT, BONITAZAURA, GOŹDZIENIEC, UŁANKA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, KRACHLA, KANGUR DRZEWNY, KONIKI MORSKIE, POMADKA, TRZECI ŚWIAT, KORA, ARUI, APARAT DALMIERZOWY, KATAPLAZM, PŁYWACZ, UKŁAD CYFROWY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PLANTA, RURA GŁOSOWA, OSESEK, MIESIĘCZNIK, BOK, MORION, FALOWNICA, WITREKTOMIA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, CHARAKTERYSTYKA, NOŻYCÓWKA, ZŁOTOLITKA, CEDRZYNIEC, AGNOZJA CZUCIOWA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, NAKO, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, PODUSZKA BERLIŃSKA, RACHUNEK BIEŻĄCY, HEKTOWAT, PARARABDODON, PUŁAP PRAKTYCZNY, ZACHÓD, WĘGORZ, MĄTEWKA, AMORFICZNOŚĆ, PLOTER BĘBNOWY, METAMORFIZM WSTECZNY, ARONIA, ANIMACJA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, MIOTŁA, JEDLINA, KADŹ, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PODATEK LINIOWY, CONDON, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WYRAKOWATE, OMIEG GÓRSKI, ZWIERAK MIKROFALOWY, PERM, SŁOWIK, OBRÓT, SREBRZYK, GLINA MORENOWA, SIÓDEMKA, SARNA EUROPEJSKA, BANDOLET, BARSZCZ, RAKET FJUEL, ZBÓJNIKOWATE, SIŁA AERODYNAMICZNA, DŻINSY, ENTODERMA, SALSA, OKARYNA, MODRAK, GŁOŚNIK JONOWY, KOZACTWO, ŚLIZGUN, CEMENT PORTLANDZKI, SZANAG, NEPALI, KUNMINGOZAUR, JUSZNICA, EFEB, SCENOPISARSTWO, RADIO TRANZYSTOROWE, WYDERKA, SZACHOWNICA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, MOMENT PĘDU, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, WILCZEK, KOŁOSZ, CHOINA, PACHYPLEUROZAUR, PROTOZUCH, KOLCZAK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, DRONT, PROCES KONSOLIDACYJNY, GOŹDZIENIEC, KWAZAR, NIEKAPEK, KOTO, PUNKT ODNIESIENIA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, OŚMIOLECIE, JONAGOLD, DŁUGOŚĆ, ZIMÓWKA, WARIRAPTOR, FLAZOLET, NARZECZONY, BOTSFORD, CZYREŃ, SERDUSZKA OKAZAŁA, PODOKARP, WF, GOLDEN, TOROS, TENDENCJA ROZWOJOWA, NIPPONOZAUR, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, JOŃSKI, BACZEK, WYPIÓR, BASEN, ROTACJA, KOSMOLOGIA, TICINOZUCH, BROŃ AUTOMATYCZNA, RUMIANEK, SETKA, KŁOBUK, SUWNICA MOSTOWA, CYCKI MURZYNKI, KANGUR BENNETTA, FIEDIN, WAGA, KATASTER, WYTRZESZCZKA, EMISJA WTÓRNA, DRAMA, SZYBKOZŁĄCZKA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BIEGUN, POSTKOLONIALIZM, DŻAGAN, PEELING, FETOPATIA CUKRZYCOWA, BĄK, MINIMAL ART, FALA DŁUGA, WĘŻÓWKA, ŚLUZAK, SZEW WĘGŁOWY, ?ŁUSKWIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPIZAUR Aepisaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył w okresie kredy (ok. 100 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy; długość ciała ok. 15-17 m, wysokość ok. 6 m, ciężar ok. 40 t (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPIZAUR
Aepisaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył w okresie kredy (ok. 100 mln lat temu) na terenach współczesnej Europy; długość ciała ok. 15-17 m, wysokość ok. 6 m, ciężar ok. 40 t (na 7 lit.).

Oprócz AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - AEPISAURUS - RODZAJ ZAUROPODA O BLIŻEJ NIESPRECYZOWANEJ POZYCJI SYSTEMATYCZNEJ; ŻYŁ W OKRESIE KREDY (OK. 100 MLN LAT TEMU) NA TERENACH WSPÓŁCZESNEJ EUROPY; DŁUGOŚĆ CIAŁA OK. 15-17 M, WYSOKOŚĆ OK. 6 M, CIĘŻAR OK. 40 T. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x