OBJAW ODPARZENIA CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODLEŻYNA to:

objaw odparzenia ciała (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODLEŻYNA

ODLEŻYNA to:

ognisko martwicy przechodzące w owrzodzenie skóry, tkanki podskórnej, a nawet mięśni i kości, przeważnie wtórnie zakażone, które powstaje na skutek długotrwałego ucisku i związanego z tym niedotlenienia tkanek (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBJAW ODPARZENIA CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 894

CIAŁO DOSKONALE CZARNE, ROTATOR, WIELKOŚĆ, GLOBUS, RELIKWIA, KOMPLEKSJA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KOŚCIEC, UKŁAD ODNIESIENIA, POTENCJAŁ ZETA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PERYGEUM, CHOROBA RUBARTHA, REFLEKS, OBRÓT, OKRĄGŁOŚĆ, ABLUCJA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, MISIEK, STYGOFIL, AKCIK, LIGABINO, KANCIASTOŚĆ, STEPÓWKA, STENOPELIKS, MOTYL DZIENNY, POTENCJAŁ, ŁZOTOK, URAZ, METODA TERMICZNA, KINEZJOLOGIA, PRACA WYJŚCIA, HISTOLOGIA, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, OPONA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, ABROZAUR, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ESKIMOSEK, OBRÓT WSTECZNY, ZACHŁYST, STAN PODGORĄCZKOWY, ENDOSKOPIA, OPÓR, SKRYTOSKRZELNE, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, HESPEROZAUR, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, BÓBR ZWYCZAJNY, KOŃCZYNA DOLNA, ALETOPELTA, TYP MEZOMORFICZNY, RÓŻANIEC KRZYWICZY, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, SEKS ORALNY, MIKROPACHYCEFALOZAUR, TROGLOFIL, KLĘK PODPARTY, KWADRATURA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WSKAZÓWKA, RUCH PRECESYJNY, GLYPTODONTOPELTA, PRZÓD, WODNIAK, APARAT GĘBOWY, PILATES, KOLEC, OGÓRCZAK, SKLERYT, SPOIWO BUDOWLANE, DYSEKCJA, OBJAW ZASŁONOWY, PIERWOTNIAK, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, REZERFORD, BEZSZPARKOWCE, SZYJKA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, KUPER, WIRKI, ZWÓJ RDZENIOWY, SKOLEKS, OPRYSZCZKA, POZYCJA, MITSUKURINA, CZUCIE SOMATYCZNE, PŁASZCZKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, OBJAW ZWIASTUNOWY, ODWŁOK, GLOBUS, LINGAM, KROK, GERANOZAUR, DUPECZKA, ROPNIAK, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, FIZYCZNOŚĆ, PŁETWA, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, CIEPLARKA, ODDYCHANIE TKANKOWE, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, SIŁA DOŚRODKOWA, STYGIMOLOCH, ABSORPCJA, MIMETYZM, DUPAL, MIKSTURA, KRZYWA BALISTYCZNA, FAŁDOPŁETWE, TEJU Z CHILE, ENDODERMA, ANATOMIA WARSTWOWA, BIAŁY ŚPIEW, WZORZEC RUCHOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, ŁACHOTKI, ODRĘTWIENIE, CZŁONY, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, WYKRĘTAS, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, WCIĄGACZ, HUZAR RUDY, KLAOZAUR, LAKTOGLOBULINA, KOKON, DRINKER, BEZCIELESNOŚĆ, MIMEZJA, WYGIBAS, PLETYZMOGRAFIA, NIOBRARAZAUR, WĘZŁY, SZYJA, NOSOROŻEC, MIESZEK, GALWANOTERAPIA, JESIOTRY, SPADOCHRON, RÓWNOWAGA, WYRAZ, SIŁA PŁYWOWA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, GARSTKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, OBRZĘK, STRUPIEŃ, JOGACZARA, WYSYPKA, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, ZAD, HUMANOID, SAMOOKALECZENIE, SÓWKOWATE, NAKŁUCIE, REKIN OWSONA, KRUCHOŚĆ, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, CIAŁO ACETONOWE, WF, REKIN CHOCHLIK, JĘZYK, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, AMORFIZM, CIAŁO SZARE, TEMPERATURA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, DETAL, STEREOTYPIA, POSTAWA, SALAMANDROWATE, CZOP, REKRYSTALIZACJA, GEST, BISSEKTIPELTA, RUCH WSTECZNY, EGZOSZKIELET, ARCHEODONTOZAUR, HUZAR ZWYKŁY, TERMINATOR, LIKORYN, AMORFICZNOŚĆ, STRZAŁKA MAŁA, PROMIEŃ, WYWIJAS, PERYHELIUM, SOLARIUM, LANAZAUR, PUNKT PRZYSŁONECZNY, PERSEWERACJA, TYŁ, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, KOCZKODAN RUDY, LORINAZAUR, ERYTROZUCH, OTALGIA, KRATER UDERZENIOWY, BREWICERATOPS, CIARKI, DEKLINACJA, PODKOLANIE, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, KASŁANIE, SZUANGMIAOZAUR, ENDOSZKIELET, EMAUZAUR, ORTEZA, GŁÓD NIKOTYNOWY, TYLOCEFAL, STYMULACJA, CZŁONECZEK, OREAS, ANATOMIA, GRACILICERATOPS, TERMOMETR OWULACYJNY, HONGSZANOZAUR, MAPA, GĄBKA, ŚRODEK MASY, DZIEWICA NORYMBERSKA, NADKRWISTOŚĆ, HABER, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, REGUŁA GLOGERA, WYPAD, DROGA, MAŁŻORACZKI, CZUCIE GŁĘBOKIE, KOŁOWRÓT, GRUPA GALOIS, OZNAKA, SUBTELNOŚĆ, OPUCHLIZNA, TATIZAUR, PUCHLINA WODNA, ŁONO, FIGURKA, CIĘŻAR POZORNY, BOCZEK, CYJANELLA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, OBWÓD MAGNETYCZNY, KAJDANY SKEFFINGTONA, SARKOLEST, DORABOWATE, TYP EKTOMORFICZNY, PEŁZAK, HANOWER, ABERRACJA, TARCIE OSIERDZIOWE, PODUSZKA POWIETRZNA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, ELEWACJA, NEOTENIA, DRENAŻ, KWAZIKRYSZTAŁ, KRĄGŁOŚĆ, HIPERALGEZJA, EMISJA POLOWA, KARDIODON, ŁAPCE, GEN HOMEOTYZNY, GEMULA, CONDON, SYLWETA, FAZA, FREATOFIL, ROZSZERZENIE CIAŁA, KATAR, OBSESJA, ANTYPERSPIRANT, FAKIR, TANIEC, ODWODZICIEL, NIEPOKÓJ RUCHOWY, SZCZEPONOGI, ZIMNO, ZACHÓD, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, FEBRA, PRZYWODZICIEL, OBLITERACJA, DREN, OPONKA, SKRZYPŁOCZE, GORĄCZKA DUM-DUM, GIMNASTYKA MÓZGU, GŁOWA, REZONANS, PANTOMIMA, ANTYLOPA DERBIEGO, ?EPICYKL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 894 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBJAW ODPARZENIA CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBJAW ODPARZENIA CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODLEŻYNA objaw odparzenia ciała (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODLEŻYNA
objaw odparzenia ciała (na 8 lit.).

Oprócz OBJAW ODPARZENIA CIAŁA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - OBJAW ODPARZENIA CIAŁA. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x