CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DORABOWATE to:

Chirocentridae - monotypowa rodzina dużych i szybkich drapieżnych ryb śledziokształtnych (Clupeiformes) obejmująca dwa gatunki o prymitywnej budowie ciała (dorab i Dorab białopłetwy); występują w Oceanie Indyjskim i Oceanie Spokojnym (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.438

KARA ŁĄCZNA, RODZAJ, WIELOPŁETWCOKSZTAŁTNE, BRZESZCZOTKOWATE, CHOROBA RUBARTHA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, SZADOK, METYLEN, PŁATKONOSY, FLADROWANIE, PAWIAN OLIWKOWY, TYBET, DEPILATOR, MIERNIKOWCE, GLINOKRZEMIAN, ESKARIOLA, DIUGONIE, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, SĘPY, OGONOPIÓROWATE, KAKADU, DRABINOWCOWATE, KRÓTKOSZOWATE, ŻURAWIE, BĄCZEK, ATLETA, METALOGRAFIA, ZACHÓD, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, UKŁAD MNOŻENIA, KRĄŻOWNIK PRZECIWLOTNICZY, SOLARZ, ICHTIOFAUNA, GALARETA, PILARZOWATE, DALIA, WIBRACJA, ZWÓJKOWATE, POZYCJA, GARKUCHNIA, SOS NELSOŃSKI, WIETLICOWATE, EGO, SERDELA, BEZLOTEK, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, WOZIDŁO, ZASTRZALINOWATE, LAZANIE, OKRĄGŁOŚĆ, HIPARION, LORA, KOSZ, JELENIOWATE, PINGWIN TONIEC, FREGATY, APHELIUM, PIERWOMSZAKOWATE, ROMALEOZAURY, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, OBNIŻOWATE, PRZYIMEK, KAPTURNIKOWATE, ZŁOTOLIKI, USTONOGI, RYBY ŁAWICOWE, HAKONOSOWATE, KWIAT MOTYLKOWATY, HACKAMORE, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, ŻABY SESZELSKIE, NIESNUJOWATE, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, SZYNKA SERRANO, TROFEUM ŁOWIECKIE, PIONIZACJA, RODZINA NIEPEŁNA, LOTY NARCIARSKIE, KANCZYLE, KAPELAN, OLINOWANIE, FATAMORGANA, BLACHOWNICA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, BARCZATKA, PIÓROSKRZELNE, AMBYSTOMOWATE, POTOP, GŁUPTAKI, DYSEKCJA, TEJU Z CHILE, FENELZYNA, POPIELICOWATE, MARMOZETA, OMDLAŁOŚĆ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, WAHADŁO, DUPAL, HIPOPOTAM, ROZSNUWACZOWATE, GIBONY, PÓŁTYGODNIK, KUPER, SPŁASZCZKOWATE, MITSUKURINA, OGÓRCZAK, DYWANOKSZTAŁTNE, WYRYNNIKI, SAJKA, ORYKS, FAŁDOPŁETWE, BŁAZENEK, ZIEMNODROZDY, BANIOPIEŃ LÜTKEGO, PIRANIA, HEADHUNTER, CZŁOWIEKOWATE, STAW KOLANOWY, VENTURA, KRZYŻAKOWATE, ŚWISTKOWATE, ARBUZ, GAZELA, ZIMÓWKA, KOD GRAYA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, OŚCIEŃ, ŻYRAFA BARINGO, WODNIAK, POMELO, REKONSTRUKTOR, WĘŻÓWKA, PSZCZOŁOWATE, WARSTWA ROGOWA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PILAW, TRZEWIKODZIOBY, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, ŻABY AUSTRALIJSKIE, KLESZCZE, INEZ, KURAKI, RADIACJA ADAPTATYWNA, PLETYZMOGRAFIA, PODUSZKA POWIETRZNA, CIAŁO ACETONOWE, FLAWONOL, PIÓROLOTKI, GIBERELINA, TUKAN, TARANTULA, APARAT GĘBOWY, RAUIZUCHY, JAMRAJOWATE, PISMO GOTYCKIE, BACHATA, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, OLEJ JADALNY, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, PODRYDZYK OSTRY, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, PRÓCHNICZKOWATE, ROZGAŁĘZIENIE, TRĄBOWCE, HIPOLOGIA, UKOŚNIKOWATE, ŻÓŁW BRUNATNY, MORWA, RAMA, THOMSON, URANOZAUR, BYCZKI, MAŁPIATKI LORI, MARCHEW, ŚWIDROWCE, SYMETRYCZNOŚĆ, SZCZEPONOGI, MANATOWATE, EGZEKWIE, LYGODIUM, KACERZ, AGATIS, EKTOMORFIK, TUPAJE, DŁAWIGAD, ANTYKLINA, UKŁADARKA RUR, CHIMERA, CICHA WODA, NISZCZUKA, KOCZKODAN CZARNOSIWY, RÓŻOWATE, MIŚ, SZNUR HACZYKOWY, PRZĄDKOWATE, ROZSZERZENIE CIAŁA, HUNTER, CZUBACZOWATE, GRUBOŚĆ, PIÓRO, SKAŁA GŁĘBINOWA, KREDYT KONSORCJALNY, NASTROSZEK, GLOBUS, ORANGUTAN, EGRETA, DZIEWICA NORYMBERSKA, MIODOJADY, ARKUSZ KALKULACYJNY, AREKOWATE, OSA, OGON, PARACENTEZA, CZUCIE GŁĘBOKIE, TRACZ, DRUGA CZĘŚĆ, SZKAPLERZ, OBRZEŻKI, ŻMIJOWCE, SZEFEL, TRACZE, PODRYG, KOLEPIOCEFAL, ŁUSKOWCE, CEZA, GERMAIN, GŁĘBINÓWKOWATE, SINICA, PIEPRZOJAD, SIEĆ, PUPINA, PRAWO HOOKE’A, ALTANNIKI, JESIOTR, REKRYSTALIZACJA, PROMIEŃ, INDRISOWATE, GNU PRĘGOWANE, REGENERACJA, UNDARIA, OSTROLOTOWATE, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, REZEDA, SĘP, PODOKARPOWATE, WORKOWCE, AKANTOWATE, ŚPIESZNIKOWATE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, RZADKOŚĆ, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, IMMERSJA, KÓZKI, BATIAL, FIGURA, SZKIELET, OKŁADNICZKOWATE, ZROSTNICOWATE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA, FOKI, LIGABINO, CHOROBA SEGAWY, OGNIWO ELEKTRYCZNE, ŚWIECA, KRABOŻERY, ANTROPOIDY, WALIDACJA KRZYŻOWA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, OLIGOPOL, BOGATKI, STAWONOGI, CIAŁO SZARE, NARZĄD, ŚLIZGUNOWATE, GALARETÓWKA, GRAF NIESKIEROWANY, ROŚLINA STRĄCZKOWA, PIÓROLOTKOWATE, OCEANNIKI, WUEF, SSAK OWADOŻERNY, HAWAJE, JĘZYKI IROKESKIE, PRECESJA, TROJAŃCZYK, KLASMODOZAUR, PANDERICHTYS, KORMORAN, OPOZYCJA, DROZD, CZYHAK SZEŚCIOOKI, RODZINA NUKLEARNA, KAJDANY SKEFFINGTONA, PIŁOWATE, BOCZEK, LIŚCIONOSY, BEZLOTKI, CZERWIOCH, ?AMBLIPODY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.438 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DORABOWATE Chirocentridae - monotypowa rodzina dużych i szybkich drapieżnych ryb śledziokształtnych (Clupeiformes) obejmująca dwa gatunki o prymitywnej budowie ciała (dorab i Dorab białopłetwy); występują w Oceanie Indyjskim i Oceanie Spokojnym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DORABOWATE
Chirocentridae - monotypowa rodzina dużych i szybkich drapieżnych ryb śledziokształtnych (Clupeiformes) obejmująca dwa gatunki o prymitywnej budowie ciała (dorab i Dorab białopłetwy); występują w Oceanie Indyjskim i Oceanie Spokojnym (na 10 lit.).

Oprócz CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHIROCENTRIDAE - MONOTYPOWA RODZINA DUŻYCH I SZYBKICH DRAPIEŻNYCH RYB ŚLEDZIOKSZTAŁTNYCH (CLUPEIFORMES) OBEJMUJĄCA DWA GATUNKI O PRYMITYWNEJ BUDOWIE CIAŁA (DORAB I DORAB BIAŁOPŁETWY); WYSTĘPUJĄ W OCEANIE INDYJSKIM I OCEANIE SPOKOJNYM. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x