OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTOJA to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.)SIEDLISKO to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTOJA

OSTOJA to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.)OSTOJA to:

coś lub ktoś, co/kto stanowi oparcie, jest niezmienne, pomocne, można się na tym/nim podeprzeć (na 6 lit.)OSTOJA to:

rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu lub wózka) (na 6 lit.)OSTOJA to:

fundament, podwalina, przedmurze (na 6 lit.)OSTOJA to:

człon nieruchomy mechanizmu (na 6 lit.)OSTOJA to:

górna część podwozia pojazdu kolejowego w postaci ramy spoczywającej na częściach biegowych (na 6 lit.)OSTOJA to:

miejsce stałego przebywania zwierzyny (na 6 lit.)OSTOJA to:

niezawodne oparcie, podpora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.031

SUBWOOFER AKTYWNY, BOKÓWKA, TENIS ZIEMNY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, REDA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, OSIOWCE, OWAD, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, CORRIENTES, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, KLOAKA, OPERATOR, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, BATERIA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PERIOD, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KOSZARKA, LIBELLA, NOC, WIBRATO, KUSKUS, PIT, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SKATING, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SIARKOSÓL, ANTRYKOT, UPADŁOŚĆ, PUCHLINA WODNA, PROZIAK, GWIAZDA, FLIGELADIUTANT, FILEMON CIEMNY, TWARZYCZKA, ASTERYZM, PYLICA ALUMINIOWA, PRZYGODA, PAPIER GAZETOWY, TEROCEFALE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZAPALENIE, WYSPA MAN, OWAD, CHOROBA ZWIERZĄT, POMPA, SKÓRZAK, TORII, DROMOS, BANKRUCTWO, OPAŁ, ZASZŁOŚĆ, MASKOWIK PSTROGŁOWY, ŚCISKACZ, KONSTANTAN, LAVABO, KLAN, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, HUBA SINIAK, BLENDA, NONET, SUMER, DONICZKA, ALABASTRON, SKARB, POŻAR, CIĘŻKI SPRZĘT, BALANTIDIOZA, JEDNOŻEŃSTWO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, DRAPIEŻNIK, MIKROFALÓWKA, LISZAJ CZERWONY, ANTYNATURALIZM, TYRANEK, MIÓD GÓRSKI, POŁUDNIOWY ZACHÓD, RZADZIZNA, KATOLICKOŚĆ, KOREGENT, MELIORACJA WODNA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, DOWÓD POŚREDNI, KLUCZ UNIWERSALNY, ODEZWA, PACHT, SKRZYNIA BIEGÓW, DIALIZA OTRZEWNOWA, EKSPANSYWNOŚĆ, KONTRGAMBIT WINAWERA, TILAKA, ANGOBA, SKALA RANKINE'A, BURZA PIASKOWA, GĘSTWINA, TECHNIKA OLEJNA, KISIEL, ŁUPEK MARGLISTY, RURKOZĘBNE, SŁUPEK, PĘTAK, ALGEBRA BANACHA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, BECZKARNIA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, GÓRKI, FRYWOLITKI, MICHAŁ, DRWINA, BRONTOZAUR, PYSZOTA, ZAKŁADNIK, WIELOETATOWOŚĆ, KADZIDŁO, CHOROBA FABRY'EGO, KURATORSTWO, PRZODEK, ORTOPTYCZKA, ALUZJA, ROZBIERANKA, MAKATKA, KOMEDIALNIA, ZIEMIA NICZYJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, CZARKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, EKSPONENT, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ROZMOWY W MAGDALENCE, ODWAGA, ROBAK, JĘZYK WEGETUJĄCY, REMONTANTY, POKŁAD PANCERNY, LOTOS, DAMARA, BOLIMUSZKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SZCZELINA DYLATACYJNA, SUNDAJKA, ETYKIETKA, OCEMBROWANIE, VOTUM, KAZAMATA, WSKAZ, DROGI RODNE, ZAWRÓT GŁOWY, EKSPRES, MUCHA MOKRA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, EDAMMER, TOLERANCJA, EMAKIMONO, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, KARAFKA, KOBIETA SPOD LATARNI, GEODEZJA WYŻSZA, STYL WILHELMIŃSKI, ŚWIECA, KAPA, ZASUWA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, OBIBOK, WARIACJE, BYLICA SKALNA, ROŻEN, KONSUMENT, EDREDON, WSPÓŁUCZEŃ, ODSUWACZ, RETRANSMISJA, SIEĆ ENERGETYCZNA, PRODROM, SZPONA, HEAD-HUNTER, POLONEZ, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, GAŁĘZATKA, SPIKER, DEPUTAT WĘGLOWY, SZASZŁYK, OBRÓT PIENIĘŻNY, RECEPCJA, UKROP, PIKNIK, KOŁNIERZ, RYZOIDY, TARŁO, KUC MERENS, GAMA, BLOCZEK, ANGLEZ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KOŁEK, POLONEZ, SEKWENCJA CHI, WŁOSIE, WIDŁY, WZDĘCIE, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, DZIKI BER, PRZYTULIA, CHOROBA ALPERSA, KATALOG RZECZOWY, BÓL, DYSK LOKALNY, DOJŚCIE, HYDROFIL, TULEJA, MECHANIZM KRZYWKOWY, GRUSZYCZKA, NARÓD, CHIŃSKA TORTURA WODNA, BORZEŚLAD ZWISŁY, ŚLIZGAWKA, KONSONANS, RĘKAW, WYCHÓD, AKORD, UCINKA, KAMELIA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, KUPKÓWKA ASCHERSONA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, MONTOWNIA, EMBARGO, CNOTA, ARTUR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, BRYŁA SZTYWNA, PODMIOT ZBIOROWY, PIEC DYMARSKI, MECHOWCOWE, CZEPNOŚĆ, BON OŚWIATOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, TABLICA PRAWDY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WYROCZNIA, ZATOKA, SCENA, ROLA, KLASA, NOSACZ, ŻABA, TELEGRAF OPTYCZNY, DYDELFOWATE, KURZYSKO, PRAWO BERNOULLIEGO, ZATRACENIE, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ODPÓR, DOWÓD, KOKIETNIK, SANDALIN, ASYMILOWANIE SIĘ, EMBRIOGENIA, ZNAMIĘ, LACJUM, TEREN PRZEMYSŁOWY, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, COUNTRY ALTERNATYWNE, ORGANKI, ORIENTACJA, ZŁOTOWŁOSA, PRZESZUKANIE, AŻUR, ARYTMIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WOTUM, GOŁĄBEK, BUDKA, SYNTETYK, AKUMULACJA, IZOTERMIA, ZMOWA CENOWA, PROGRAM UŻYTKOWY, DRACENA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, AEROGRAFIA, AEROLIT, TYTANIAN, ASOCJACJA, BULWA, SKUP, HEKSAPTYK, KAPITULANT, MOŁDAWSKI, PRAWO PIĘŚCI, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ESKORTA, HAMULEC TAŚMOWY, KUPLET, SIŁA ODŚRODKOWA, ?SZPILKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.031 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTOJA obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.)
SIEDLISKO obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTOJA
obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.).
SIEDLISKO
obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 9 lit.).

Oprócz OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OBSZAR WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RZADKIE, GINĄCE, ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN LUB ZWIERZĄT CZY ZANIKAJĄCE TYPY EKOSYSTEMÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x