STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPUŁA PANCERNA to:

stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.851

GLIKOZYD FENOLOWY, TYCZKA, DZIRYT, LATEKS, GORĄCY PIENIĄDZ, MIKROOTWÓR, PRZEKAZIOR, BROKAT, BESZAMEL, KUCHNIA GAZOWA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, TABOR, SAKRAMENT, ADRES, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, ORZESZEK PINIOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, APORT RZECZOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POKRĘTKA, WENTYL, LEONOW, STYL, WZÓR CNÓT, VIOLA BASTARDA, MONOPOL NATURALNY, ODMRAŻACZ, SZNAPS, OSTANIEC DEFLACYJNY, QUADCOPTER, WÓZEK, SOLIDARYZM, ŁYSAK, TEORIA PIERŚCIENI, ŁUK SKRZELOWY, PROROK, POZIOMNICA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, LĘDŹWIE, KILOBAJT, PRAWO GÓRNICZE, TEUTOŃSKI, RATOWNIK MEDYCZNY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PAS, TALIB, FOTOGRAM, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, VOTUM, AKCENT, OTĘPIENIE, FLESZ, ZABYTEK RUCHOMY, JUMPER, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, BATYST, KOŃ, OBRÓŻKA, ŁUPEK HUMUSOWY, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, OBJAW, PACHNOTKA UPRAWNA, CIAŁKO, NEFROSTOMIA, STWÓRCA, EMPIRYZM, TRAGIZM, KLOPSIK, MILANEZ, KLIKOWOŚĆ, AUTOMAT LOSOWY, UWE, PALEOZOOLOGIA, ANTYKATOLICYZM, PIERWSZA JASKÓŁKA, CHLOREK ETYLU, SPODENKI, BONET, DWORAK, KIEŁ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MŁOTECZEK, KLAMRA, KOSTKA, NAWIS, RZECZNIK PATENTOWY, DRGANIE AKUSTYCZNE, WIĄZKA, STANOWISKO, STRYCH, HYDROTECHNIKA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, OSTRZAŁ, SYSTEM ORGANÓW, PALISADA, ZAPRAWA, BUT NARCIARSKI, MANIPULATOR, KOMA, HEAD-HUNTER, ŚLIWA, DWURÓG, ŁYSIENIE, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ŻABKA, PROCES BUDOWLANY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PRZEDŁUŻACZ, NOSACZ MENTAWAJSKI, ANGIELSKA FLEGMA, TROLL, ELASTYK, PANOWANIE, KOLORY, AGAMA, OBORA DWORSKA, OLIWA Z OLIWEK, TAKSIARA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, KREW, EPILEPTOLOGIA, KIESZEŃ, SOK, JASKÓŁCZE GNIAZDO, JOSE, ŻÓŁWIE, STOŁP, NAROŻNIK, DEPUTAT WĘGLOWY, FRANCA, STOPA PROCENTOWA, WINIAN, BŁAZENEK, MARGINESOWOŚĆ, SUKA, PILOT, ZAPŁATA, KOMIK, SOLISTA, PIŁA, PIDŻIN, ROZGRZEWKA, ŚMIECH, LEGALIZACJA PONOWNA, LYGODIUM PALMIASTE, UROBEK, ADIUNKT, BRZYDULA, TWIERDZENIE MENELAOSA, PRAKTYCZNOŚĆ, CHOROBA STARGARDTA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PRZĘSŁO, INWOLUCJA, TAJNE NAUCZANIE, STOPA DOCHODU, INFORMATYKA MEDYCZNA, BIEL, OBJAWIENIE, KARAFKA, POLOPIRYNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, RADCA, POMNICZEK, ATANOR, ŚWIECA, REKLAMA, DRANKA, FLEGMA, CZĘŚĆ ZDANIA, PRZEDRUK, DRAMAT, SOS, KOLORYSTYKA, UMIEJĘTNOŚĆ, MAŁPA WĄSKONOSA, NEKROMANCJA, DESKA SEDESOWA, ROZTWÓR STAŁY, LOKSAPINA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, AGATA, MELUZYNA, FRYWOLITKA, LEKARZ, WYSEPKA, INTERWIZJA, BEZGUŚCIE, KRĘGOWIEC, EŁK, PÓŁTUSZA, ZAŁOŻENIE, SUROWIEC ENERGETYCZNY, BAL, ORZECHÓWKA, ZATRUCIE, PRZENIEWIERSTWO, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, STAROSTA GENERALNY, ICHTIOFAUNA, EGIDA, SUTERYNA, SŁAWA, WILK, KARTA TYTUŁOWA, IZOMER, OOLOGIA, CEWKA INDUKCYJNA, NACIĄG, IN MEDIAS RES, WYCISK, FANTOM, SIDARA, WIELKANOC, ANALOG, GAŁGAN, STARA MALEŃKA, BAWOLE OKO, SINICA OBWODOWA, RURA OKŁADZINOWA, RUTENISTYKA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, PRZEBIERANIEC, UPOJENIE ALKOHOLOWE, MĘŻOBÓJCA, NIEŻYWOŚĆ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, NEGATYWA, FILET, WYCHODŹTWO, PRZEBÓJ, IDEAŁ, AMERYKAŃSKOŚĆ, KAMIEŃ, FAŁDA, KOSZYK, TRZYDZIESTKA, PRZYBYTEK, WASABI, SPIS POWSZECHNY, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, SUBWENCJA, KRATKA KSIĘCIA WALII, NIEPOKALANEK MNISI, CYWILKI, CZARKA, SUBEMITENT, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KLAWIATURA, WYROCZNIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, STILON, TOUROPERATOR, PRAWO, CHIŃSZCZYZNA, KIEŁZNO, POLEWKA, BATERIA, CIĄG GEOMETRYCZNY, SER, PODWOZIE, CHOROBA ZAKAŹNA, ŻÓŁW, AFERA, NAGIEL, PATRYMONIUM, LIST GOŃCZY, BENZOESAN SODU, PARTYCYPACJA, WEŁNIAKOWE, PRZEKAZ, OBRÓT, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, PREZENTER, PAPIER WELINOWY, ROZPAD, TWIERDZENIE KRULLA, LINIA, PROCES DECYZYJNY, KUDŁACZ, ANALIZA HARMONICZNA, OSTEOTOMIA, GŁOWA, EPIZOOCJA, FOTOSENSYBILIZATOR, BOBOWATE WŁAŚCIWE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, HYDROMETRIA, NEUROMEDIATOR, ALLEGROWICZKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, AZOTAN(V), KALENDARZ, WYBITNOŚĆ, ALPRAZOLAM, ANGIELSKI, WARUNEK, ?GLUKOMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.851 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPUŁA PANCERNA stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPUŁA PANCERNA
stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.).

Oprócz STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x