Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPUŁA PANCERNA to:

stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.202

DRAJREP, BALUT, MADONNA, ODPUST, ABSYDA, BETON JAMISTY, TRACKLISTA, WOLNOBIEG, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EMPIREUM, ICHTIOLOGIA, OLIWA Z OLIWEK, PRANIE PIENIĘDZY, DILER, EMAKIMONO, BLOK OPERACYJNY, BALUSTRADA, PLAMKA FORDYCE'A, SKARYFIKACJA, CIASTO, SZPATUŁKA, SZKARŁAT, LANGUSTA, MASŁO, WYŚWIETLARNIA, KOMAT, SZEŚĆSETKA, TKANKA MIĘKKA, KRYTYCZNOŚĆ, AKTORKA, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, OKRĘT-BAZA, ROZTRUCHAN, KARABIN AUTOMATYCZNY, MYŚL, PRZEMYSŁ, PATRZAŁKI, BROŃ MASZYNOWA, SŁUŻEBNIK, ZEBRULA, ŻÓŁW NATATOR, OMER, WAŁ MORENOWY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GŁUPSTWO, ŁAŃCUCH, KOSZULKA, PANTOFELNIK, BAZYLEUS, KOŁACZYK, INSIMBI, ZJADACZ CHLEBA, NACZYNIE OZDOBNE, HOLENDER, CMOKIER, KRAJKA, PAROWIEC, KOŁNIERZ, SZLAK GRADOWY, ŁUK SKRZELOWY, ALTERNARIOZA, NABIODRNIK, BATORÓWKA, FASOLA, EKRANOPLAN, MIR DOMOWY, TRAGICZNOŚĆ, BUTLA GAZOWA, BECZKA, CYNADRA, RESORT SIŁOWY, PROCH, DIEFENBACHIA, ORŁORYB, MANTYLA, AŁYCZA, AGENT, PTASZEK, OBWIĄZKA, WŁOSIE, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, DEALPACK, DEKORTYKACJA, KANAŁ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PRĄD INDUKCYJNY, NOMINAŁ, FILOZOFIA NAUKI, PANTY, DZBANEK, PARANOJA, MADISON, AUTOBUS SZYNOWY, ŁUPIEŻ PSTRY, SOPEL, GAŁĘZIAK, BOCZNICA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, CEWNIK, CHLOASMA, SOCJOPATOLOGIA, NASTAWA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, GRUPA AZOWA, HYDRIA, ŁAPA, TEATR, POJAZD SILNIKOWY, FORMA, NAGRODZENIE, CIAŁO NIEBIESKIE, LINIA LOTNICZA, CZAS, TUNIKA, URZĄDZENIE RADIOWE, KARBORYZATOR, PACHCIARZ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, FUGA, ZAPIS, TESSERA, ELANA, POMNICZEK, CUGOWIEC, DZIEWIĄTKA, PRZEWÓD, PŁUCZKA WIERTNICZA, KAZALNICA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, AKCENT, ZBOŻE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, KARAKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BOCZEK, KOLORY NARODOWE, KURS, SIEDMIOMILOWE BUTY, KLIPER, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, FUTERKO, KAZAMATA, POCZET SZTANDAROWY, AGENDA, EMISJA POLOWA, PREZENTER, ANGIOPLASTYKA, ETIOLOGIA, KIERAT, WYBUCH, ALKANTARZYSTA, OSTRY DYŻUR, CHOLEWKA, PRĄD, IZOLACJA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ROŚLINA OZDOBNA, SKRĘTNIK, RAKIETA, ANTURAŻ, ELEMENT, GLOSA, ARMARIA, WARZYWNIK, JEDNOPŁAT, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ROŚLINA AKWARIOWA, NADLOTKA, GŁOWICA BOJOWA, SZTAFAŻ, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SZCZOTKA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KAPELMISTRZ, BLISKOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, TRANSKRYPCJA, TELEKOMUTACJA, PARA 0, HISTOGENEZA, JĘZYK ALEUCKI, GOŁOBORZE, OSOBNIK, TRUFLA, BŁĘKIT TURNBULLA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, POLSKI, SZYBKOŚĆ, WDZIĘK, WĘGLIK SPIEKANY, JALAPENO, IMPLANT ŚLIMAKOWY, TEREN ZAKRYTY, PALMA, KONEW, ŚCIANA, CARGO, WIELKI PORZĄDEK, INKORPORACJA, EGZORTA, WATÓWKA, NEUROPATIA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SUBSTYTUCJA, MESZEK, REPETYCYJNOŚĆ, URAZ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, OPOZYCJA, TREND ROZWOJOWY, NIENOWOCZESNOŚĆ, OPATRZNY, SŁUŻALCZOŚĆ, STARY MALUTKI, SKRZYNIA, FOTORECEPTOR, GABLOTA, AMNEZJA, PRZEZIERNIK, NOSOROŻEC, INGUSZKA, SUMATOR, PROTESTUJĄCY, POMÓR, METFORMINA, HARCERKA, MAJSTERSTWO, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, DANA, ANTRYKOT, BON MOT, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, SIODLARSTWO, WINIAN, BIFURKACJA, KOREKTORNIA, EKSPERYMENT KLINICZNY, MAGIEL, WIDMO SYGNAŁU, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, OBERŻYNA, MIARKOWNIK SPALANIA, SYFON, GŁOS, ŻYŁA TWARZOWA, PRANIE MÓZGU, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PIECZEŃ, KULTURA JĘZYKA, ŁUSKA, KOŁPAK, PYTANIE, KAWA Z MLEKIEM, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, MIKSTURA, KWARTET, HUMORESKA, GERMAŃSKI, SYMFONIK, CHOCHOŁEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, GOSTEK, KOTLINA, EGZORCYZM, WYDATEK RZECZOWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, TREPANG, REKOGNICJA, PIDŻIN, MOSTEK, HEAD-HUNTER, ABORDAŻ, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DODATEK, ORTOEPIA, INSTRUMENT MECHANICZNY, MUCHINA, PĘTELKA, DUŻA ŁYŻKA, SEPTET, PUNKT ROSY, BRZOZOWATE, KAJMAKAM, NASZELNIK, IZBA, MANIPULATOR KULKOWY, MUZYKA, FUNKCJA, STARTUP, ŹREBAK, TĘPAK, LEJTNANT, MONOGAMIA, KAWIOR, BYK, SECIK, POLETKO DOŚWIADCZALNE, POSTOŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAŁA, NIERUCHOMA PANCERNA CZASZA, NAJCZĘŚCIEJ WYKONANA JAKO ODLEW ZE STALIWA LUB ZE STALOWYCH PŁYT POŁĄCZONYCH NITAMI, SŁUŻĄCA DO CELÓW OBSERWACYJNYCH LUB JAKO STANOWISKO OGNIOWE DZIAŁ LUB KARABINÓW MASZYNOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kopuła pancerna, stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPUŁA PANCERNA
stała, nieruchoma pancerna czasza, najczęściej wykonana jako odlew ze staliwa lub ze stalowych płyt połączonych nitami, służąca do celów obserwacyjnych lub jako stanowisko ogniowe dział lub karabinów maszynowych (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x