PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARIMBA to:

perkusyjny instrument, prymitywny ksylofon składający się z drewnianych płytek, rezonatorów z tykwy lub rury bambusowej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARIMBA

MARIMBA to:

instrument muzyczny z grupy idiofonów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.957

GŁOWA KOŚCIOŁA, ZAKRYSTIA, POLSKOŚĆ, DOGADZANIE SOBIE, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, TĘSKLIWOŚĆ, SZALONA GŁOWA, WPADKA, OLEJ JADALNY, NIEWYPARZONA GĘBA, HUMORESKA, WĘGLÓWKA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PORZĄDEK KORYNCKI, PŁAWINA, PARADOKS, IMPREZA TURYSTYCZNA, PŁUCZKA, RIKSZARZ, KONWERSJA, AKWEN, EMIGRACJA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, DZIARSKOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, POCISK ODŁAMKOWY, ARYSTARCH, NIEBOGA, MAKARONIARZ, OPONA PAJĘCZA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, ŚMIETANKA, KRZTUSIEC, BANK INWESTYCYJNY, POŻAR, OMYK, DRĄŻEK SKRĘTNY, POMAZANIEC, ORCHESTORION, HORMON LOKOMOCYJNY, REFERENDUM LOKALNE, MANDŻURSKI, TESTOWANIE WZORCOWE, KOŁODZIEJ, BALECIK, WYŻYNY, WARSZTAT, DEATH METAL, TRZYNASTKA, POMPA POŻARNICZA, STYL GRZBIETOWY, BRUTAL, KWARTALNIK, PRZERABIACZ, AZOTAN, DZIEWIĄTY, CHMURA NISKA, CHODZĄCY TRUP, KOMA, CZEPLIWOŚĆ, SAMOGRAJ, JASKÓŁKA, HARDOŚĆ, SZKIELET, BAKAS, PIASKOWNICA, PANEGIRYSTA, SAMOTRZASK, KĄPIEL, KUSICIEL, ZEA, MODULACJA SKROŚNA, RARYTAS, URAN, WAHACZ WZDŁUŻNY, PILOT, BIEGŁOŚĆ, SYSTEM ALARMOWY, WYTŁACZANKA, PLATT, RADIOKABINA, DZIERŻAWCZOŚĆ, GUMKA, RETARDACJA, REWANŻ, SYGNAŁÓWKA, SPECJALISTA, GAŁKI, ZAKOCHANY, ZŁOM, TKANKA TWÓRCZA, FROTTE, CZERWIENICA PRAWDZIWA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, OLIMPIADA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KLON, MIODOWÓD, NIETZSCHEANISTA, KARMEL, GANC EGAL, BIZA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, DRÓŻKA, SAMOOBRONA, BICIE CZOŁEM, WIRUS, PRACA DOMOWA, SKRZYDŁO, FURDYMENT, KORNWALIJSKI, POŻAREK, RETABULUM, GÓWNIARSTWO, WIKARYZM EKOLOGICZNY, EPIMER, PALACZ, CEREMONIALNOŚĆ, OPCJA BARIEROWA, PODZIEMIE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, DEGRESJA, PRZEWALENIE SIĘ, KOPARKA POPRZECZNA, TERMOOBIEG, EKSPANDOR, POPĘDLIWOŚĆ, OBRAZA BOSKA, SZEŚCIAN, RYZYKO INWESTYCYJNE, ESTRADA, OCZKO, MISA, AWANGARDYZM, KASETA, NUMERANT, SONG, BOLSZEWICY, PROGRAM, CIŚNIENIE, OKRES, ASTRONOMETRIA, OGRZEWNIK, PÓŁWYSEP, ROŻEK, TABLETKA, SET, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, STATYSTYKA OPISOWA, AREOGRAFIA, ARANŻACJA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PĘDRAK, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, DEVELOPER, POŁYSK, AKTUALIZOWANIE SIĘ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, CENOBIORCA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, DAŃ, NASTAWA OŁTARZOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, DRUK, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KOMPETYCJA, KOKORYCZKA, NERWIAK, CYKL FIGURALNY, KANEFORA, PORFIROBLAST, KORONKA, PRZYŚPIEW, BAR, PŁYWACZEK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, PRZYGOTOWALNIA, ARGUMENT, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ODKAŻACZ, CENZURA, SALPINKS, ZWIAD, PIPA, MOHRG, BASKINA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, JAGLANKA, SEPTYMOLA, EMALIA, BRACTWO KURKOWE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, CZWARTY ŚWIAT, DOSTOJEŃSTWO, SKRZYWDZONY, PODODDZIAŁ, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, OBIJACZKA, LALKA, OCENA, OSOWATE, MISIAK, FIŻON, ŁUSZCZAK INDYGO, ALERGIA PYŁKOWA, ROGI, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, STREFA PODMIEJSKA, OPÓR, SIMON, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, COASTER, BRZOZA, ABSTRAKCJONISTA, KELOWEJ, NOSACZ, KARTON, MASKULINIZM, NADWZROCZNOŚĆ, UZALEŻNIENIE, WIRULENCJA, MAŁOŚĆ, STAW OSADOWY, ZMIERZCH CYWILNY, PRALUDZIE, WSPOMINKI, SPRZĘŻNICE, SZYLD, INWEKTYWA, GORSET, LUSTERKO, INŻYNIERIA CHEMICZNA, GALAS, UPROWADZENIE, ZAKON KONTEMPLACYJNY, MIKROSKOP SKANINGOWY, TELECENTRUM, DROŻDŻE, AKTYWNOŚĆ, ORKAN, BAGAŻOWY, SUPERNOWE, OWCA ROMANOWSKA, GÓRKA, JOŁOP, ROZWÓJ, ELANA, DESOCJALIZACJA, STUPOR, ZAJAD, STATYK, NIEPOKALANEK MNISI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PROSUMENT, SATURACJA, SPÓŁKA, REFLEKSOLOG, FALA, METEOR, BĄBELEK, KAPRALSTWO, KŁUSAK ORŁOWSKI, POJAWIENIE SIĘ, MAKARON, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, KRÓTKOŚĆ, POKER ROZBIERANY, JEDENASTY, TRANSPOZYCJA, SAMOROZPAD, GALARETA, POLITYCZNY, PODZIAŁ METRYCZNY, MODELARSTWO LOTNICZE, MECHANIKA GÓROTWORU, SZKOŁA PODSTAWOWA, KOSA, PORZĄDEK DORYCKI, FAŁD, SIŁOWNIA JĄDROWA, ESDEK, WYPRZEDAŻ, BAR MICWA, OSŁONOWOŚĆ, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PIĘKNY WIEK, SSAK, RURA CROOKESA, PRÓBKA, BOOROOLA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, PRZESTAWNIA, WARSTWA EUFOTYCZNA, PERŁA URIAŃSKA, PRZYBYTEK, ?PANNA NA WYDANIU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARIMBA perkusyjny instrument, prymitywny ksylofon składający się z drewnianych płytek, rezonatorów z tykwy lub rury bambusowej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARIMBA
perkusyjny instrument, prymitywny ksylofon składający się z drewnianych płytek, rezonatorów z tykwy lub rury bambusowej (na 7 lit.).

Oprócz PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PERKUSYJNY INSTRUMENT, PRYMITYWNY KSYLOFON SKŁADAJĄCY SIĘ Z DREWNIANYCH PŁYTEK, REZONATORÓW Z TYKWY LUB RURY BAMBUSOWEJ. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x