KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUZAK to:

koń nie zaprzężony lub nie osiodłany, idący luzem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LUZAK

LUZAK to:

człowiek rozluźniony, zrelaksowany, nieprzejmujący się czymś (na 5 lit.)LUZAK to:

koń idący luzem (na 5 lit.)LUZAK to:

chłop feudalny, który nie ma stałego miejsca zamieszkania lub samowolnie opuści majątek pana (na 5 lit.)LUZAK to:

służący towarzysza chorągwi (na 5 lit.)LUZAK to:

służący wojskowy przysługujący dowódcy szwadronu (na 5 lit.)LUZAK to:

w dawniej kawalerii polskiej: ordynans konny (na 5 lit.)LUZAK to:

w dawnej polskiej konnicy posługacz, a w okresie międzywojennym ordynans konny (na 5 lit.)LUZAK to:

zapasowy nieosiodłany koń (przest.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.542

WITAMINA, PRZYWODZICIEL, TEST KOMPLEMENTACJI, GALISYJKA, NACZYNIE OZDOBNE, FUTRYNA, NIEUŻYWALNOŚĆ, KRĘGOWIEC, KARKAS, TEORIA, NIEBO, KAWOWIEC, BULLA, KOMPOTIERKA, PROCES DECYZYJNY, KOALICYJKA, GRA LOSOWA, JAROSZ, KIEŁBACHA, ARYJCZYK, ANGLOARAB SHAGYA, FLOTA, TARCIE, BROŃ KRÓTKA, PROMIENIOWANIE, SYGNAŁ, SINGIEL, FILM ANTYWOJENNY, JON KOMPLEKSOWY, ANGLOARAB, KOLEJ LINOWA, OSKAR, FRONTON, SPÓŁKA POWIĄZANA, EŁK, LAMPKA MAŚLANA, FILIŻANKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, GUZIK, SPECJALIZANT, KATAFALK, PIWO, ZREKOMPENSOWANIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WAMPIR, ETERYCZNOŚĆ, PORWAK LODOWCOWY, PRZETŁOK, WSTRZYMANIE, DYFUZOR, RÓŻNOWICIOWCE, NIEODRÓŻNIALNOŚĆ, EPISJER, CYTODIAGNOSTYKA, METFORMINA, FREGATA ŻAGLOWA, KROSNO, SEKCJA, STRONA TYTUŁOWA, AGROGAZ, RETENCJA, PUNKT MOTORYCZNY, RODZINA KATYŃSKA, MIASTO STAROŻYTNE, STAUROPIGIA, LEBERKA, IZOMER KONFORMACYJNY, PLUTON, PRZEWODNICZĄCY, KOGUT, ŁAKNIENIE SPACZONE, USTĘP, SZYDLARZ, SZMATA, KARAFKA, SPOILER, KOTYLOZAURY, ZBAWICIELKA, MURRINA, MASWERK, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, ORNAMENT, WIADRO, KASETKA, PAMIĘĆ GÓRNA, KARTOFELEK, PRZĘSŁO, POLE BRAMKOWE, ARKUSZ POETYCKI, SIWEK, CIOCIA, RZEŹ, STAN USTALONY, PRĄTNIKOWE, KONDOTIER, CYGARETKI, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, WIZERUNEK, ŁUK, OWAD, GAZ SYNTEZOWY, CIĄGNIK SIODŁOWY, TRANSLACJA, ZŁOTOROST, JĘZYK INDIAŃSKI, GŁOWA, PŁYTA PILŚNIOWA, GOTOWIEC, DRĄGAL, ŹREBIĘ, CEMENT, ANGIELSKOŚĆ, KACZKA, SKALISKO, OFIARA ZAKŁADZINOWA, ŚWIECA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WIARA, DETAL, JEGOMOŚĆ, WARTOŚĆ WŁASNA, ZMARŁY, MIERZYN, ROZWÓJ WSTECZNY, ZAPYCHACZ, ODSTĘPSTWO, PATRON, METADANE, BOKS GARAŻOWY, KLEPISKO, DĘTKA, BRYŁA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, REZERWA WALUTOWA, PUKLERZ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, RYLEC, WŁOCHACZ, ASPOŁECZNOŚĆ, KARAFECZKA, RUNO, POLIGAMIA, KNAJPA, TRANSMUTACJA, COASTER, KLERK, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, MIERZYN, KIKS, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KASZUBSKOŚĆ, KATEGORIA SŁOMKOWA, KORONATOR, WĘGLÓWKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PRANIE PIENIĘDZY, BALDACHIM, POCZWARA, APORT, ŻÓŁTY PAS, SKRYBA, KORDONEK, SZEREG HARMONICZNY, OGÓREK MAŁOSOLNY, STOPIEŃ, DERESZ, MOC WYTWÓRCZA, NIEWYPAŁ, CHWYTNIK, WCINKA, KURKA ŻÓŁTA, EDYCJA, WÓZ MEBLOWY, RZUT WOLNY, PROSTOŚĆ, KOLEGIATA, ASTRONOMIA, PRZEPRAWA, MLECZ, MASŁO, PIERWOTEK, PROWANSALSKI, RODZAJ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TABLICA STEROWNICZA, KIERUNKOWSKAZ, SYMPOZJON, PERYKARP, GAZYFIKACJA, FERETRON, WROŚNIAK, GRA CASUAL, ŻONISKO, ŁADOWANIE, PRZEŚWIETLENIE, EGZOTERYCZNOŚĆ, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, HELISA, CZASOWNIK NIEDOKONANY, CIĄŻA, PROSAK, ADALINA, PASTWA, SYSTEM ALARMOWY, SZOPKARZ, RAPT, POSREBRZANIE, RODNIK, GOŁĄBKI, SEMESTR LETNI, SŁONIOROŚL, PRYMARIUSZ, MAJOWY ROBOTNIK, ADHD, CHUSTA, UPGRADE, BŁYSK HELOWY, TABLICA, MORENA CZOŁOWA, UGNIATARKA, KAPELMISTRZ, IWAN, LINIA ŚREDNICOWA, CIAPATY, IRC, WŁÓKNIAK TWARDY, ZNAKI, SĘK OTWARTY, SPECJAŁ, OPIEKUN FAKTYCZNY, TENIS ZIEMNY, PIÓROSZ PIERZASTY, JACHT ŻAGLOWY, KOŃ ORIENTALNY, METAL, TYGIEL, DESNOYER, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PRAWO GŁOSOWE, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, KARDIGAN, WIBRATO, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, WSPOMAGACZ, WŁÓKNO SZTUCZNE, MAMAŁYGA, PALMETA, TERMOLUMINESCENCJA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, OLEJEK HASZYSZOWY, ALKID, PRZYŚPIEW, LIPA, STAN PSYCHICZNY, MIENIE, HELIKAZA, PUSZKARZ, WARSTWOWANIE, ELEKTROCHIRURGIA, ŚLAD, LEON, BOLERKO, KOŁNIERZYK, NABIERACZ, PODZIEMIE, GODZ, GANGSTERSTWO, GUZ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, TURBINA GAZOWA, KOŁEK, WARIOMETR, INTERCEPCJA, ZASADA, WYMIANA, PĘDRAK, NIESAMOWITOŚĆ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, GRAWITON, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, OCZY, KLEJONKA, FAŁSZERZ, DASZEK, GNIOT, PATRZAŁKI, KURT, TWÓR, WALKA, TABU, RYSAK, TRZĘSIDŁA, ?FILM SF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.542 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUZAK koń nie zaprzężony lub nie osiodłany, idący luzem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUZAK
koń nie zaprzężony lub nie osiodłany, idący luzem (na 5 lit.).

Oprócz KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KOŃ NIE ZAPRZĘŻONY LUB NIE OSIODŁANY, IDĄCY LUZEM. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x