CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĄGŁOŚĆ to:

cecha ciała lub jego części, która ma nieco więcej tkanki tłuszczowej i jest przez to zaokrąglona, pełna (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRĄGŁOŚĆ

KRĄGŁOŚĆ to:

zaokrąglony kształt, cecha tego, co przynajmniej z jednej strony ma zaokrągloną, łukowatą krawędź, powierzchnię (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.720

DEKIEL, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, PALUDAMENT, ŻYWOT, PIGUŁKA GWAŁTU, POSIŁEK REGENERACYJNY, GLONY ZŁOCISTE, AGENCJA, ONE-LINER, PHISHING, ETYL, WOLT, PUDOŻ, TENUTA, INTERVIEW, FIGURA RETORYCZNA, OBMOWA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, WĘŻOWIDŁA, BRAT POLSKI, MEDALION, KOMPETENCJA MIĘKKA, KOMAT, NIESZLACHETNOŚĆ, SAMICA, PEDAŁÓWKA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, ZNAMIĘ, TOPOLA CZARNA, OFICER PRASOWY, ORK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, CYJANOŻELAZIAN(III), LEGITYMACJA PROCESOWA, KOŁECZEK, NATURALIZM, KATEDRA, BIOLIT, FONDUE, POZIOMNICA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, DOPŁATA EKSPORTOWA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, MANATY, HERMA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, ANTROPOCENTRYZM, MIEDNICZKA, DYSTORSJA, OCZKO W GŁOWIE, OSTANIEC, HYGROPSAMMON, ZAWAŁ BLADY, ZAPŁON, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WIZJER, SMYCZ, STRAŻNIK MIEJSKI, POLKA, PRZYPADŁOŚĆ, DOKTOR, SZLAUF, MOST EINSTEINA-ROSENA, ŁĄCZNIK GAZOWY, LOT SZYBOWCOWY, RENÓWKA, CYTOWALNOŚĆ, MARCÓWKA, ZAWAŁ, SĄD KOLEŻEŃSKI, DOM TOWAROWY, BAŁAMUTNICA, MINUSIŃSK, INSTYTUT, DRAM, GAMA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, PEŁZAK, BELKOWANIE, NIEPOTRZEBNOŚĆ, OBŻARCIUCH, ZAGRYWKA, ZATOPIONA DEPRESJA, SPRAY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ROZMODLENIE, PIEPRZ, BAŁKAŃSKOŚĆ, ŁYSAK, OSTRYGA, GAŁĄŹ SKÓRNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, TRANDOLAPRYL, JEDYNE, GUMA, ZAPORA MINOWA, CECHA, PRACA INTERWENCYJNA, UTAGAWA, POTENCJAŁ, PRZECIĘTNIACTWO, CHINON, SZCZAWIÓWKA, KRÓL, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, PODRZĘDNIK, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, PASEK, ZAPARZACZ, PREDYKCJA, BAGAŻÓWKA, JURYSDYKCJA, ATŁAS, KONCERT, ŁĄCZYNA, ASFALT, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, DETAL, IRANIZACJA, PRZEMYT MRÓWCZANY, KLESZCZOWINA, TEMPERATURA, MŁAK, KORNET, ANTYKWA, NIEZAWODNOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, UPOWAŻNIENIE, SZYNKA, MĘDRZEC, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, POŁAĆ DACHOWA, ASTER ALPEJSKI, AMBITNOŚĆ, MIODNIK, CZUB, CHOINKA, ANTOLOGISTA, WSZYSTKOŻERCA, UNYTKO, ZAŁOŻENIE, ROZPRAWA, ZIELEŃ VERONESE’A, KOTWICA KINESTETYCZNA, PŁASKLA, PASSIVUM, SPOT, SALATERKA, AMEBA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, CYBORIUM, STARTUP, PIERSIÓWKA, NIEJEDNORODNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, PALCÓWKA, LICZBA CHROMATYCZNA, WIELKOŚĆ, MATURZYSTA, COKÓŁ, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, PRZEKRÓJ, NASTURAN, FUTURE SIMPLE, PROWOKACYJNOŚĆ, OPŁATA STOSUNKOWA, RAKIETA, CZARNA OWCA, PROCES INWESTYCYJNY, KIERAT, PROPAGANDA, ZAŚCIANEK, INSTRUMENT FINANSOWY, GRUPA ALKILOWA, MUZA, TROPIK, POLIMORF, DYSOCJACJA TERMICZNA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, WÓZEK, DROBNY CIUŁACZ, LUDEK, GUGIEL, SYKATYWA, DZIAŁ WÓD, WYBIEG, PODGRUPA NORMALNA, WSPARCIE, IMPERTYNENCKOŚĆ, GOŚCINNY WYSTĘP, KOPARKA ZBIERAKOWA, MALAJALAM, BOJKOWSZCZYZNA, SOLARKA, GARDEROBIANKA, DYSPENSER, KOMPLEKSJA, KATAR SIENNY, KOŁNIERZYK, PRZEDAWCZYK, INDYKATOR, AZJATYCKI TYGRYS, WYRAZ BLISKOZNACZNY, FRAZA NOMINALNA, IZOMORFICZNOŚĆ, KABLOBETON, SUMER, MISJA DYPLOMATYCZNA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, BERŻERA, DZIESIĘCIONOGI, SKUPISKO, DZIKI MIÓD, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, SOSNA ŻÓŁTA, ARYJKA, BAGNO, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, BALOT, HETEROSPORIA, WILK Z GÓR CASCADE, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, SPÓŁKA PARTNERSKA, NOMOKANON, MAKAK JAPOŃSKI, PASZPORTYZACJA, CUGANT, TECHNICZNY NOKAUT, KOSZT POŚREDNI, BLACHOWNIA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, BALIA, PABNA, DUPKA, BANK, AKTORSTWO, MLECZKO, KATAR, NIETOPERZ, SREBRNA PAPROĆ, ANOMALIA POLANDA, WYŁĄCZNIK, TRESA, KOLUMNA UWIĘZŁA, ŁĄKA, INFLACJA INERCYJNA, JACHT, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, OPERA, GRUPA, CZERSK, EKSPERYMENT KLINICZNY, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, UBRANIE OCHRONNE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, HANZA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, POLIGINIA, DEROGACJA, KONOTATKA, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, ZNAMIĘ BECKERA, PARÓWKA, KALIBER, ZABYTEK, HERMETYCZNOŚĆ, MADREPORA, EMALIA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, CYKL ŻYCIOWY, WYŁOM, KALWARIA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, KULT PUBLICZNY, STRAŻNIK, IZOTERMIA, NEKTARNIK, JABŁOŃ JAGODOWA, POCHŁANIACZ, TEST ATOMOWY, ŁUSKA, PEŁNA GRUPA LINIOWA, KARAFUŁKA, MIECZNIK, JADOWITOŚĆ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, PLUWIAŁ, GRÓDŹ, ARANŻER, ŻEBRO, EWOLUCJA NARCIARSKA, POETA LAUREATUS, BĄK AMERYKAŃSKI, ?MODRZEW EUROPEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.720 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĄGŁOŚĆ cecha ciała lub jego części, która ma nieco więcej tkanki tłuszczowej i jest przez to zaokrąglona, pełna (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĄGŁOŚĆ
cecha ciała lub jego części, która ma nieco więcej tkanki tłuszczowej i jest przez to zaokrąglona, pełna (na 8 lit.).

Oprócz CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - CECHA CIAŁA LUB JEGO CZĘŚCI, KTÓRA MA NIECO WIĘCEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ I JEST PRZEZ TO ZAOKRĄGLONA, PEŁNA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x