JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERÓG to:

jeden mały lub średniej wielkości wyrób gastronomiczny, sakiewka z ciasta z jakimś nadzieniem, podawana zwykle w ilości kilku sztuk na porcję (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERÓG

PIERÓG to:

pieczony placek z nadzieniem przygotowany na słono lub na słodko (rzadziej) (na 6 lit.)PIERÓG to:

ruski lub z mięsem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.657

CZEK IMIENNY, TARATAJKA, OPŁOTKI, ZATOKA, MIERNIK, KWAS STEARYNOWY, TRUDNOŚĆ, PRZESIEW, OSPOWATOŚĆ, HAK, PLAGIAT, ZASÓB, JEDNOSTKA INFORMACJI, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, LIMETA, ZAGRYWKA, BANDAŻ, WERYSTA, NIEZDOLNOŚĆ, PIĘTRO, GŁOSKA NOSOWA, KOPALINA STAŁA, AMERYKAŃSKOŚĆ, KAZAMATA, PANTOFAG, DWÓJKA, MONTOWNIA, OBSZAR WIEJSKI, CHOROBA BOSTOŃSKA, OPOSIK BRAZYLIJSKI, PUNKT, KREWNY, ANGIELSKI, WIGONIA, CIASTO TRZECH KRÓLI, DEPORTOWANY, TOBOŁKI, BUTLA, MUNICYPIUM, NIEPOKALANEK, MISJA, PŁOZA, PYZA, FANTOM, NIEDORÓBKA, TERMOMETR SUCHY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, LEPSZA POŁOWA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, GRYZIEL ZACHODNI, BIAŁA KSIĘGA, BRZOZA PŁACZĄCA, ZGORZELINA, BEZPIECZEŃSTWO, PLAMKA FORDYCE'A, BELKA, PASZCZA, MOLINO, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, OPADY, KATOLICKOŚĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SPARRINGPARTNER, RADAR GEOLOGICZNY, PĘTO, PODPINKA, SIOSTRZYCZKA, DRĄŻEK SKRĘTNY, FILIGRAN, BLIN, MUZA, PRYMAT, WIELOPIĘTROWIEC, WYROCZNIA, OBRÓT PIERWOTNY, RAJFURSTWO, PEDAŁÓWKA, OKLASK, PARKAN, DZBANEK, ALLEGRO, BRAHMS, MONK, BIELIZNA, BOCZEK, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, PASSEPIED, AKCENT OSTRY, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PROJEKT TECHNICZNY, SZTUCIEC, POJAZD KOLEJOWY, REFORMA ROLNA, GÓRKA, SCALAK, BRANDENBURGIA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KARIN, TRANSKRYPCJA, NERD, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PRZEDMIOT, SEKCJA, RZADKIE, BALLADA, KOTERYJNOŚĆ, WIESZAK, DYFTYK, KREACJA, DRĄŻEK, MACKI, LEK CYTOSTATYCZNY, ANALIZA, KANAŁ, KLEJÓWKA, OSTROKÓŁ, NADKRWISTOŚĆ, PRZEKAŹNIK, CZOŁÓWKA, ĆWICZENIA, FALC, FILTR, CHEKKER, DYWERSJA, TEMPERATURA, IRREDENTA, TOINA, SALCESON, LUDWIK, SEZON, ROZSZCZEP, MELILIT, MAGAZYN, ZAWIKŁANIE, ELKI, LICZNIK, WSPARCIE, FORD KARTON, SMUGA, WIR PYŁOWY, SEKRECJA, CIMELIUM, ANTAGONISTA, KOPALINA SKALNA, BIELSKI, PIKOMETR, JAPOŃSKI, POTÓWKA, PEŁNE MLEKO, FILTRACJA, KOPULACJA, MISJE, PIKOTKA, POR, WRZECIENNIK, USTĘP, LIŚCIONOGI, SAMOAKTUALIZACJA, WITAMINA, KUFA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KRAINA, DOMEK LETNISKOWY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, MANOMETRIA, WINIETA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, GORĄCA KREW, TREŚĆ, WRZUTA, CELOFYZY, ORION, BRZYDAL, ROK OBROTOWY, BARONIĄTKO, OPONENT, GALARETKA, KOMEDIA STAROGRECKA, AFISZ, PUSTAK, KANONIK, ZBROJA ŁUSKOWA, HB, OGIEŃ I WODA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LUD, STOLIK, AKCENCIK, BEŁT, GRA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ODŻYWIANIE, DIAGRAM FAZOWY, ŚWIECKOŚĆ, GROŹBA BEZPRAWNA, PORCELANKA, DOMINANTA, SŁUŻEBNIK, LINIA MONTAŻOWA, BERGMAN, ASYSTENTKA, ZŁOTOWŁOSA, AKOMPANIAMENT, RYGIEL, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, ANALIZA REGRESJI, TINGEL, SYSTEM ZNAKOWY, NIDERLANDZKI, NIEWYPAŁ, DYFUZOR, MÓL, GWIAZDA NOWA, WAPORYZACJA, ŻYCIE, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, LUTNIARZ, ŚWIDEREK, SAGA, MEDIANTA, PULARES, TOWAR AKCYZOWY, DEPESZOWIEC, PILATES, PROMIENNOŚĆ, MEANDER, SUCHA IGŁA, UCHODŹSTWO, SEPARATKA, OKRES INTERGLACJALNY, ZJAWISKO, FUTERAŁ, BISKWIT, INTERIOR, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KOMA, OSOWIAŁOŚĆ, BERŻERA, BLASTOGENEZA, ASTRAGALOMANCJA, KLAUZULA GENERALNA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, FRAG, DZIADZIENIE, PIANOLA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, UCZEŃ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KARAKURT, DROGA TWARDA, ZAKOPCENIE, INDOZUCH, PODWOIK, PORA, OLEJ, PALCÓWKA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, MIŁOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, ROKIET CYPRYSOWATY, PENTAPTYK, ZIEMIA, BALAST, AGRESJA INSTRUMENTALNA, RENCISTA, PASIECZNIK, WYDAWNICTWO ZWARTE, MADZIARKA, BASEN, DROGI, KLATCH, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, DRESZCZ, ZABUDOWA, BAKAS, MORDENT, GRZYBIARZ, BABULA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MIKROSKOP AKUSTYCZNY, LINIA SPEKTRALNA, MINUCJA, KOLONIA, DWUKROTNOŚĆ, LUZAK, WILGOTNOŚĆ, PRZESTRZEŃ, DOKUMENT, OPĘTANIE, ZACHWALACZ, CZAS PRZESZŁY, OCHRONA INDYWIDUALNA, DEPUTAT WĘGLOWY, UDŹWIG, HIMALIA, PRZEPŁYW, KALWARIA, ?ŻORŻETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.657 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERÓG jeden mały lub średniej wielkości wyrób gastronomiczny, sakiewka z ciasta z jakimś nadzieniem, podawana zwykle w ilości kilku sztuk na porcję (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERÓG
jeden mały lub średniej wielkości wyrób gastronomiczny, sakiewka z ciasta z jakimś nadzieniem, podawana zwykle w ilości kilku sztuk na porcję (na 6 lit.).

Oprócz JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - JEDEN MAŁY LUB ŚREDNIEJ WIELKOŚCI WYRÓB GASTRONOMICZNY, SAKIEWKA Z CIASTA Z JAKIMŚ NADZIENIEM, PODAWANA ZWYKLE W ILOŚCI KILKU SZTUK NA PORCJĘ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x