URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOREGULATOR to:

urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 14 lit.)TERMOSTAT to:

urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.589

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PRAGMATYKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, KONIUNKCJA, REFREN, AUTSAJDER, TETRAMER, MARTWOTA, TRUKCZASZY, HIPODROM, DEASEMBLER, BAŁYK, WÓZKOWY, AOJDA, SUCHOKLATES, USTĘP, ADWENTYSTA, KONIK, ŻYDOSTWO, MAREMMANO, CYNGIEL, BASEN, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, WYWROTKA, JAZDA, PRZEWRÓSŁO, OSTATECZNOŚĆ, ODDZIAŁ WYDZIELONY, AMFITEATR, OCHRONA, ZESTAW, PUNKT ASEKURACYJNY, KOMORA MINOWA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MEDIUM, DOSTAWA, PLUJKA, GAŁGAN, KASZKIET, GRUPA ETNICZNA, ŻYDEK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, EMPIRYZM GENETYCZNY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, FOTOGENICZNOŚĆ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, WCIOS, FILEMONKA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CERATA, SOLARIUM, PLANETARIUM, AKTYWISTA, UNISONO, PREMIERA, CHŁOSTA, WCIĄGNIK, GODŁO HERALDYCZNE, PIKADA, SKROMNOŚĆ, RENATURACJA BIAŁKA, WARUNEK LOKALOWY, NACZÓŁEK, NASTAWA, SZTUCZNY LÓD, WYRAŻENIE, FRYWOLITKA, NERW, SIOSTRZYCZKA, OSTROGI, OBIEKT KUBATUROWY, WŁÓKNO, FLOTA, GALERIA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRADZIAD, ADAGIO, KÓŁKO, IMPAS, BAJKA TERAPEUTYCZNA, OBRÓT PIERWOTNY, OLAF, ZMIENNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KARP BEZŁUSKI, MIOTŁA, PRZEWODZIK, BUJANIE, ŁADUNEK, KOLEUS, BENCHMARK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WIERSZ, AKWEN, WAGON DOCZEPNY, PATRONAT, RUSEK, TRANSPONDER, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ŁOPATA, ILOCZAS, KATAFRAKTA, DOCENT, FIAKIER, RELISZ, KOMBAJN GÓRNICZY, WIĄZ, LISTA, WIDMO, GŁOWICA, SZCZEPONOGI, KULEBIAK, WISKOZA, HISZPAN, BUDLEJA, RÓG, NIBYPESTKOWIEC, KAWA PO WIEDEŃSKU, PLATFUS, ŚLIWKA, OBRAZ, PASEK, KABINA, TRAIL, FIALA, HERB, TOKI, KATZENJAMMER, HERBICYD, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, TOALETA, POKŁAD, BOSS, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, NAKŁADKA, PORCELANKA, TEST NASKÓRKOWY, SLIP, WYPAD, WYBUCH, TEMAT, ALLEGROWICZKA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, BOGACTWO, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, LAWA PODUSZKOWA, PRZÓD, POWIERNICTWO, WARSTWOWANIE, ODRÓBKA, KOLEBKA, TRANSURAN, KONFISKATA, PAMIĘĆ, WIATR KATABATYCZNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, EUCHARYSTIA, TUŁACZ, KRAŃCOWOŚĆ, GRZEBIEŃ, WROTA, DYSONANS, BAWOLE OKO, DRESZCZE, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, POPRĘG, ACETYLENEK MIEDZI, DROBNICA, KASZTELANIA, BARBARYZM, PRZEWÓD, POŁYSK, SYRENA, CZOŁDAR, ZBAWICIEL, NADPROŻE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, MOGISYGMATYZM, STOP ŁOŻYSKOWY, HALA PERONOWA, PARODIA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KORONKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, ZAJĘCZA WARGA, EKLER, CZEREŚNIA, RADIO, FACHOWIEC, WYGŁAD TEKTONICZNY, JĘZYK, GNIAZDO, PUNKT DYMIENIA, KORZENIONÓŻKI, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, ZALEWA, MŁYNEK DO ODPADKÓW, DYSKURSYWNOŚĆ, KONWIKT, STANOWISKO, BASKINA, MUZYKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ZROST, CHAŁWA, AKACJA, WPUST CZOPKOWY, RADA, DANIEL DUBICKI, ŁOWIECTWO, NIECHLUJA, ULTRAMARYNA, KARL, CEBULARZ, STOWARZYSZENIE, GLAZURA, ZĄB, SAUNA, BAGAŻÓWKA, PŁOMYK, LIMFOBLAST, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, OCENA, TANDEM, ŻEBERKO, STATEK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, INTERNUNCJUSZ, CERES, FUNKCJA ZDANIOWA, TROJACZEK, KOSTKI NAPIERA, MODEL, STRES OKSYDACYJNY, METODA PORÓWNAŃ, WZROK, KINOTEATR, LINA, EMIGRACJA, RYGIEL, KLAPKA, PIEC KUCHENNY, DYL, EFEKT STYKU, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, FEERIA, GERMAŃSKI, KOMPLEKS, ANOMALIA UHLA, STRATEGIA, SATELITA, FOTOMECHANIKA, WYCHODŹTWO, GŁOSKA, KIEROWNICTWO, INWEKTYWA, POIMEK, SUBSTRAT, CZAS PRZESZŁY, MUTACJA, INTERIOR, NAKIEROWANIE SIĘ, AKCENT, OSKAR, WĘZŁÓWKA DZIOBOWA, NIELOTNOŚĆ, CECHA, WODA, RZECZ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, BOMBA ATOMOWA, OSMYK, LINIA WODNA, WYŁAPYWACZ, MIESZACZ, RUMUŃSKOŚĆ, GENERACJA, SCENARIUSZ, FORMACJA DEFENSYWNA, ZMIANA WSTECZNA, PIELGRZYM, KONSERWACJA, CYFRA ARABSKA, CEBULAK, UCIECZKA, MAKROKIERUNEK, SKŁAD PODATKOWY, ROZGRZEWACZ, OBŁĄKANIEC, POKRZYWDZONY, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, SYSTEM, WASĄG, ESENCJA, WATA, ?PRZYPADŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.589 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOREGULATOR urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 14 lit.)
TERMOSTAT urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOREGULATOR
urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 14 lit.).
TERMOSTAT
urządzenie lub element urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (na 9 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - URZĄDZENIE LUB ELEMENT URZĄDZENIA UTRZYMUJĄCE ZADANĄ TEMPERATURĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x