Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: VAGINAL ATRESIA - ZWĘŻENIE LUB ZROŚNIĘCIE POCHWY ALBO CAŁKOWITY JEJ BRAK, WADA WRODZONA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATREZJA POCHWY to:

vaginal atresia - zwężenie lub zrośnięcie pochwy albo całkowity jej brak, wada wrodzona (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VAGINAL ATRESIA - ZWĘŻENIE LUB ZROŚNIĘCIE POCHWY ALBO CAŁKOWITY JEJ BRAK, WADA WRODZONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.093

GYMKHANA, INTONACJA, BYTOWNIT, ANTRYKOT, SAMOREALIZACJA, KATEGORIA SPOŁECZNA, KOEGZYSTENCJA, ZUBOŻENIE, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, CZWARTORZĘDNOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, INFOMAT, OŚNIK, BARWICA, MINERAŁ ZABARWIONY, KOŁO, REFORMATOR, SZPILKOWE, KANWA, JABŁKO, SKOPEK, KOMPENSATOR CIEPLNY, PIESZEK, CHOCHOŁ, SATYRA, WICEKAPELMISTRZ, DEPESZOWIEC, KOCHAŚ, SKROMNOŚĆ, KRATER, LIST, PODKAST, STONOGA MUROWA, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, KARABIN PLAZMOWY, JĘZYK KAUKASKI, WSCHÓD, NAROŻNIK, LEWOSKRZYDŁOWY, WIERTŁO, DŻINSY, PAROWNICA, PROGRAM UŻYTKOWY, MIESZANINA, KOSZÓWKOWATE, INKORPORACJA, KASETA, STUPOR, PRZYDAWKA, DYSK KOMPAKTOWY, OŁATKA, DIRT, POLICJA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, DRAM, DZBANEK, AWARIA, EKSKLAWA, GIRLANDA, PODZIAŁ, JEDENASTY, TOŃ WODNA, BALUT, KROPKA, JON CENTRALNY, DŁUGI WEEKEND, ZRAZOWA, AKROLIT, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KROKIET WIOSENNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, FACH, INTERNACJONALIZM, KANCELARYZM, SKONIA, KONFIRMACJA, PODZIEMIE, KŁAKI, SALWA BURTOWA, CENOBIORCA, SREBRZENIE, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PRZEWÓD, ANONS, KÓZKI, KURCZAK TIKKA MASALA, ZABUDOWANIE, WARTOŚĆ KATASTRALNA, WYRAZ, REAKCJA JĄDROWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, RUSKOŚĆ, ZAPOŻYCZENIE, MATERIAŁ SKALNY, NAZWA HANDLOWA, GLIKOLIPID, MRÓWKA, SZAŁAS, PELAGRA, TUBA, PAPRYKARZ, HAMERNIA, TAKT, PIEC INDUKCYJNY, BAGNIAK ZDROJOWY, GRUCZOŁ MEIBOMA, INTERWAŁ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, FAKT PRAWNY, DOLNOPŁAT, WIKARYZM, PRZYŚPIEW, TEUTON, PODSTAWA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, TARAN, PRZEMYT PLECAKOWY, KONEW, GENERALISSIMUS, POPRZEDNIK, WRAK CZŁOWIEKA, NIEWOLNIK, PILOT, DEFORMACJA SPRENGLA, ZAKŁADKA, PSAMMOFITY, INTRUZJA, KARKÓWKA, TRANSMUTACJA, MAJÓWKA, CZEP, SIDARA, WARIACJA, CIĘŻAREK, PCHACZ, KOREK, POWŁOKA GALWANICZNA, LAMPA ELEKTRONOWA, SKANIA, POMROKA, SPOILER, NASADA, WODOROSIARCZEK, BUT NARCIARSKI, ŚCIANA WSPINACZKOWA, ARYTMOMETR, KRYTERIUM SYLVESTERA, BLIN, BĘBEN, DEKIELEK, AGLOMERACJA, ŁUK AORTY, SZEPLENIENIE, MUSLI, TOWARZYSZ PANCERNY, KRATA KSIĘCIA WALII, ZIELONE, KARTAUNA, WAKUOLA, SCHABOSZCZAK, LAMPROFIR, NULLIPARA, AGENT, PIOTRKOWIANKA, AWERSJA DO RYZYKA, KOROZJA BIOLOGICZNA, PORFIROBLAST, LOT CZARTEROWY, PÓŁOKRĄG, NAGOLENNIK, PRZYBYTEK, CANCA, LEVEL, INDOKTRYNACJA, LENIWIEC, PROSEKTORIUM, WYPEŁNIENIE, WADA, SMOŁA DRZEWNA, INTERWENCJA PROCESOWA, AUTOPREZENTACJA, IRRADIACJA, HEAD-HUNTER, PUNKT ODNIESIENIA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, INFORMACJA, GAŁĘZIAK, PAPILOTKA, JĘZYCZEK U WAGI, LEPIARKOWATE, BLOKADA, EGZORCYZM, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, POCHMIEL, POLER, POLE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, MASZKARON, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, FOTOGRAM, MĘTNIAK, KAZALNICA, EKSTRADYCJA, NIEŁUPKA, DEFORMACJA, AMPUTACJA, MONOPOL, TANATOLOGIA, STRUP, TONACJA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PREKLUZJA, SALWA, DEGENERACJA, ZATRUCIE, STERYLNOŚĆ, ZIELE, PÓŁKOLONIA, KOPALINA STAŁA, DAO, GRZYBIARSTWO, KRĘGOWIEC, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, SYNTEZA, BOK, ROŻEK, CENA DETALICZNA, OKRZEMKI, HALO, PROPORZEC, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KOMUNIA, ROZDZIAŁ, BEZECNOŚĆ, ŚCIĘCIE, HOL, BRATEK, PIĘTRO, KORONA, RABAT, SZCZELINA BRZEŻNA, METROPOLIZACJA, ZAPOTRZEBOWANIE, ALRAUNA, KARDAMON, KOŁNIERZ MARYNARSKI, WSPÓŁMAŁŻONEK, GRZYBIARZ, ŻUREK, LAPIS-LAZULI, SPRZEDAWCA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PŁOMIEŃ, ANTYKADENCJA, POZIOMNICA, KOGNITYWIZM, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, TOKSYNA SINICOWA, PODMIOT GRAMATYCZNY, PANNICA, METODA KARTOGRAMU, ZROST, KOLOBOMA POWIEKI, MORAWSKI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PRACA, KIKS, PRZEBIERANIEC, FRAZEOLOGIZM, SUKCESJA, WIESZAK, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BIRIANI, CHÓR, PŁOTEK, KARBROMAL, OSIEMDZIESIĄTKA, CANZONETTA, NIEWINNOŚĆ, WRĘBNIK, DYWESTYCJA, KORYTARZ, NAGANNOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PODOBIZNA, ANTOLOGIA, DOSTĘP, SZTYCH, WŁÓKNIAK MIĘKKI, TYMPANON, CZERPAK, GRZYB SIARKOWY, PIECZEŃ, PATROLOWIEC, TRUBADUR, SYMBOL, IMAGE, EWANGELIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: vaginal atresia - zwężenie lub zrośnięcie pochwy albo całkowity jej brak, wada wrodzona, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VAGINAL ATRESIA - ZWĘŻENIE LUB ZROŚNIĘCIE POCHWY ALBO CAŁKOWITY JEJ BRAK, WADA WRODZONA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
atrezja pochwy, vaginal atresia - zwężenie lub zrośnięcie pochwy albo całkowity jej brak, wada wrodzona (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATREZJA POCHWY
vaginal atresia - zwężenie lub zrośnięcie pochwy albo całkowity jej brak, wada wrodzona (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x