POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERSPEKTYWA to:

pozycja, punkt widzenia, z jakiego się patrzy lub coś ocenia (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERSPEKTYWA

PERSPEKTYWA to:

otwarty, rozległy widok, panorama (na 11 lit.)PERSPEKTYWA to:

takie przedstawienie obiektów na obrazie, rysunku itp., żeby odbiorca miał wrażenie trójwymiarowości tych przedmiotów, ich oddalenia lub zbliżenia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.083

POKUSA, DOROBEK, LITAURY, KONEW, HIPOTEZA KNUDSONA, TERMOJONIZACJA, DOMENA INTERNETOWA, ÓSEMKA, LINIA ZABUDOWY, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ROBAK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, GLIKOGENOZA, HEAD-HUNTER, KRYSZNAIZM, MONTER, IZOLATKA, SYSTEM POWIERNICZY, LALKARSTWO, WIDOKI, PASKUDZTWO, MŁODZIEŃCZOŚĆ, OAZA SPOKOJU, POSZKODOWANY, SERECZNIK, ŚWINKA, POETA, FLUORESCENCJA, BANAT, SKIBOB, ESTRAGON, MAJORAT, GÓRKA, ŁOŻE BOLEŚCI, ŻACHWY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, KRYKIET, EKRAN, SKRĘTKOWCE, FRANCUSKI, ZESZYT W KRATKĘ, ZNACZNIK, FORMACJA, TYTOŃ, PANORAMA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, JĘZYK PENDŻABSKI, PRZYLŻEŃCE, BOCZNIK, GOSPODARZ DOMU, JEDNOŚĆ, FALA AKUSTYCZNA, KANTYLENA, SOLANKA, PANORA, PUSZKA, KRANIEC, MAGICZNA GÓRKA, PRZERABIACZ, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SĄD POLOWY, ODCISK PALCA, TOPR, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, SEKULARYZACJA, INTERES PRAWNY, ZSYPISKO, MANTYLA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, LABORATORIUM, STRAŻ, OTWARCIE RÉTIEGO, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, CHEMIA NIEORGANICZNA, BREZYLKA, OTWIERANIE DUSZY, UŁUDA, REKOGNICJA, NOTABL, ŁYCHA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, WYLĘG, BOCIAN, ILJIN, RAKOWATOŚĆ, ORKIESTRA SYMFONICZNA, REZERWA, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, BIAŁE WINO, SZAROTA BŁOTNA, WODORÓWKA, WYPOWIEDZENIE, ANTEPEDIUM, WIDZ, MIESZKALNOŚĆ, STYL MANUELIŃSKI, WYROK, LATO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, GORZELNICTWO, SITWA, KANAŁ, FAKTOR, MALOWANIE, MASZYNOWNIA, WYZIEW, DASZEK, ZŁO KONIECZNE, PRZYBYTEK, SPRAWNOŚĆ, KRÓTKOWIDZTWO, OBIEKT, MORZE AZOWSKIE, ARTYSTKA, DOMOKRĄŻCA, KELOWEJ, KOMUNIKATOR, WRONIE OKO, WODA POZAKLASOWA, ROZBRATEL, SEKSOWNOŚĆ, BRODAWKA, PYTANIE, DŹWIGAR, SPRZĘCIOR, HARD CORE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, FETYSZYZM, BEFSZTYK, WARSTWA, RUBIN, DIABELSKI MŁYN, LEGITYMACJA PROCESOWA, PM, SŁAWA, PROSTOŚĆ, LANE KLUSKI, GRANT, KABRIOLET, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, DOBRODZIEJSTWO, PALATOGRAM, PROFIL, EDYKUŁ, PRESKRYPTYWIZM, SZPIK, NIECHLUBNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, REGLAN, KOSTUR, POGOTOWIE, ELEGIA, STRAJK OKUPACYJNY, KARDIOIDA, BANIAK, FLESZ, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, PATOGENNOŚĆ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, CYKL OWULACYJNY, REKURS, STACJA, PRZYNIESIENIE, MAJÓWKA, RAMIENICA OMSZONA, SPRAWNOŚĆ, SIŁA, PLUSY, PARYTET, ODPÓR, KRENELAŻ, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, CIĘŻKA DUPA, PODSZEWKA, WIĄZANIE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, REWIR, WYCHOWAWCZOŚĆ, SIEROTA ZUPEŁNY, GARDEROBA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PIĄTE KOŁO U WOZU, FEIJOADA, PODOLOGIA, KIŚCIEŃ, SOS MALTAŃSKI, PRZEDSIĘBIORSTWO, UDRĘKA, INSTALATOR, RYM ŻEŃSKI, PIERŚCIEŃ, SUWNICA BRAMOWA, OBI, BRAMA TRIUMFALNA, BEZA, KONTYNGENT TARYFOWY, KROK, SIMON, OWOC SZUPINKOWY, HEL, ARCHETYPOWOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, CHRONOGRAF, SZOK, OBRÓT WTÓRNY, OPONA PAJĘCZA, DEPOZYT, SZUPINKA, PUCH KIELICHOWY, BIAŁA SALA, PŁYWACZOWATE, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SADÓWKA, LEWOSKRZYDŁOWY, POST, SELSKIN, ZARZEWIE, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MIGELITKA, PRZYPADEK, CÓRKA ŚMIECIARZA, NAKŁADKA, PŁYN CHŁODNICZY, KĄT WYPUKŁY, ELEKTRONIKA, PŁOW, GRUCZOŁ COWPERA, KONFISKATA, ŁBISKO, INTERPRETATOR, KIWI, NOTORYCZNOŚĆ, IMPAST, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KOPALINA STAŁA, RAKI, KARDYNAŁ, KRÓLICZARNIA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, OGNIOMUR, OSIEDLENIEC, OLIWA, DUET, LEUKOTOMIA, LISTA STARTOWA, NOGA, KINDŻAŁ, CHOROBA ZAWODOWA, STARA MALEŃKA, PRZECHÓW, GRAFFITI, KLUCZ KODOWY, ZBAWCZYNI, OSIOŁ, KANAPKA, HUTNICTWO, DYWDYK, SREBRO, KULEBIAK, BASKINA, STEMPEL, SARABANDA, LUKIER, RÓWNOWAGA STACJONARNA, KROKIET WIOSENNY, PALEONTOLOGIA, LUMINATOR, ENTEROKOK, ŚNIOT, MIZOPEDIA, BOCIAN, REKOMPILACJA, TLENEK, MARCELIN, DRESSING, PARCIANKA, WZÓR JAWNY, NEONTOLOGIA, ARCYDZIELNOŚĆ, HISTORIA LITERATURY, GAWIALOWATE, JĘZYKOZNAWCA, MEDIUM, CHALDEJSKI, WYNURT, POTOK, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, DZWONY RUROWE, API, INNA PARA KALOSZY, ANTOCYJANIDYN, PNEUMATOLIZA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, POJAZD KONNY, BEZCELOWOŚĆ, ?MAKAK JAPOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERSPEKTYWA pozycja, punkt widzenia, z jakiego się patrzy lub coś ocenia (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERSPEKTYWA
pozycja, punkt widzenia, z jakiego się patrzy lub coś ocenia (na 11 lit.).

Oprócz POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POZYCJA, PUNKT WIDZENIA, Z JAKIEGO SIĘ PATRZY LUB COŚ OCENIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x