BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIT to:

bardzo gęsta masa plastyczna, twardniejąca po pewnym czasie od użycia, stosowana do wypełniania przestrzeni o dość dużej szerokości i głębokości, takich jak: duże szpary, szczeliny i otwory, uszczelniania nieruchomych połączeń o dużym luzie lub niedokładnie przylegających oraz do łączenia elementów za pomocą dużych spoin (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIT

KIT to:

pszczeli lub szklarski (na 3 lit.)KIT to:

wciskać ..., to łgać (na 3 lit.)KIT to:

masa dla szklarza (na 3 lit.)KIT to:

uszczelnia szyby w oknach (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.160

COROCZNOŚĆ, GORYCZKA CHMIELOWA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, AUSZPIK, MAZER, OZNAKA, MUR OPOROWY, TRZON, SUPLEMENT, SAKI, TRAWA PASTEWNA, KAKAO, ASTRAGAL, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ANIOŁ STRÓŻ, REFORMATOR, PARA 0, WAŁ MORENOWY, WYLĘGARNIA, ADAGIO, MINORKA, SKWAPLIWOŚĆ, ASTER GAWĘDKA, ZIELONA KARTA, PLATFUS, PÓŁWYSEP, ASPIRANT, TENOR, BĘBEN, KODEKS KARNY, KIERAT, LIST PRZEWODNI, SYSTEM POMIAROWY, DYFERENCJACJA, OBIEKTYWNOŚĆ, TRZMIELINA, RĘKAWICA, FENOMENOLOGIA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PIWOSZ, RETENCJA, ŁUK ODRUCHOWY, KSIĄŻĄTKO, NAWAŁNIK BURY, NÓŻ MYŚLIWSKI, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, HELIKAZA, OGONEK, KONDYCJONER, LINON, KLAPECZKA, PREPARAT CHEMICZNY, CZARNY HUMOR, AGROGAZ, HULAKA, DEKLARACJA, TOALETA, PRZETYCZKA, WYZNANIE, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, BIWA, OBI, NAROST, PRZEJEMCA, PAWIMENT, RADAR GEOLOGICZNY, ŁAWNIK, PÓŁSKÓREK, GALAS, WENTYLACJA MECHANICZNA, BIELISTKA BLADA, OGNIWO ŁĄCZNIKOWE, SPORT POŻARNICZY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, JANKA, MELON, JEZIORO DRUMLINOWE, NIKCZEMNOŚĆ, TRYCYKL, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, WOLNY RODNIK, SZWABSKI, WADA WZROKU, MOTYLEK, PÓŁETAT, PLEWA, KAZAMATA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, MILONGA, GAŁKA BLADA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZECIER, AFERA, TRASZKA MARMURKOWA, PERCEPAN, TWIERDZENIE CEVY, PAMIĘĆ GÓRNA, MASA SOLNA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, TWARDZIAK, BROKAT, NASTAWA, TABU MILCZENIA, SKRZYNKA POCZTOWA, BABKA, KRAJ, LEADER, AMFITEATR, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, OSTROMLECZ, SZURPEK SŁOIKOWATY, JEZIORO TEKTONICZNE, KAJMAKAM, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ZRASZARKA, AIOLI, PRAŻNIA, TINGEL-TANGEL, NEKROMANTA, RELIKWIA, ELEKTRON, WŁOSKI, LEVEL, POLSKOŚĆ, FLOTA, MASA RDZENIOWA, ARKUSZ KALKULACYJNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, MIARA SPEKTRALNA, GALARETA, ODSUWACZ, BIODROWA, TON, MIKRODOKUMENT, DODATEK STOPOWY, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, CIELISTOŚĆ, PAJACYK, WYKLUCZENIE, WITAMINA, CZAPLA TRÓJBARWNA, BENEFICJENT, FREE JAZZ, QUEBECKI, PODUSZKA, PUKLERZ, TERMORENOWACJA, WEKSEL TRASOWANY, MASA PLANCKA, PAMPUCH, OSTEOTOMIA, KOMPLEKS, TOREBKA BOWMANA, RAWKA BŁAZEN, PRZEKOZAK, WARIACJA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, POGODA, JĘZYK OBCY, AUTOMAT, BYDLAK, HIPERTONIA, KONFISKATA, KOSZER, WYPAR, ELASTIK, ŻÓŁTAK, ZAPROSZENIE, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PEDAŁÓWKA, WRĄB, METAMORFIZM DYNAMICZNY, LISTEK, SAMARYTANIN, BEZCIELESNOŚĆ, KOŁOSZ STOŻKOWATY, JAMRAJ, KARIN, ŁAPCE, AOJDA, BIBLIOTEKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, FIŻON, MAKRAMA, ZAPASY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PASIBRZUCH, KOPCIAŁKA, CHODZĄCY TRUP, NEUROPRZEKAŹNIK, GAD, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, ROPOWICA KŁĘBU, FESTIWAL, MONITORING, STYL KOLONIALNY, OPIEKA MEDYCZNA, ALGEBRA LINIOWA, PIEPRZ KAJEŃSKI, CHODZĄCY SZKIELET, BELWEDER, DRĄŻEK KIEROWNICZY, REAKCJA, SODÓWKA, SĄCZEK, OBSERWATORKA, LACROSSE, PIERWSZY OFICER, RYBA, CZEREŚNIA, PROSTAK, WYBIEG, KRAJE KOMUNISTYCZNE, DYMA, PAJĄCZEK, SUW, NOWINKARSTWO, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PIEKŁO, SZYNOBUS, CAŁKA PIERWSZA, KWASZONKA, WYCHÓD, EMBARGO, OBUCH, CUGANT, REGULARNOŚĆ, LOTNICTWO, LUDWIK, KOMPILACJA, RAWA, POLEWA, MANIAK, ZAWIKŁANIE, TERMINAL PASAŻERSKI, TEST, MAŁY KRAAL, KASZTELANIA, PREFEKT, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KREPON, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, JAMES, ROZUMIENIE, PIERWSZA JASKÓŁKA, MASA, FILANDER PRĘGOWANY, CAŁKA BOCHNERA, ZMIANA MORFOLOGICZNA, WINIETA, DIAGRAM KWIATOWY, KONFESJA, KSZYK, KĄPIEL OŁOWIANA, RÓG, ŁATA, BOOT, EDYCJA, RZADZIZNA, OGROM, EMMERSON, STOŻEK NAPŁYWOWY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WIETRZENIE CHEMICZNE, MALINES, PRZYPOŁUDNIK, NACZYNIAK, DUK, ZŁOŻE, DOM, RAMIA, ŁAŃCUSZEK, BEZŻUCHWOWCE, PRESTIŻ, TRYSEKCJA, DŻAGA, NOŚNOŚĆ, BULION, BARWNIK, GRANICA BANACHA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DYPODIA, KACZKA RDZAWOGŁOWA, PANEGIRYSTA, SPALINY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KATASTROFA, BARCHAN, BUTLA, ANTYKATOLICYZM, KLEJNOTY KORONNE, REOFILE, PRZYSŁÓWEK, KOLEJ, ?POTWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.160 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIT bardzo gęsta masa plastyczna, twardniejąca po pewnym czasie od użycia, stosowana do wypełniania przestrzeni o dość dużej szerokości i głębokości, takich jak: duże szpary, szczeliny i otwory, uszczelniania nieruchomych połączeń o dużym luzie lub niedokładnie przylegających oraz do łączenia elementów za pomocą dużych spoin (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIT
bardzo gęsta masa plastyczna, twardniejąca po pewnym czasie od użycia, stosowana do wypełniania przestrzeni o dość dużej szerokości i głębokości, takich jak: duże szpary, szczeliny i otwory, uszczelniania nieruchomych połączeń o dużym luzie lub niedokładnie przylegających oraz do łączenia elementów za pomocą dużych spoin (na 3 lit.).

Oprócz BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - BARDZO GĘSTA MASA PLASTYCZNA, TWARDNIEJĄCA PO PEWNYM CZASIE OD UŻYCIA, STOSOWANA DO WYPEŁNIANIA PRZESTRZENI O DOŚĆ DUŻEJ SZEROKOŚCI I GŁĘBOKOŚCI, TAKICH JAK: DUŻE SZPARY, SZCZELINY I OTWORY, USZCZELNIANIA NIERUCHOMYCH POŁĄCZEŃ O DUŻYM LUZIE LUB NIEDOKŁADNIE PRZYLEGAJĄCYCH ORAZ DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZA POMOCĄ DUŻYCH SPOIN. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast