WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORYTARZYK to:

wąskie, niewielkie przejście wytworzone przez wydrążenie czegoś dookoła lub odpowiednie ułożenie przedmiotów lub terenu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORYTARZYK

KORYTARZYK to:

niewielkie pomieszczenie, przedpokój (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.351

ZAPŁADNIACZ, SZAMANKO, METAFIZYKA KLASYCZNA, KRES, FORMALIZM JONESA, PLOTER PŁASKI, DODATEK MOTYWACYJNY, POŁĄCZENIE, SUTANELA, RYT, BULWARÓWKA, LISTA TRANSFEROWA, HERMA, SYGNAŁEK, LIST PASTERSKI, SCENKA, EPISTOŁA, KOREGENT, TERYTORIUM POWIERNICZE, LEK ANKSJOLITYCZNY, WADA DREWNA, EMILY, SCENICZNOŚĆ, HACKAMORE, KOLOKWIUM, ZAŚPIEW, NADWZROCZNOŚĆ, JUWENALIA, KAMELIA, SKUPIA, TOALETA, KROKIET WIOSENNY, COKÓŁ, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SZPIC, PRZEPAD, CERKIEW BOJKOWSKA, INTERWENCJA, KSIĄŻĘ, MLECZKO, BOHATER POZYTYWNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, KLAN, KOPULACJA, PRASADA, TRESA, STATEK POWIETRZNY, GODNOŚĆ, OBROŻA, NIEBOŻĘ, POZBYWANIE SIĘ, SKOK, STEP, MIODNOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PANOCZEK, NOLDOR, SAMOPOMOC, BARANECZEK, MARCIN, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KANWA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, LODOWIEC FIELDOWY, UNDERGROUND, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, ITALIAŃSKI, INTERPRETATOR, BAŃKA, GŁUPKOWATOŚĆ, KONTRABANDA, MIEDZIONIKIEL, GŁÓWKA, WIATROWNICA, RADZIECKOŚĆ, PROSTOSKRZYDŁE, KIOGA, ISKRA ELEKTRYCZNA, TARANTELLA, BALSA, RANA CIĘTA, ANTYCYPACJA, TERAPIA ODRUCHOWA, LICZBA HITTORFA, MEDALION, BAJECZNOŚĆ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, AKT ADMINISTRACYJNY, NOMOKANON, OBRONA, MELIORACJA WODNA, KOSZ, GŁUPEK, KARTAGIŃSKI, PAMIĘTNIK, MONODIA, SAKSAUŁ, GLUKOMETR, ŹRÓDŁO, SERBSKOŚĆ, LISTWA, GATUNEK MIESZANY, STYL, TEST PSYCHOLOGICZNY, SYMULTANA, GRANITA, CZARCIE KOŁO, ZAKOP, AKT, ANGIOPLASTYKA, TANIEC, PLAKAT, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, SPONDYLOSOMA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, EWOKACJA, WYKUPNE, DAWKA, ZNAK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, REDA, PINCETA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, FRYWOLITKI, FRAGMENTACJA, NAZWA OPISOWA, BERLACZ, FRAZEOLOGIZM, RYNEK PIERWOTNY, KOBIETA SPOD LATARNI, PĘCZAK, KITEL, KOMORA, AULA, KAPER, REALIZM, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, KONFRONTACJA, ANTYPOLSKOŚĆ, SYLWETKA, ZABÓR, LUNETA, GYMKHANA, KABRIOLET, POPARZENIE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, RAJSKI PTAK, CHMIELNICCZYZNA, PRĄTNIKI, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, POCHODNA, FUNT IRLANDZKI, FIGURA, KOŁNIERZ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, DANIO, PUSZKARZ, ROZNOSICIEL, ŚCIĘCIE, WYSTRÓJ, CZARNY MAKAK CZUBATY, ANIMUSZ, KNOWANIE, EGZOCENTRYZM, CHARYZMAT, BEATA, KURONIÓWKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ROPOWICA KŁĘBU, MAŁŻONEK, SYJON, USTĘP, PODKŁADKA, ZATOROWOŚĆ, SPRZĘT, GWIAZDA, TYLOZOID, ASTATYZM, EPISKOPAT, ROBOTY PUBLICZNE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, JEZIORO KOSMICZNE, MINERAŁ, ZAWŁOKI, STRZAŁKA KIERUNKOWA, JARMUŁKA, FILIPINKA, FRANK MONAKIJSKI, REJESTR, SZEW, SYMETRYCZNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, PEWNIAK, JEŻOZWIERZOWATE, HAMBURGER, POSIEW, TYFTYK, GLEJT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PRAGNIENIE, BALSAM KANADYJSKI, KIT PSZCZELI, GŁOWA KOŚCIOŁA, INWESTYCJA, PORT MORSKI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ROZBÓJNIK MORSKI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, OKULTACJA, PROFESOR ZWYCZAJNY, SYSTEM INSTANCYJNY, PUCH KIELICHOWY, BARKAS, REGULATOR WATTA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KAZUISTA, ZIELONE, DYKTAT, TREŚĆ, PENETRACJA, CYKANIE, MODELUNEK, INTERPRETATOR, MIECZ, MIASTO, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, SZPILECZKA, ZWROT, GEMISTA, WOLNY RODNIK, AUTONOMIA, BATERIA, NERW, BIEG ZJAZDOWY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, SUBLIMATOR, BAT, PRZEMYSŁÓWKA, PÓŁGOLF, SILNIK SPALINOWY, LICHWA, KATASTROFA, BLOKADA, KEYBORD, STRZAŁ, KARETKA, PRZEDSTAWIENIE, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, ŁBISKO, PERMISYWNOŚĆ, CYGANECZKA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, SZYSZAK HUSARSKI, PEPLOS, MANGANIAN, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, ALFABET WIĘZIENNY, POSZKODOWANY, DŻEMPER, CYKL METONA, NASTĘPSTWO, AEDICULA, TON, BIBLIA JAKUBA WUJKA, ASSAPAN, KAULIKARPIA, SKŁADAK, BURGRABIA KRAKOWSKI, LIAZA, CHOCHOŁEK, NAPIĘCIE DOTYKOWE, AKTUALNOŚĆ, DOLNOSASKI, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KURZA STOPKA, ZAĆMIENIE, SZEJK, GOLF, HETEROTROFIA, REKLAMANT, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, TRYTON, PAPAD, ANGORA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, FLOTA, WŁADZUCHNA, GŁADŹ, PŁYN ETYLOWY, RÓŻA, OSŁONKA MIELINOWA, KURS, DEPIGMENTACJA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, OMDLAŁOŚĆ, KORSARZ, DERYWAT SYNCHRONICZNY, GĄSKA, ?BOSCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORYTARZYK wąskie, niewielkie przejście wytworzone przez wydrążenie czegoś dookoła lub odpowiednie ułożenie przedmiotów lub terenu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORYTARZYK
wąskie, niewielkie przejście wytworzone przez wydrążenie czegoś dookoła lub odpowiednie ułożenie przedmiotów lub terenu (na 10 lit.).

Oprócz WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WĄSKIE, NIEWIELKIE PRZEJŚCIE WYTWORZONE PRZEZ WYDRĄŻENIE CZEGOŚ DOOKOŁA LUB ODPOWIEDNIE UŁOŻENIE PRZEDMIOTÓW LUB TERENU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x