POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATMOSFERA to:

powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATMOSFERA

ATMOSFERA to:

nastrój panujący w danym środowisku, towarzyszący określonemu zdarzeniu, miejscu, zjawisku itp (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

gazowa powłoka otaczająca ciało niebieskie o masie wystarczającej do utrzymywania warstwy gazów w wyniku działania grawitacji (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

powietrze, które wypełnia pomieszczenie (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi (na 9 lit.)ATMOSFERA to:

jednostka ciśnienia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.670

HARACZ, ŻNIWIARKA, KRYSTALIZACJA, WZIĘCIE POD WŁOS, STAROSTA GENERALNY, PAPRYKA, ŁĄCZNIK, RZECZOWNIK POSPOLITY, PORCYJKA, BACYTRACYNA, PUNKT ASEKURACYJNY, CHRZEST, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, REOGRAF, STAN NIETRZEŹWOŚCI, TROMPA, KRAN, CZABAN, PATOGEN, ANYŻEK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WITACZ, KB, ZMORA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PODSADNIK KULISTY, ALIDADA, PRZĘSŁO, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, NÓW, KET, TURMA, LICO, KAMIEŃ, TRANSPORTÓWKA, PRÓBKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WYŁOŻENIE, GARNITUR, DYRYGENTURA, BASEN, KŁAKI, PRZEWRÓT, KORDON SANITARNY, TĘTNICA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, PÓŁKULA, NAZWA PATRONIMICZNA, HORYZONT ZDARZEŃ, BROŃ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, NUROGĘŚ, MAGNESIK, SWORZEŃ, KALKA, PADWAN, GWIAZDA, PILAW, MANIAK, OPIEKUN, KRWIŚCIĄG, CIŚNIENIE STATYCZNE, ASESOR, KORYTKO, SER, SKŁAD DRUKARSKI, MARSKOŚĆ, KOLEŻANKA PO FACHU, PAS DROGI GRANICZNEJ, WOLUTA, KOLCZAKOWATE, REKOMENDACJA, BOK, SYSTEMIK, GRUBOŚĆ, GŁOSKA, GLORIA, MUTACJA ZMIANY SENSU, ŻABKI, TIURMA, ŁUPINA, OGIEŃ KRZYŻOWY, URCEUS, TAJNE NAUCZANIE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, GUMBAD, PAWANA, DZYNDZEL, UWAGA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, OPAD, SIAD, INTENSJA, KŁOBUK, LIŚCIEC, REPREZENTACJA, TEOKRACJA, GARNITUR, BARWNIK, HAFT, ATTYKA, ROMANS GOTYCKI, PRODUKT TRADYCYJNY, NIEBOŻĘ, WRAK, RUNO LEŚNE, LINIA, KLEJONKA, MEDALIK, PODSZYCIE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, TWÓR, BOK, WANIENKA, PTASZEK, WROŚNIAK, FOTOTROPIZM DODATNI, WYZIEW, TERMINAL, LIGATURA, ABOLICJONISTA, ZŁOTOROST, GWIAZDKA, BADACZ POLARNY, POMPA POŻARNICZA, FALA MORSKA, RODZIMOŚĆ, GRANAT, UKAZ, CYGARETKI, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KONTYNGENT CELNY, NEKROMANTA, WIZYTÓWKA, ZNAK, ANTYBIOTYK, PŁASZCZ GÓRNY, WYPEŁNIENIE, FILTR GĄBKOWY, KLERK, GOTOWIEC, WYCHODZTWO, MAŁPI GAJ, PAS, TYMIANEK, PROMIENNIK, ROZKŁAD, DIALOGIZM, TENUTA, SOS, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, SUPPORT, CHORÓBKA, FOKI, EUFORBIA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, WARSTWA, DEKLARACJA, AURA, MUZYKA, OŚWIETLENIOWIEC, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, KAWA MIELONA, SYSTEM, KANAPA, ROSTBEF, UNDEAD, KOLORYSTYKA, ADRES FIZYCZNY, STAW, PODLEW, INWALIDA WOJSKOWY, OFICJALNOŚĆ, ILUZJA PIENIĄDZA, SZCZODRZENIEC, PIONIER, WCIERKA, CIOTCZYSKO, JEZIORO WYTOPISKOWE, LICZEBNIK ZBIOROWY, STRZAŁA, ODCIĄG, WIZYTA DOMOWA, KWAS NAFTENOWY, JAŁOWIEC POSPOLITY, KONTROLA, WAPIEŃ MUSZLOWY, OMAM, SZCZELINA LODOWCOWA, WULGARYZM, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, MANTELLOWATE, KURACJA SZOKOWA, PANKREATYNA, MONODIA, BOZIA, ŁUPINA, KNEDLIK, ANTYKOAGULANT, FUTRYNA, FANTOM, LODÓWKA, ROSYJSKI, DOROBEK, IZBA, NIERÓWNOŚĆ, AKOMPANIAMENT, FAŁD, PIECZEŃ, APRETUROWANIE, KOSMITA, WŚCIEKŁY PIES, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DEKANTER, SER, DZIELNOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, WERTEKS, ZAMEK, LEMONIADA, HIGIENISTKA, GWIZDEK, LATARNIA UMARŁYCH, ŁĄCZNOŚĆ, AMBRAZURA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, OBRÓT, PODKARZEŁ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, DZIELNIK, PRÓCHNICZEK, MIĘSO, ŻEBRO, SIŁA NOŚNA, ŚCIGAŁKA, MAJDAN, WARTOŚĆ OPAŁOWA, ODSYP, CEBULAK, JANKA, POGOŃ ZA RENTĄ, STARZĘŚLA, SZPILKA, ZDZIADZIENIE, WIEŻA SZYBOWA, TRZĘSIDŁA, PUSTAK ŚCIENNY, KOSZT BEZPOŚREDNI, ALEUCKI, ROZGAŁĘŹNIK, PISMO URZĘDOWE, GRZEBACZ, WEDETA, KLUBOWIEC, AMONIACZEK, SZACHY TRZYOSOBOWE, DACH HEŁMOWY, PRZEDJĄDRZE, METAL KOLOROWY, ŻAGIEL, DOMINANTA, KRÓLEWIĘTA, MROŻONKA, SIEĆ, FORLANA, BILANS BRAMKOWY, WERDIURA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KOTŁOWNIA, PRZEKŁADNIA, DACH, TURNIA, BARK, USTNIK, GRUSZKA BOKSERSKA, MADRAS, PIEKARNIK, PROCH BEZDYMNY, KONSTYTUCJA, PUŁAP, KLASA POSIADAJĄCA, RAKIJA, ARMSTRONG, WIATR, CZAS, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, BAZIA, CZAS GRAMATYCZNY, BULGOTEK WANIENNY, PRZYDAWKA, GRANAT, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KAWALERIA, PROGRAMOTWÓRCA, OBRAZ OPTYCZNY, KOEGZYSTENCJA, ARKUSZ DRUKARSKI, ŻABA LEOPARDOWA, BASTEJA, ?ODWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.670 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATMOSFERA powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATMOSFERA
powłoka gazowa planety, Księżyca lub zewnętrzna warstwa gwiazdy (na 9 lit.).

Oprócz POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - POWŁOKA GAZOWA PLANETY, KSIĘŻYCA LUB ZEWNĘTRZNA WARSTWA GWIAZDY. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast