COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWIEŃSTWO to:

coś zupełnie przeciwnego do czegoś lub kogoś innego (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZECIWIEŃSTWO

PRZECIWIEŃSTWO to:

zasadnicza odmienność, cecha tego, co jest przeciwne, odwrotne względem porównywanej rzeczy (na 14 lit.)PRZECIWIEŃSTWO to:

coś, co stanowi przeszkodę, utrudnia osiągnięcie, zrealizowanie czegoś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.924

ODCZYN, MINERALIZACJA, KACOWE, WYMIENNIK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, FASOLA, PRECYPITACJA, POLE, ŚMIERDZIEL, SKONTRUM, PRZYGOTOWANIE, KĄT PEŁNY, MIŃSZCZANIN, BIAŁA BIERKA, ISTNOŚĆ, RZECZ PRZYSZŁA, MŁOTEK, KASACJA, WPIS, DYSPROPORCJA, ROŻEK, NEURON LUSTRZANY, BASKINKA, POLARYZACJA JONOWA, KOMBATANT, PIECZEŃ, DRESZCZ, RINFORZANDO, MATKA, GARKUCHNIA, APETYT, SKARBNICA, ORGANIZM, HIPOTEZA ZEROWA, PROPORZEC, WROTKARSTWO HOKEJOWE, ILUZORYCZNOŚĆ, KOALICJANT, REGULATOR, BYDLĘ, PYSZOTA, KRATKA, GAŁY, TRUCHŁO, TROMPA, WIEŻA STRAŻNICZA, WSTĘGA, PROFESJONALNOŚĆ, KONGLOMERACJA, PASOŻYT LĘGOWY, POSŁANNIK, PODWODA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ANTRYKOT, RELIKWIE, GRANULACJA, TELEGRAM, KOŁNIERZ, MAJSTERSTWO, BIAŁY KRUK, ŚCIANKA, CIELISTOŚĆ, KRECIK, BOŚNIACKOŚĆ, RAUT, ANALIZA LOGICZNA, KOCHAŚ, ODBIERACZ, POSREBRZANIE, PODWOZIE, MIEJSCE, ZŁOM, WIELOETATOWOŚĆ, RADYKALNOŚĆ, PODATEK IMPORTOWY, TOPÓR WOJENNY, DUPOLIZ, OPCJA BARIEROWA, ZIÓŁKO, IRC, ROZSĄDNOŚĆ, NORMA, RUNO, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ROPUCHA BLOMBERGA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, ŹREBIĘ, SZEW, DRUŻYNA, DYSPEPSJA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, SZYJKA, AMBITNOŚĆ, PIERZASTOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZAPORA, KOMPOTIERA, KOŚĆ NIEZGODY, DIABELSKOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, CYSTA BAKERA, PRYWACJA, SUSZARNIA, KRAKERULA, CHORÓBKA, ROWER POZIOMY, PRACA DOMOWA, AKWEN, BIFORIUM, STOPKA, ZWODNIK, POJEMNOŚĆ POLOWA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, SŁONECZNIK, BUNT, AGENCJA, UCHO, OBROŃCA, OSOBLIWOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, LEGACJA, SPRZĘCIOR, FERMATA, KOPERCZAKI, MOBING, KIEROWNIK BUDOWY, JARZĘBINÓWKA, KOLEKTOR, TKANKA MIĘKKA, KĄDZIEL, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, UKŁAD WIELOKROTNY, GLOBUS, KOMÓRCZAK, PIECZYWO, CHYŁ, NIEMIECKOŚĆ, OSKARŻYCIEL, SMAK, LEPSZOŚĆ, PATKA, OPONA PNEUMATYCZNA, RAMA, TYTUŁ, SPOISTOŚĆ, SUBWOOFER AKTYWNY, IRRADIACJA, CZABAN, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KASZA, KLASYFIKACJA ABC, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, ZASTÓJ, DZIECINKA, SCYT, IPSYLON, SKRZYNECZKA, CENZURA, KRZYŻYK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SUGESTIA, PIERÓG KARELSKI, KOTLET, KALINA, PRZEMYŚLNOŚĆ, CZOSNEK, ŚLEPE WROTA, SUBSTRAT, KONSOLA STEROWNICZA, CZOŁO, ZAŁATWIANIE, LOKAL SOCJALNY, BAJECZNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, DIADEM, SEJSMIKA, GRZECH POWSZEDNI, KOMIN, CZAD, ŁAJDACKOŚĆ, LUD, SZARADA, PRZEJEMCA, RELIKWIA, CZARNUCH, WSTĘP, POWTÓRZENIE, PIÓRKO, KAPSLA, KULT ŚWIĄTYNNY, NASIONNICE, TRAWA MORSKA, PODCHLEBSTWO, ZAPROSINY, SWOISTOŚĆ, WIĄZANIE, KLEJNOT HERBOWY, ENTEROTOKSYNA, LOKACJA ATELIEROWA, BIEDA, ARKABALISTA, FRYZ, NORDYCKOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, BRAMSEL, POMYŁKA, PIZDRYK, PODGATUNEK, ZAWIŁOŚĆ, WYRAZ BLISKOZNACZNY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, DWORNOŚĆ, HLAK, FIRMANCTWO, PORCJA, GRUPA WAROWNA, REHABILITACJA, OGRANICZONOŚĆ, BIAŁA DZIURA, PEWNOŚĆ, OSTINATO, HORYZONT, PAGON, KOŚCIÓŁ FARNY, PIJAWKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, UWŁOSIENIE, RYTMICZNOŚĆ, WYDAWNICTWO SERYJNE, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, LITERATKA, REKWIZYCJA, SCHEDA, INWOKACYJNOŚĆ, KOSMOGONIA, PRZYLĄDEK, SZCZOTKA, PASEK, ZEGAR WIEŻOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, BIAŁA FLAGA, SŁODZIAK, SZCZI, DWÓJNIK, ŻARTOWNIŚ, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, KUCHNIA, PÓŁOKRĄG, PODKASTING, WYŻŁABIACZ, POWIERZCHNIA, BRZEMIĘ, AUTOMAT, KONFRONTACJA, NIESTAWIENNICTWO, RUCHANKA, KOMPRADOR, GÓRA, BIOCYD, STACJA POMP, BAGGALA, SPUSZCZENIE, PODMUCH, DZIURAWE RĘCE, CHUSTA, NAGIEL, ZBROJOWNIA, TERYNA, JARZMO, NIEWYDOLNOŚĆ, DYPTYCH, KWADRATURA, ŚCINACZ, DARMOCHA, WYMIAR, FETYSZYZM, ZNAJDEK, ZACHOWANIE, OSOBNOŚĆ, UKONTENTOWANIE, IZOMER GEOMETRYCZNY, PRZECIWUTLENIACZ, ODPRAWA POŚMIERTNA, KOMONICA, REWIDENT, BOSCH, KWIATUSZEK, DOMEK Z KART, AMEBA, SKOMPROMITOWANY, TYMPAN, JERZY, REJESTR, SKUPINA, PASTYLKA, KOBIERZEC, ?AKALKULIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.924 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWIEŃSTWO coś zupełnie przeciwnego do czegoś lub kogoś innego (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWIEŃSTWO
coś zupełnie przeciwnego do czegoś lub kogoś innego (na 14 lit.).

Oprócz COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - COŚ ZUPEŁNIE PRZECIWNEGO DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x