W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORÓBKA to:

w gwarze wielkopolskiej pieszczotliwe określenie osoby chorej lub często chorującej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHORÓBKA

CHORÓBKA to:

słowo używane w sytuacjach niepomyślnych, nagłych, gdy uświadamiamy sobie, że coś poszło nie po naszej myśli albo że o czymś zapomnieliśmy, można nim jako eufemizmem zastąpić np. zwrotcholera (na 8 lit.)CHORÓBKA to:

zdrobniale o chorobie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.169

KUBEŁ, KASETON, SPIRALA, FUSY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, BIZA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, AUSZPIK, KLEJ, GAMA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, SEGMENTACJA, DOWÓD OSOBISTY, UFNOŚĆ, MONETA OBIEGOWA, SROGOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, STACJA POMP, PRZYWODZICIEL, JASZCZUR, OPAŁ, STECZKA, ŚMIECIARZ, STONÓG MYSZATY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, KOTYLION, PUKLERZ, OZONEK, STAWKI, SFORA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, WIELKORUŚ, PANNICA, SAMOGRAJ, NÓŻKA, KORMA, ABAJA, IMPLIKACJA MATERIALNA, EMANUEL, ACEFALIA, KROKSZTYN, KURACJA UDERZENIOWA, LANGUSTA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DŻIHAD, AMBASADORKA, EMIL, NIEZBĘDNOŚĆ, TOUROPERATOR, PATOGEN, DATOWNIK, EONIZM, MONOPOLISTA, ZACIESZ, ABORCJONISTA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PASSACAGLIA, PRZYSTAWCA, ZNAK, KROSOWNICA WIZYJNA, OBRAZEK, NAKŁAD, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, IZOLATKA, BALONET, KRĄŻNIK, MIOTŁA, KOLEJ LINOWA, BIOCHEMIA, KREACJA, KROPLA, KOREKTOR, NAGRANIE WIDEO, WSZARZ, ANOMALIA UHLA, RERECORDING, SKRA, ELASTYK, KINO DOMOWE, APOLOGIA, HRABIANKA, SREBRZENIE, KRÓL, DZIEWCZYNA, KOLIMATOR, WAGA, MUCHOMOR BULWIASTY, DELEGACJA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, DOMINATOR, BIFORIUM, BRYŁA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WIELKOŚĆ, KWASKOWATOŚĆ, OKRES, TRASA ŚREDNICOWA, RÓJKA, TRIO, RYLEC, DOBRO FINALNE, CYRKÓWKA, FANTOM, JOGURCIK, SEKRECJA, ŁOBODA, SERIA, CHLAJNA, ACHTERPIK, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, BANDAŻ, NEKROPOLA, OGRANICZENIE WIEKOWE, ŻYWOT, GAMERKA, BARSZCZ, KALIMBA, ADRES HOŁDOWNICZY, ZAMKNIĘCIE CELNE, PIEPRZ RÓŻOWY, WARIACJA, SZERYF, ODSTRZAŁ, LITERA, KRĄG KULTUROWY, KANTOR, TURBINA SPALINOWA, KOMŻA, AUDIOBUS, TRANSGRESJA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, NASTAWA, RACZYNA, ŚLEDŹ, KONSOLA, BUT NARCIARSKI, KARL, MAŚLANE SPOJRZENIE, PAROBEK, SZKOŁA, SZARPIE, OSTRZAŁ, DRUKARKA ROZETKOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, STADION, DROGA BEZPRZETARGOWA, ISKIERNIK OCHRONNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, BŁAZENEK, GALARETA, SZATA LITURGICZNA, DUCH, NIEMIECKI, AKWAWITA, WIR, SPÓJNIK, KABRIOLECIK, RICOTTA, SONDA, KOSZYK, GRÓD, KROKIEW, WŁODARZ, ODZYSK, MARCIN, WADERA, RURA, INTERESOWNOŚĆ, SZAFLIK, CALYPSO, PATRZAŁKI, PRZYLEPNOŚĆ, OPOŃCZA, OPOZYCJA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, DZIURKA, SPÓJNIK, KANCELARYZM, PRZYBLIŻENIE, DIRCIK, WAGNER, BIURWA, RAKIETA, MAJDAN, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, WYKROJNIK INTROLIGATORSKI, STRAPONTEN, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, FORMACJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PIWNICA, ŁYSAK, KLASYFIKACJA ABC, INSTRUMENT FINANSOWY, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, PAROWNICA, CZARNINA, FORMALIZACJA, KELOWEJ, WARZONKA, TATA, ABERRACJA, PELAGIAL, NIERÓB, BYDLAK, MEBLOWÓZ, METYLOTROFIA, TAKSYDERMIA, SMORZANDO, CIERNISKO, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KANAŁ TEMATYCZNY, DRABIK DRZEWKOWATY, KARDAMON, PAPIER WELINOWY, HANDEL ZAGRANICZNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PALPACJA, LÓD MARTWY, PILOKARPUS, KRÓL ZWIERZĄT, CIEPLARKA, ŻEBRO, PODATEK KOŚCIELNY, PIKIETA, RACJA, MIKROSKOPIJNOŚĆ, HOT DOG, CLERK, PLEWKA, STRATEGIA, HIPOTROFIA, POWSINOGA, LISTA, NAWÓZ ORGANICZNY, SALSA, RIKSZARZ, IMMUNIZACJA CZYNNA, PRZYBLIŻENIE, WYKONAWCA, SKAŁA METAMORFICZNA, PORTUGALSKI, SURDYNKA, TRAWA KANARYJSKA, NORZYCA, SKUP, BERET, SAKWA, DERYWAT, POWAŻNY WIEK, STOŻEK NAPŁYWOWY, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ODKUP, FALAFEL, PISTACJA, KANTATA, PATRON, BIEGANINA, BRYTFANNA, EŁK, CZAJKA, HUMORESKA, WISZER, KARTOFELEK, KOMPENSACJA, PAROWANIEC, MAGAZYN, MURARKA, KANADYJKA, REPUTACJA, WROTA, WIZYTOWNIK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, GALARETKA, WIDEOMAN, GEN SPRZĘŻONY, PIGWA, KNECHT, NOGA, STOPA DOCHODU, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ZAPOJA, PINGLE, PALISADA, KADŹ, USZKO, WYNAGRODZENIE, DOLINA, OSPA, RAPCIE, LUKARNA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, ANTENA YAGI-UDA, NAROŻNIK, BUTLA, ŚRODOWISKO, ?OSOBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORÓBKA w gwarze wielkopolskiej pieszczotliwe określenie osoby chorej lub często chorującej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORÓBKA
w gwarze wielkopolskiej pieszczotliwe określenie osoby chorej lub często chorującej (na 8 lit.).

Oprócz W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - W GWARZE WIELKOPOLSKIEJ PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIE OSOBY CHOREJ LUB CZĘSTO CHORUJĄCEJ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast