NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI to:

nieodmienny imiesłów, wyrażający czynność lub zdarzenie dodatkowe, wcześniejsze w stosunku do czynności lub zdarzenia opisywanych jako główne w zdaniu (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.409

OTWOREK, WINO, ARSENIAN(III), PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SZKAPLERZ, KUPA, ŁUSKA, UNISONO, BURGRAF, NAGANNOŚĆ, NAGOLENNIK, LESŁAW, CIOS PROSTY, TABULA RASA, MOCZ, REDAKTOR NACZELNY, TRZY GROSZE, GRUSZECZKA, ATREZJA POCHWY, RZĄD, TRZMIELINA, SPEKTAKL, BLOKADA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MUCHA SUCHA, PSYCHOLOGIA, AMBASADOR, FLAMBIROWANIE, PALEC BOŻY, TRANSLOKACJA, KONIUNKTYWNOŚĆ, LEJEK, BEZWSTYDNOŚĆ, KOTEW, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, KRZYŻAKOWATE, KONDOTIER, PIĘĆDZIESIĄTKA, STADION, KSIĄŻKA ADRESOWA, AZOTAN(III) AMYLU, CYGANECZKA, KLASA, DRUT, KRĘPACZKI, KONFISKATA, SALADA, OKRĘT DOZOROWY, FIZJOKRATYZM, BEZCIELESNOŚĆ, CIĘGNIK, DUCHOWIEŃSTWO, SKALA, SZTUKA KINETYCZNA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, JASZCZURKI TARCZOWATE, OWOC POZORNY, BADACZ POLARNY, CYGANECZKA, TYNKTURA, FUNKCJA, MIEJSCE KULTU, WÓR, STRES, NAMIAR, ŻEGLUGA, KĄT PEŁNY, POWAŁA, KAWA BEZKOFEINOWA, SZUMOWINA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, TRANSWAL, ENUMERACJA, SKRYBA, PLEUSTOFIT, ANTENA RAMOWA, WOTUM ZAUFANIA, NEGATYWA, ANALIZA, FORMAT, KSIĘGOWOŚĆ, CYMBAŁ, GABINET, POLEWACZKA, PĘTLICA, SĘKACZ, NARZUT, KRYMINALISTYKA, TRZYNASTKA, SKRZYNIEC, PIONIER, CYKL MIESIĘCZNY, REJESTR, DEOKSYRYBONUKLEAZA, GENIUSZEK, MUSZKA, LICENCJA OTWARTA, SZCZUR WĘDROWNY, KORUPCJA, POZIOMICA, DYFUZJA, AURA, PRZETŁOK, WARKOCZ, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PASTOFORIUM, PERSYFLAŻ, CZYN LUBIEŻNY, SADOWISKO, DYREKTOR KREATYWNY, DZIEWCZYNA, TRAŁ, MUZYK, ŻAKARD, RETENCJA, WYPEŁNIENIE, PLENNOŚĆ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŁAMACZ BLOKADY, NATURALNY SATELITA, RATYSZCZ, ANALIZA KONKURENCJI, DROBNICOWIEC, POMOC, ROSZCZENIE REGRESOWE, OPŁATA STOSUNKOWA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, SAMOPAŁ, ŻONISKO, PIĘKNOŚĆ, SŁUPEK, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PISECZNICZKA, CZOŁÓWKA, WSKAŹNIK RÓWNOMIERNOŚCI, KOLIGACJA, AUSZPIK, NORWESKI, MEDALION, PŁOZA, LEŻA, SZMUGIEL, PODZBIÓR, GWAŁT, SYTA, APORT, AKALKULIA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, DZIEŁO, AMPUŁA, KRĄG POLARNY, GRZYB SIARKOWY, CINGULUM, BYCZEK, WINIETA, WAPNO, OBIEG SYNODYCZNY, DODATEK RODZINNY, STADIONIK, ILOCZYN MIESZANY, ŁUSZCZAK, WEREŻKA, FRAZEOLOGIZM, DYMISJA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, CYGANKA, KOKS ODLEWNICZY, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, KRYKIET, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, STOPA ZYSKU, TARAS WIDOKOWY, KIEŁBACHA, STEK, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, BOKS GARAŻOWY, KOREKTOR, DYWIZJA, OFICJAŁ, ABSZTYFIKANT, KONCERN, GAD, ODPŁYW, MAJĄTEK NIERUCHOMY, DRAMATYKA, PODWODA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, CZARTER, MBIRA, TEMAT, GRAF MIESZANY, FIŃSKI, ŻALE, JEŻOWIEC, FORMUŁKA, CZARNA LISTA, REKWIZYCJA, SIERPÓWKA, FUCHA, KIBITKA, MATOWOŚĆ, MONITORING, WATERPROOF, ZEBROID, KAZAMATA, WALKA, RETENCJA, OGRANICZNIK, PRACA INTERWENCYJNA, KOSZULKA, NAGRODZENIE, GATUNEK SYNCHRONICZNY, AZOTAN, SKRAJNOŚĆ, ŚLEPA PRÓBA, KRZEŚLISKO, OWADY, NASYCANIE, DZIEŁO ROGOWE, PAENULA, MOSTEK, WARZYWO, DZIEWIĄTY, GANC POMADA, MARGINESOWOŚĆ, ŁOTOK, GÓRNICA, KOPARKA POPRZECZNA, WOLNY RODNIK, SEKULARYZACJA, LIFTING, OWOC, SERWETKA, KAPISZON, LIST KREDYTOWY, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, GWIAZDA NOWA, MITOLOGIZM, TRANSMUTACJA, TONACJA, OBELGA, BORYS, SIŁA NOŚNA, INDOKTRYNACJA, TEST, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, MAKINTOSZ, MATOŁ, PROFESOR ZWYCZAJNY, BLUSZCZ, CYPRYŚNIK BŁOTNY, F1, IZOTERMIA, NIEŻYCIOWOŚĆ, ZĄB, ŁAPA, GAŁĄŹ, ASTRAGAL, SERENADA, WZÓR, BRODAWKA STÓP, FILTR WĘGLOWY, CYKL FIGURALNY, SYCYLIA, CELEBRACJA, PUNKT ASEKURACYJNY, KOALICJANT, WYRAŻENIE, PYŁ, CIOS, PROCES FIZJOLOGICZNY, LITERATKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, PRZENIEWIERSTWO, FALA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KŁOSEK, ZANOKCICA GNIAZDOWA, AEROFIT, OKIENKO TRANSFEROWE, OPAŁ, UDERZENIE, KREDYT KUPIECKI, WULKAN CZYNNY, CHIMICHANGA, KWINTET, DOBRO PRAWNE, AKCENT, SWOJAK, MATURA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, NORMATYWIZM, PATRON, GŁUPKOWATOŚĆ, WSPARCIE, KOLORYMETRIA, ?POCHWIAK OKAZAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI nieodmienny imiesłów, wyrażający czynność lub zdarzenie dodatkowe, wcześniejsze w stosunku do czynności lub zdarzenia opisywanych jako główne w zdaniu (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI
nieodmienny imiesłów, wyrażający czynność lub zdarzenie dodatkowe, wcześniejsze w stosunku do czynności lub zdarzenia opisywanych jako główne w zdaniu (na 28 lit.).

Oprócz NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NIEODMIENNY IMIESŁÓW, WYRAŻAJĄCY CZYNNOŚĆ LUB ZDARZENIE DODATKOWE, WCZEŚNIEJSZE W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI LUB ZDARZENIA OPISYWANYCH JAKO GŁÓWNE W ZDANIU. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast