CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWNOŚĆ to:

cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); kolorowość (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.958

SZAMANKO, KOBIECISKO, DELIKATNOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PRELIMINARIUM POKOJOWE, HUCUŁ, KANTONISTA, SIOSTRZYCZKA, PINGLE, ROŚLINA OKOPOWA, INTERNACJONALIZM, ALARM SZALUPOWY, SWADA, WATA, WŁOSKOŚĆ, GIMBAZA, ZŁOŻENIE PODPISU, ZŁOTOKAP, STARZEC, MARTWOTA, ATRAPA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, GRAFFITI, ANGINA MONOCYTOWA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, INDIANIN, ZANIK, SKĄPOŚĆ, NAGOŚĆ, STAŁOŚĆ, WIERCENIE, CZARNY DIAMENT, KAKAO, SRAKA, EMIGRACJA, STYL KOLONIALNY, WYRAZISTOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, ARYTMETYZACJA, KONSERWARNIA, BIAŁY MARSZ, BÓSTWO, SAMOPOMOC, PUSZKARZ, KOŁECZEK, WZIERNIK, TARTINKA, STAŁOŚĆ, NIEWYCZUWALNOŚĆ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, WINO, PODATEK KOŚCIELNY, CHOWDER, PRZYKRYCIE, ARCYDZIELNOŚĆ, TWÓR, WAMPIR, DWUDZIESTY ÓSMY, LIST POETYCKI, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PUGILARES, SPRZĘT, USZCZERBEK, DZIEWKA, EMERYTURA POMOSTOWA, NIEBOSKIE STWORZENIE, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ETERY, KOŁPAK, PLURALISTA, DESPOTYZM, LECZO, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, EPIZOOCJA, BARBARZYŃSKOŚĆ, PROFIL KAUZALNY, BEZPIECZNIK, SYMBOLICZNOŚĆ, PLAKAT, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, WYCIERACZKA, ASTEROIDA, SINGIEL, ILOŚĆ REFERENCYJNA, ŚWIDEREK, CASTING, SEK, GOSTEK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, DYRYGENTURA, BIZA, KIEŁ, CHEMOATRAKTANT, ZRZECZENIE SIĘ, MONTOWANIE, KAŁMUK, SZAŁAS, FILM DROGI, ZWIAD, KLASYFIKACJA ABC, CHUDOŚĆ, CYNAMON BIAŁY, GRA, RACICA, WRONIEC, KOLORY NARODOWE, PRZYCHYLNOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, SUKCESIK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SĄŻNISTOŚĆ, KRĘGOWIEC, SEKSUOLOGIA, WYCHODZTWO, PART, BUS, ODDANIE, PURUSZA, SHITSTORM, PUDER, POGODNOŚĆ, PRZEPIS KOŃCOWY, PERKAL, KINKIET, PRAWOMOCNOŚĆ, PANOCZEK, EFEKT UBOCZNY, KUCHCIK, KORYTO, SALA, TĘSKLIWOŚĆ, STUDIUM, OSAD, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRYSZCZARKI, NIEOSTROŻNOŚĆ, TUNIKA, ALT, WERANDA, SŁAWA, HYDRIA, WIELKODUSZNOŚĆ, BEZDEŃ, ZMORA, ŁUK, POKRYCIE, TYMPANON, PLAŻA, HALIBUT ATLANTYCKI, MAŁŻEŃSTWO, OCZKO, LOKATOR, SIEDLISKO, NOGA, REALIZM, FARSZ, ŚMIECH, ODNALAZCA, KREDYT KUPIECKI, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ZAŚPIEW, GŁOWA PAŃSTWA, LIBELLA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ARBITRALNOŚĆ, SZKARADA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KATALIZA, PAROWANIEC, DOBRO KOMPLEMENTARNE, TUNELOWANIE, TELEGRAM, DERYWAT SYNCHRONICZNY, MIŁOŚĆ, INTERMEZZO, BŁYSKOTLIWOŚĆ, UNIŻENIE, WYRAZY, SUBTELNOŚĆ, POLE DRUMLINOWE, NIEJEDNOLITOŚĆ, DRESSING, ORZECH, SIOSTRZYCZKA, EDYKUŁ, NIERUCHLIWOŚĆ, KASZMIR, INIEKCJA STRUMIENIOWA, NEURON LUSTRZANY, ROZMYSŁ, ZGROMADZENIE CZYNNE, TYTULIK, KOZAK, LUKA STRATYGRAFICZNA, SMAKOŁYK, NIEPODZIELNOŚĆ, ALFABET MIGANY, JĘZYK POMOCNICZY, RACJA, GAJA, WIECZOREK POETYCKI, MIASTO STAROŻYTNE, ODTRUTKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, OKRES PÓŁTRWANIA, PLEBEJUSZ, MOSTEK KAPITAŃSKI, KRYPTOKLID, STACCATO, DWUWARSTWOWOŚĆ, SWOJAK, UZIOM, IGNORANCJA, STOPA, OSTROKÓŁ, POLSKI-SLOWNIK.PL, GROŹBA, USZCZYPLIWOŚĆ, CIENNIK, PASTEL, CHIŃSZCZYZNA, ROSZCZENIE REGRESOWE, PODPALENIE, DRABINKA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, PRZEŻYCIE, WROCŁAWSKOŚĆ, ŁUPIEŻ PSTRY, TEST KOMPLEMENTACJI, NEUROTRANSMITER, MOŁODYCA, SOLANKA, TAMBUR, ANARCHIA, PASTEL, WJAZD, PERŁOWIEC, DYSZEL, PRZERAŹLIWOŚĆ, SOFCIK, BEZDUSZNOŚĆ, NIEDOSTĘP, , DANE, DYSPOZYCJA, PRZESTRZEŃ, TRĘDOWNIK, PANTOFELNIK, TEŚCIK, PRZYRODNI BRAT, ZMOWA CENOWA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, PALIUSZ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, BEATA, KONIUSZCZEK, POLEWA, KOMIN, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, PŁAWA, DOSTAWA, GIPS, ŚLEDŹ, AGENT, FANTOM, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ALBAKORA, PODRYG, ZAKONY, BAK, KONIEC, KACAPSKI, UMBRA, SZYBOLET, KIWI, WYCISKANIE, METYS, PANOWANIE, INTERKALACJA, KORKOWIEC, DEKIELEK, TRANSURANOWIEC, STACJA, RANA, SZKLISTOŚĆ, KORDYLINA, KURACJA, MOSKALIK, BAGAŻ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, JEDNOPŁAT, KOŹLAK, DEZASEMBLER, EKSPEDYCJA, HIN, OSTROGI, BAZA, SUKCESYWNOŚĆ, ?BEGONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.958 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWNOŚĆ cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); kolorowość (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWNOŚĆ
cecha czegoś, co ma jakiś kolor (inny niż biały i czarny lub inny neutralny); kolorowość (na 8 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO MA JAKIŚ KOLOR (INNY NIŻ BIAŁY I CZARNY LUB INNY NEUTRALNY); KOLOROWOŚĆ. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast