PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĘDKOŚĆ to:

podstawowa wektorowa wielkość fizyczna, która opisuje ruch ciała, wyrażająca zmianę wektora położenia w jedn. czasu (stosunek drogi do czasu) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRĘDKOŚĆ

PRĘDKOŚĆ to:

cecha ruchu, dynamiczność, duże tempo (na 8 lit.)PRĘDKOŚĆ to:

cecha czynności; to, że coś szybko przebiega (na 8 lit.)PRĘDKOŚĆ to:

cecha charakteru, polegająca na tym, że ktoś jest prędki, jest raptusem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.278

KUREK NA KOŚCIELE, GERMAIN, KARŁOWATOŚĆ, DYPTYK, WZORZEC, DEALER, LEASING PRACOWNICZY, IMMUNOGEN, PATAS, PAN STOP, POTĘGA, ASEKURANT, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, GRZBIET, DASZEK, SZAFIARKA, MIZOGAMIA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, WAĆPANNA, PRZEPŁYW, LATARNIA, DZIEŁO ŻYCIA, FORMIZM, RUCH LUDOWY, PROSIACZEK, TEJU Z CHILE, SAMURAJ, PROLOG, GLOBUS, STANOWISKO, REKLAMA PORÓWNAWCZA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, GAJA, STOPA ZYSKU, NARRACJA HISTORYCZNA, KOMPILATOR, REZYDENT, PŁASZCZKA, HARCERSTWO, POLEWKA, KOMISJA ROZJEMCZA, PROTEZA, UKRZYWDZONY, POSTKOMUNA, PARTNERKA, OŁÓW, RELACJA DWUARGUMENTOWA, RUCH ODRZUTOWY, METYLDOPA, KOŚCIÓŁ UNICKI, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, REGENERACJA, CIĘGNO KOTWICZE, ROZPRUWACZ, KORZONEK, OBRÓT, OFENSYWA, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, MANAROW, EGZOSZKIELET, SYNONIMIA, AKADEMIA, BITMAPA, JĘDZA, PERIASTRON, PRZESIEDZENIE, SUGESTIA, ECHOLOKACJA, DEFICYT, PERYPATETYK, GALLIKANIZM, WIDZĄCA, UKŁAD ODNIESIENIA, KOCIEŁ, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, DOSŁUGA, SUW, PĘCHERZ, TARYFIARA, DEZERTER, WÓŁ, CYKL ŻYCIOWY, NARAMIENNIK, PASTA, NEOLIBERALIZM, REFORMACJA, CYGANKA, SUPINACJA, FANATYCZKA, PRAWO RZECZOWE, ZGAGA, TRÓJKĄT, PŁAZY OGONIASTE, TRYMOMIERZ, BINDA, LOT, DELEGACYJKA, GALARETA WHARTONA, FORMACJA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, CIEPLARKA, SZCZEPONOGI, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, WYBUCH WŁAŚCIWY, TUŁACZ, GARKOTŁUK, ŁASKOTKI, KOKLUSZ, BIURO MATRYMONIALNE, UNIWERSALNY CZAS KOORDYNOWANY, LOGIKA MODALNA, PÓŁTUSZA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, PISTON, HAŃBICIEL, LINIA PODSTAWOWA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, NEKROFILNOŚĆ, KLESZCZE, KLEJÓWKA, ZASUWNICA, OSTROGA PIĘTOWA, GENIUSZ, DEMOKRATKA, BOGOMILSTWO, SPADKODAWCA, TŁUSZCZYK, ODRZUT, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, KONTYNGENT, GLORIA, KONDUKTANCJA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DEGRESJA PODATKOWA, ROLNIK, KWAZIKRYSZTAŁ, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, OSZCZĘDNIŚ, RUCH CIĄGŁY, STRUKTURALISTKA, SEKTOR, PALIWO KOPALNE, PŁATEW, ROSZADA, FAWORYTKA, RADIOFOTOGRAFIA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BOMBERKA, ODSKOK, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, INFLACJA INERCYJNA, PRZEWODNICA, KARDYNAŁ, PRZECIWSKAZANIE, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, PSAŁTERZYSTA, CHASYDYZM, SKRAJ, DIAKON, KROKIET, KOŃ BULOŃSKI, WALKA, EUTEKTYKA, PISTOLET, WARIANCJA FENOTYPOWA, GRYPA AZJATYCKA, PERIODYK, ZEGAR WAHADŁOWY, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, WYDAJNOŚĆ, STOSUNEK, OŚWIECENIOWIEC, UNDEAD, DWUTERCJA, WIEŚ CZYNSZOWA, ATLAZAUR, ŻYWY POMNIK, MYJKA, UDAWACZ, ELIKSIR, PILOT, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ERYTROZUCH, DODATEK KOMPENSACYJNY, DYSGRAFICZKA, UŁAMEK SEKUNDY, KAGU, ZBIEG, LOTNICZKA, WIELKOŚĆ, PIRAT, MORTAL KOMBAT, ORGANISTKA, APOLIŃSKOŚĆ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ANTARKTYKA, ZRZĘDA, CIAŁO AMORFICZNE, REKONSTRUKTOR, ZATRUDNIONA, KONIKI MORSKIE, ŚLAD TOROWY, PORA, CHOROBA SEGAWY, IMMUNOLOGIA, PROGRAMOTWÓRCA, STOSUNEK SŁUŻBOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, ZAWIKŁANIE, PROUST, KONTRAST DYNAMICZNY, REMIKS, TYNKTURA, ŁUK TĘCZOWY, PROMIEŃ WODZĄCY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KOLEPIOCEFAL, OSOBA, PROSTYTUTKA, TORSJA KRZYWEJ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, AMBYSTOMOWATE, LINIA PIERWIASTKOWA, POLITYKA TRANSPORTOWA, HUZAR RUDY, IMPAS, PALUSZEK, DWUNASTKA, SZTORMLINA, SZCZWANY LIS, AMPLITUDA, ZAMACH, BLUFFIARZ, PRIORYTET, SODA, HETERIA, CHORĄŻY, WALEC, LUSITANOZAUR, RADIOLOGIA, FIZYCZNOŚĆ, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, WELWET, OKRĄG APOLONIUSZA, UZYSK, KLAWIATURA EKRANOWA, RAK STAWOWY, KOMPLEKS, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, STATYSTA, CIĄGNIK CIĘGNIK, PARA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, BAŚNIOWOŚĆ, PRZEŁAWICENIE, ANIMATORKA, PANI, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KARCICIEL, WYSOKOŚĆ, ZAPYLACZ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ARIANIE, ROŚLINY RUDERALNE, ZAGADKA, NIENORMATYWNOŚĆ, ORBITA GEOSTACJONARNA, TAJEMNICA LEKARSKA, BUTELKA, SITCOM, ODDZIAŁ, LEVEL, ZACHŁYŚNIĘCIE, PODMIOT, NIEREZYDENT, GRZYB SITARZ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, SĘDZIA RINGOWY, STOPKA, RANA WYLOTOWA, ZEGAR SZACHOWY, ŁACHOTKI, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SINICA, ROŚLINA WYMARŁA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, OBJEŻDŻACZ, STREFA PRZYGRANICZNA, PSTRYKACZ, TERMOLOKACJA, TRAJKOTKA, PYKNIK, ROTACJA, BUSOLA INKLINACYJNA, DŻAGA, KRYTERIUM STEROWANIA, KARA TALIONU, POLIMORF, ?RAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘDKOŚĆ podstawowa wektorowa wielkość fizyczna, która opisuje ruch ciała, wyrażająca zmianę wektora położenia w jedn. czasu (stosunek drogi do czasu) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĘDKOŚĆ
podstawowa wektorowa wielkość fizyczna, która opisuje ruch ciała, wyrażająca zmianę wektora położenia w jedn. czasu (stosunek drogi do czasu) (na 8 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PODSTAWOWA WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA OPISUJE RUCH CIAŁA, WYRAŻAJĄCA ZMIANĘ WEKTORA POŁOŻENIA W JEDN. CZASU (STOSUNEK DROGI DO CZASU). Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x