LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUTA to:

legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINUTA

MINUTA to:

maleńka cząstka czasu, moment (na 6 lit.)MINUTA to:

minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1' (na 6 lit.)MINUTA to:

w archiwistyce wersja dokumentu, na podstawie której przygotowuje się czystopis (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka rozliczeniowa w telekomunikacji; w zależności od taryfy i operatora dzieli się na sekundy (tzw. naliczanie sekundowe) lub nie (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka czasu równa 60 sekundom (na 6 lit.)MINUTA to:

jednostka kąta płaskiego (na 6 lit.)MINUTA to:

60 sekund (na 6 lit.)MINUTA to:

część godziny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.853

KOMITAT, WALTORNIA, DIPLOPIA, KRAKUSKA, TOR, GREJ, GMINA KATASTRALNA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ARKTYKA, ABAJA, PROCES TERMODYNAMICZNY, UKŁAD SYMPATYCZNY, UNCJA, BECHTER MOSKIEWSKI, ŁUT, ALMAWIWA, CHWILKA, REJENCJA, TERATONA TROTYLU, SKOJEC, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, TERATONA, BEZSZPARKOWCE, DOBA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, GAPOWICZ, KRAKERULA, SZYLING TANZAŃSKI, PUNKT GEODEZYJNY, HOYER, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, WESTA, MARKA NIEMIECKA, ULICZNIK, TERYTORIUM, SWEET, PRZEGRUPOWANIE, TERABAJT, ZACHOWANIE, DOBA, WSZECHWAGA, LUMEN, MIKROMIKRON, LEGIA CUDZOZIEMSKA, MILA METRYCZNA, BEZ, CHOROBA ALPERSA, DRACHMA, NIENAGANNOŚĆ, KOMORA, UNCJA, KĄT DOPISANY, HANDŻAR, CHOROBA TRZEWNA, TRAŁOWANIE, AGREGATY PIENIĘŻNE, MANAROW, PUNKT TRIANGULACYJNY, TROTYL, KLINCZ, TELEFON BEZPOŚREDNI, LINA NOŚNA, NATYWIZM, RUCH BEZWIZOWY, KACOWE, JAJKO W KOSZULCE, KOMPUTER KWANTOWY, WIGOWIE, ZŁÓBCOKI, PUŁAPKA, TRAŁ, DEMONSTRACJA, RDZEŃ KRĘGOWY, PARAFIA, MODUS, PŁYTA LITOSFERY, KOMPOZYCJA OTWARTA, MIĘSOPUST, LILAK, KADUK, MAKRAMA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DRAGA, NAGI, MÓRG, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, POJAZD KOLEJOWY, JEFFREYS, CHWYT PONIŻEJ PASA, LUMA, AGORA, CARNOT, ROADSTER, GW, TEBE, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KOPIA, REZONANS STOCHASTYCZNY, WEKTOR WODZĄCY, KB, MEGAFLOPS, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, FUNT, ODLEGŁOŚĆ, OBIJACZ, CISZA, BARIA, PIGUŁKA WIEDZY, ÓSMAK, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, BEKEREL, TOEA, YB, LUKS, DOL, INTERNOWANY, KONWENCJONALIZM, SZTOKFISZ, SZYBKOŚĆ, BASEN, SŁÓWKO, STER, POSIEDZENIE, PĘCZEK PALADINO-HISA, GIGAWAT, SZYLING SOMALIJSKI, NIKLOWIEC, DŁAWIK, POTERNA, CIASTO BISZKOPTOWE, OBWÓD WYBORCZY, DOCHÓD PASYWNY, STAJE, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, MARS, METR NA SEKUNDĘ, OBWÓD, WDOWA, BEDŁKA FIOLETOWA, SZÓSTAK, ELEKTRON DODATNI, WINA NIEUMYŚLNA, JAMA GĘBOWA, LITR, LOŻA MASOŃSKA, CYRKUŁ, PRZECIWWAGA, SAMORZĄD POMOCNICZY, OTALGIA, KWARTAŁ, BASENIK, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KWINTYLIARD, KWADRANS AKADEMICKI, CZAS MIEJSCOWY, ECCHI, ASOCJACJA CHARGE, KOZIOŁ OPOROWY, WIOSKA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, CIAMCIARAMCIA, GRYF, LOŻA, DERELIKCJA, CHROMOWIEC, BETONOWA PUSTYNIA, MOC MECHANICZNA, WAPŃ, GRUSZKI NA WIERZBIE, ADAPTER, KRĄŻENIE MAŁE, LEGION, PESO URUGWAJSKIE, ZAOBLENIE, PAS STARTOWY, LEJEK, IGLAK, MÓZG, LEKSYKOSTATYSTYKA, NIEDOŁĘGA, KOSSAK, PRZEWÓD PIERSIOWY, ZEGAR WAHADŁOWY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KROK, LECZENIE MANIPULACYJNE, SAUTE, NADLEW, PRZESIEDZENIE, RAD, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, FRIGORIA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PROTRYPTYLINA, BURZA W SZKLANCE WODY, SZYLING AUSTRYJACKI, GRAD, SPOKÓJ, NAPÓR, GODZINA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, KODEKS PRACY, KWARTA ANGIELSKA, YB, BABA Z MAGLA, ŁAN CHEŁMIŃSKI, ĆWIERTNIA, KILOBIT, NERW TWARZOWY, DYN, BIURO MAKLERSKIE, CZYNNIK V LEIDEN, KARDIGAN, LABORATORIUM, MIKROGRAM, MACA, WODOGŁOWIE WRODZONE, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, DENAR, SZYBKA RANDKA, REKLAMANT, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, ZARYSOWANIE, MEGALIT, NADŻD, FREEGANIN, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, BERET, LEW, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KASZEL SUCHY, CYNKOWIEC, BEL, WARTOŚĆ, PARSEK, CENTYWAT, LOKATA DYNAMICZNA, EPOKA, LOŻA SYMBOLICZNA, FAKULTET, MILIBAR, PUNKT WĘZŁOWY, TAU, LAKKOLIT, SIWERT, DZIESIĘCINA, KLASYFIKACJA ABC, STOPIEŃ, CYKL MENSTRUACYJNY, FILTR KALMANA, LORISOWATE, PERIODYK, POLICJA OBYCZAJOWA, KAPITANAT PORTU, LATAJĄCE SKRZYDŁO, KROPKA, MOMENT, ORTOPEDIA, OKRES, BARN, UNCJA, GRZECH POWSZEDNI, EPIZOD, FLAK, LOGIKA TEMPORALNA, DOGMATYZM, YD2, WOLANT, LEWUS, STILB, TERAWAT, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, JARD KWADRATOWY, GODZINA NADLICZBOWA, ŚCIANA, ANOMALNA PERTURBACJA, URLOP NA ŻĄDANIE, PAROCHIA, FUNKCJA LAGRANGE'A, WSTĘP WOLNY, TAKT, RZĄD, POTAJNIK, PŁYTA LITOSFERYCZNA, PATROLOWIEC, DIT, DOLAR BARBADOSU, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, KULA ZIEMSKA, STREFA WOLNOCŁOWA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, DIRHAM KATARSKI, CHOROBA LEVA, HASHTAG, TRAP, KALENDARZ KOŚCIELNY, KARAT, ?PERYSKOP ODWRACALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUTA legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUTA
legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom, oznaczana min (bez kropki na końcu) (na 6 lit.).

Oprócz LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - LEGALNA JEDNOSTKA CZASU NIENALEŻĄCA DO UKŁADU SI, RÓWNA 60 SEKUNDOM, OZNACZANA MIN (BEZ KROPKI NA KOŃCU). Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x