JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROSZ to:

jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROSZ

GROSZ to:

trochę pieniędzy, jakaś sumka (na 5 lit.)GROSZ to:

jednostka zdawkowa w Polsce; 1/100 złotego (na 5 lit.)GROSZ to:

historyczna moneta, bita od XII w. w różnych krajach Europy (na 5 lit.)GROSZ to:

1 monetka o wartości jednego grosza (na 5 lit.)GROSZ to:

El; malarz hiszpański (1541-1614) przedstawiciel manieryzmu, wybitny kolorysta 'Chrystus na krzyżu' 'Widok Toledo' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.221

INDYWIDUALIZM, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, CHIMEROWATE, S.Y, BIOT, YBIT, ARKUSZ DRUKU, MUSTEL SIWY, HOFRAT, BEL, ODDZIAŁ, PETABAJT, AUDYCJA, BATALION, MX, MAKUTA, PODATEK, KWARTA, DYWIZJA, NOMOS, STULECIE, LOŻA WOLNOMULARSKA, CYKL ZEGAROWY, EV, LB, PLEZJOPLEURODON, GROSZ, FARAD, LICZBA POJEDYNCZA, KAPITANIA, KILOBAJT, DEKO, ZRAZIK, CHORĄGIEW, PUŁK, PARA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, PIKIETA, GRIFFITH, ZHUANG, KILOCYKL, NANO OM, ZB, PARAFIA, FAHRENHEIT, SALZBURG, PIA, AUSTRIA, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, AGENT GOSPODARCZY, FUNT CYPRYJSKI, WAT, ZŁOTY DEWIZOWY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, WOLTOAMPER, PODOKARP, DYNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BAN, DOZOROWIEC POGRANICZA, ŁÓDŹ PODWODNA, OSIEDLE, PATROLOWIEC, BARK, ZARAZOWATE, AR, WARTOŚĆ, DECYGRAM, OBŁOK OORTA, HUF, PRĘT, BIEŻANÓW-PROKOCIM, LAMBERT, TONA, SZYLING AUSTRYJACKI, RUBEL BIAŁORUSKI, CAŁY TON, WEBER, GROSZ, MAKSWEL, TAMBALA, DOLAR BRUNEI, KIUR, CENTYWAT, LWEI, POND, ARROBA, PŁYTA LITOSFERY, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, LOŻA, MOL, PINTA ANGIELSKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, CHORĄGIEW, SETNIK, ELEKTRONOWOLT, OGNIWO, SZNUR, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, ERLANG, SŁOWO, FUNT, ZETTAFLOPS, KULOMB, ŚWIATŁO DŁUGIE, LIBRA, F, KOMITAT, KOMÓRKA, CRUZADO, JOTTAFLOPS, SEN, OSOBA ZAGRANICZNA, MEGABIT, PÓŁARKUSZ, PSI GROSZ, PROWINCJA KOŚCIELNA, DIRHAM, WĘZEŁ, SZYLING SOMALIJSKI, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PROWINCJA, SUBKATEGORIA, S/Y, ORE, CHORĄGIEW LEKKA, CYRKUŁ, KARYNTIA, BIT, AS, CZEK PODRÓŻNICZY, JOTTABAJT, MM, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, KOHORTA, JEDNOSTKA, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, DUPOGODZINA, FARAD, AUSTRYJACZKA, LABORATORIUM, SYKL, GW, KM2, WOLT, ŻÓŁW BŁOTNY, FERTON, STILB, GROSZ, CZUBUTIZAUR, SŁÓWKO, UNCJA JUBILERSKA, ŁAN FRANKOŃSKI, JEDNOSTKA MIARY, ŚWIATŁO DROGOWE, RAKUZY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, STEN, PROWINCJA, TB, EUROCENT, AUSTRIAK, PETABIT, LI, BRODZĄCE, KLASTER, CENTURIA, SETKA, KORPUS, KALORIA, OSOBA, BIURO KONSTRUKCYJNE, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WENTA, SEEFELD, SZTAJER, KWARTA, AUSTRYJAK, ZB, TUPUKSUARA, SEM, TRASZKA ALPEJSKA, CAL SZEŚCIENNY, HALLEIN, KULCZYBA, PC, AUSTRIADAKTYL, KALKA KREŚLARSKA, STERADIAN, BICZYKOODWŁOKOWCE, AUSTRIA, HRABSTWO, LEŚNICTWO, KWARTA, PROCENT, BARIA, NASZ, KWARTA ANGIELSKA, FON, LIPA, NIUTON, DZIELNICA GMINY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, HOFRAT, PRÓBA LOSOWA, TROPOKOLAGEN, PUD, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, FILIA, SEKUNDA, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, EFA, KIP, NOCEK BRANDTA, UNCJA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WYDZIAŁ, STULECIE, OKTET, DIECEZJA, RUMUŃSKI, TYROL, GAUS, DZIAŁ OSOBOWY, KOLONIA, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, ESKADRA, ODDZIAŁ KARNY, DOLAR FIDŻI, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, GRAD, KILOAMPER, ORDYNARIAT POLOWY, HALERZ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DARAF, MPC, CHORĄGIEW, STER, WOLT, PATOTYP, OSIEDLE, WŁÓKIENKO, PARSEK, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, GALICJA, LISZTWAN, KES, MEM, EGRETA, CENT, FLOREN AUSTRIACKI, DECYWAT, KOMÓRECZKA, MINUTA, WIEK, HEKTOPASKAL, SETKA, OZNAJMIENIE, GROSZ, SZTYCH, PARSEK, JEDNOSTKA ENERGII, HEKTAR, ŁAN KMIECY, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KILOTONA TROTYLU, BATALION WARTOWNICZY, CAL KWADRATOWY, MARSZCZELCOWATE, PAROCHIA, TERATONA, RODZINA JĘZYKOWA, OBSZAR WODNY, FRANK GWINEJSKI, KOMÓRECZKA, LIT, GODZINA, PODWYDZIAŁ, SETKA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, SZEKEL, DIRHAM KATARSKI, KWADRANT, KWARTA AMERYKAŃSKA, OBSZAR, DOLAR BARBADOSU, OKRĘT WOJENNY, MILLIKIUR, DRAGA, PENS BRYTYJSKI, EPOKA, TABLICA, GRUSZLA, MILIGRAM, SON, HPA, TZS, PETABAJT, ?ABOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROSZ jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROSZ
jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast