JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROSZ to:

jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROSZ

GROSZ to:

trochę pieniędzy, jakaś sumka (na 5 lit.)GROSZ to:

jednostka zdawkowa w Polsce; 1/100 złotego (na 5 lit.)GROSZ to:

historyczna moneta, bita od XII w. w różnych krajach Europy (na 5 lit.)GROSZ to:

1 monetka o wartości jednego grosza (na 5 lit.)GROSZ to:

El; malarz hiszpański (1541-1614) przedstawiciel manieryzmu, wybitny kolorysta 'Chrystus na krzyżu' 'Widok Toledo' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.221

KUTER RYBACKI, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, JEDNOSTKA ENERGII, WRZENIE, FRANKLIN, METR KATOLICKI, PARA, EFEKT WDOWIEŃSTWA, WALUTA, RAD, LAND, ZDROWAŚKA, TONA WASZYNGTOŃSKA, KALORIA, SKOJEC, UNCJA JUBILERSKA, BAJCIK, GAMMA, OKRĘT SZPITALNY, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, KARYNTIA, SKOCZNIA NORMALNA, HEKTAR, JEDNOSTKA OSADNICZA, WARTOŚĆ, ZBIT, KILOMETR KWADRATOWY, CENT, SWOSZOWICE, MB, JOTTABIT, LEGION, FORMACJA, ZBIT, CZETA, ŁUT, RUPIA INDYJSKA, BU, AUSTRIAK, GROMADA GALAKTYK, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SŁOWO, BOTSFORD, NAMIESTNICTWO, RABSZTYN, ŚWIATŁO DŁUGIE, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, PINTA, WIARDUNEK, UNCJA OBJĘTOŚCI, SZNUR, ARKUSZ DRUKU, TONA ANGIELSKA, PAPROTKA, FRANK GWINEJSKI, LWEI, FUNT, KULCZYBA, STEN, NANOGRAM, JEDNOSTKA, FG, MANIPUŁ, PÓŁARKUSZ, SALT, DEPARTAMENT, CZERPARKA, SZUKAŁA, MINUTA, LIBRA, DOLAR GUJAŃSKI, PRZĘSŁO, SYKL, CZOŁÓWKA, GRUPA, PREFEKTURA, MILIMETR SZEŚCIENNY, DOLAR BELIZE, ZAWARTOŚĆ, ERG, MILA WROCŁAWSKA, CZETRUM, FLOREN AUSTRIACKI, KB, EPIZAUR, POLICJA OBYCZAJOWA, GROSZ, ŁAN POLSKI, INERT, SIMENS, STEN, PARSEK, HEKTOGRAM, ZASTRZALIN, KOMUNA LUDOWA, STOPA KWADRATOWA, WROŃSKI, DŻUL, DINAR TUNEZYJSKI, UNCJA, KOŃ PAROWY, LB, PESEWA, CZARKA, LITOSFERA, POWIAT GRODZKI, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SETKA, JEDNOSTKA CZASU, QUINDARKA, MILLIKIUR, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, BUTUT, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, STER, WIOSKA DZIECIĘCA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, JEDNOSTKA METRYCZNA, FUNT ANGIELSKI, SEGMENT RUCHOWY, DIRHAM KATARSKI, DYWIZJA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, WELS, MILA ANGIELSKA, OKSEFT, BIURO TECHNICZNE, STAN, LOŻA MASOŃSKA, HRABSTWO CEREMONIALNE, SĄŻEŃ, DYSTRYKT, DEKOMETR, KILOBAJT, BIT, PROGRAM TELEWIZYJNY, SWOSZOWICE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ARCHIDIECEZJA, RODZINA JĘZYKOWA, DECYMETR, MARSZCZELCOWATE, FUNT-SIŁA, MIASTECZKO, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PC, KRÓLESTWO, PRUTA, PODATEK, FALA KRÓTKA, FALA DŁUGA, DZIAŁ OSOBOWY, GÓRECKA, KAPITANIA GENERALNA, SERBO-CHORWACKI, PINZGAUER, MILIM, B, NIUTON, PINTA, MPA, MILA LĄDOWA, JARD SZEŚCIENNY, KLASTER DYSKOWY, MINA, GALICJA, PROMIEŃ SŁOŃCA, NANORADIAN, EINSTEIN, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, SŁÓWKO, KALORIA, GRAF, JOTTABAJT, PREFEKTURA MIEJSKA, BEL, RUBEL TRANSFEROWY, HRABSTWO, STOPOTONA, MINA, NEPER, KALKA TECHNICZNA, SIMENS, TERATONA TROTYLU, BAN, ROZBIORY, W, BOD, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, RADLAN, LITR, SAMOLUBNY DNA, PUNKT, KASZTELANIA, DENAZYFIKACJA, TERATONA, MA, LANDTAG, KORZEC, JEDNOSTKA, LUKS, DYON, STULECIE, CHIMEROWATE, SĄŻEŃ KWADRATOWY, MEM, GALICJANIN, NIEŚMIAŁOŚĆ, LI, FUNCIAK, YB, ERLANG, OBSZAR WODNY, CENTYWAT, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, STADIUM, HIPERDŹWIĘK, KRA LITOSFERY, AMPEROZWÓJ, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TALENT, KILOTONA TROTYLU, ABAMPER, KABEL, SZEKEL, KILODYNA, MEGAWAT, KB, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, ZB, PUNKT PROCENTOWY, PUNKT, CHORĄGIEW, WOLTAMPER, PODWYDZIAŁ, AGORA, GROMADA, PREFEKTURA AUTONOMICZNA, PENS BRYTYJSKI, OKRĘT WOJENNY, KRENEK, FEN, DEKO, ŁAN FRANKOŃSKI, PASKAL, DINAR LIBIJSKI, CENT, AS, PUAZ, DEKADA, UŁANKA, KRAINA, ŻANDARMERIA POLOWA, WŁÓKIENKO, DENIER, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, GIGAFARAD, JUTRZYNA, TERABIT, MIKRORADIAN, PODOKARP, DYREKCJA, DZIELNICA X SWOSZOWICE, HONGSZANOZAUR, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, UCZELNIA AKADEMICKA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, UNCJA, ROK ŚWIETLNY, DOL, STOPA, PUD, IZBA CELNA, ODDZIAŁ, PETABAJT, GŁUCHÓW, SEKUNDA, KILOCYKL, GARNIEC, HOFRAT, EV, TYROL, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KOSZYK, BATALION, GRUPA, ARKUSZ WYDAWNICZY, DENAR, TAEL, EGZEMPLARZ, LUMEN, KILOAMPER, SOLNOGRÓD, OGNIWO, FALA ŚREDNIA, GRAM, JIAO, ZWIĄZEK OPERACYJNY, PESO URUGWAJSKIE, ?AUSTRIADAKTYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROSZ jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROSZ
jednostka zdawkowa w Austrii; 1/100 szylinga austriackiego (na 5 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - JEDNOSTKA ZDAWKOWA W AUSTRII; 1/100 SZYLINGA AUSTRIACKIEGO. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x