LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BETABLOKER to:

lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.)LEK BETA-ADRENOLITYCZNY to:

lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.)LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY to:

lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.060

KANTOR, JAŁMUŻNIK, SUPERSNAJPER, ORNAMENT KANDELABROWY, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PREZBITER, BON VIVANT, TARAS, ORGANIZM, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, DORADCA, JASTRZĘBIOWE, PIÓRNIK, POJĘCIE, INKASKA, ZATOKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, ZRZESZONY, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, BANKSTER, NIECHLUJ, KOD JĘZYKOWY, DRZEWNICA GÓRSKA, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, GNÓJ, SYFEK, WIRTUOZERIA, GERMANISTA, BOGATY, FUN, PANEGIRYSTA, MÓZG, LOTNIARZ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, KONTROLKA, PRZEZIERNIK, WYBRYK NATURY, SUPERPRZEBÓJ, ALFABET SEMAFOROWY, KONAK, PĘTLARZ, CZŁONEK, FAKTOR, SAMOJEBKA, OBDZIERCA, AMPUŁA, WIRTUOZERSTWO, SAKRA, IMPULSYWNOŚĆ, SUPLIKACJE, CIĄGUTKA, NEKROFAG, ODPRYSK, ODDZIAŁ, FAKSYMILE, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ABFARAD, NOCEK WĄSATY, SYNTAKTYKA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, ELEKTRONOWOLT, SZLIF MARKIZOWY, MALINA ZACHODNIA, POWÓD CYWILNY, HYLOFIL, ZASILANIE SIECIOWE, DOMINATOR, ALFA-BLOKER, DETEKTORYSTA, BLADZIUCH, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, MIECHOWITA, TEST WYSIŁKOWY, PRZERYWACZ, GALAKTOLIPID, HARCMISTRZ, WINNY, RAKIETNIK, MAKABRA, FURIAT, OBCY, KARTKA, TUNIKA, GRZYB WOLAK, OWOC ZBIOROWY, GWARDZISTA, GONCIARZ, DOBROĆ UKŁADU, MAŁOŚĆ, ZIEMIA, FAUST, GÓWNOZJADZTWO, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, SKRĘTNICA, ZWIĄZEK SPORTOWY, CIERPIĄCY, REPETYTYWNOŚĆ, ASYMILATOR, KWASEK CYTRYNOWY, RÓWIEŚNIK, OGÓR, AUTOGAZ, KONSEKRACJA, GRANAT, WŁÓKIENKO, ROZRUSZNIK SERCA, ZAĆMIENIE, NIERÓB, WIEK, WŚCIK DUPY, SER ŻÓŁTY, LEK, ŚLĄSKOŚĆ, CYKORIA KORZENIOWA, PIESZY, BASISTA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, MASWERK, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, DEZYPRAMINA, FURAŻ, DESKARZ, UDANOCERATOPS, DOPŁATA OBSZAROWA, NIEZDARA, AMFIBIA, JĘZYK ZULU, BOBIK, TOR, PŁUG DWUSKIBOWY, PIJAWKA, MANIERYSTA, GATUNEK ZAWLECZONY, SILNIK TURBOODRZUTOWY, LANDLORD, KSIUTY, MOBIL, NAPĘD RAKIETOWY, STRZAŁKA, AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, WTYCZKA, OKULTACJA, TABLETKA, KRÓWKA, DUPOLIZ, PODWODA, HWOZDOWNIA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, WIZJONER, LICHWIARSTWO, POSYBILIZM, BAŚNIOPISARZ, STARY, JOGURTERIA, ZWIERZĘ, SŁODNIK, FILOLOGIA NIEMIECKA, WĄŻ POŻARNICZY, BEZSZPARKOWCE, KANALIK, GAZ NOŚNY, FILOZOFIA POLITYCZNA, SENIOR, EMBRIOGENEZA, INTERNACJONAŁ, ZWIĄZ HUNTERA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PARLANDO, KOTWA, LINGA, SUPORT, KAPITANAT, STAN OSTRZEGAWCZY, GRZYB ZAJĄCOWY, ANTYINTELEKTUALISTA, STOŻAR, KĄPIEL POWIETRZNA, CEROWACZ, MENTON, GNOJOWNIK, PRZEMĄDRZALEC, WAREG, TENCALLA, WAHACZ WZDŁUŻNY, ADIAFORA, GĘSIARZ, SOSNA, DIABEŁ, ŻEL, AWANTURNICA, GRZEBIEŃ, KUKIEŁKA, PRAKONTYNENT, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, POLIFAG, KOCIOŁ, FILM ANTYWOJENNY, ŚCIĄGACZ, OTTER, OŚLARZ, DIMER, DYSCYPLINA SPORTOWA, BIURO PODRÓŻY, PLURALIZM, SZUM, WIZJONER, WESTERPLATCZYK, NIEDZIELNY KIEROWCA, BABA JAGA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWO-FAZOWA, MASAŻ SERCA, WIEK ROZRODCZY, CHLEB PSZCZELI, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, BANDROWSKI, GILOTYNA, PIĘKNO, LEK PRZECIWWIRUSOWY, DEKANTACJA, NADAKTYWNOŚĆ, ZAPAŁECZKA, DEWIANT, SOLARIUM, KARBONIT, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ŻOŁDAK, MARS, SZANKIER, HEL, WRAK, WIECZNY ŚNIEG, NIEPRZYJACIEL, SULFOMETAZYNA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, NERKOWIEC, MOHER, HIPERMEDIA, KURATOR, KMIEĆ, OCIEPLENIE, FILEMON BRĄZOWY, DUPLEKS, PIES WOJNY, ŚLIWIŃSKI, GATUNEK AMFIDROMICZNY, MIŚ, PANORA, NEKTAR, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, PATYK, REWIA MODY, SKUNKS, LOKSAPINA, KOKSOWNIK, BIEDOTA, ASOCJACJA ROŚLINNA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, LEK SIEROCY, KROK PÓŁROZKROCZNY, OKRĘT NAWODNY, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, DANIE KOSZA, WYŻ, FORMACJA, DZIERLICA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, WETERAN, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, CHORÓBKA, BARBARZYŃCA, HIPOKRYTA, KWAS, GRAFICIARZ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SIEROTA NIEBOŻA, MŁOTKOWY, ODRUCH RZEPKOWY, NEANDERTAL, ŻÓŁTOSKÓRY, LEK, ŁĘG JESIONOWY, KWAS MIGDAŁOWY, CHOROBA ALEXANDRA, BARBITURAN, KOMORA FERMENTACYJNA, LUFT, ENTEROSKOPIA, GADŻET, SYNONIM TAKSONOMICZNY, FURGON, PASZCZĘKA, FENYLOPROPANOLAMINA, ŚLIZG STAWOWY, ?ZBÓJNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.060 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BETABLOKER lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.)
LEK BETA-ADRENOLITYCZNY lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.)
LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BETABLOKER
lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 10 lit.).
LEK BETA-ADRENOLITYCZNY
lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.).
LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY
lek działający antagonistycznie na receptory ß1 i ß2 adrenergiczne, który hamuje aktywność układu współczulnego, działając na niemal cały organizm; stosowany w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca (na 22 lit.).

Oprócz LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - LEK DZIAŁAJĄCY ANTAGONISTYCZNIE NA RECEPTORY SS1 I SS2 ADRENERGICZNE, KTÓRY HAMUJE AKTYWNOŚĆ UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO, DZIAŁAJĄC NA NIEMAL CAŁY ORGANIZM; STOSOWANY W KARDIOLOGII, A ZWŁASZCZA W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x