CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDUKATOR to:

człowiek, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EDUKATOR

EDUKATOR to:

nauczyciel, ktoś, kto przekazuje wiedzę lub praktyczne umiejętności z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.322

LIBRA, PATRIARCHALIZM, DAWCA, ULOTNOŚĆ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, AFEKTYWNOŚĆ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, ZWIĘZŁOŚĆ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, TYGIEL, RÓJ, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WAHLIWOŚĆ, FLUIDYZACJA, DEZERTER, ZALEWA, ANIMATOR, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, DZBANECZNIK, SATYRYCZNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, STOS PACIERZOWY, DWUDZIESTKA, TABU, DZIWKA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ŻMIJA, MORESKA, ZDRAJCA, PLACOWY, ELIMINACJE, DODATEK AKTYWIZACYJNY, HORYZONT, PERSPEKTYWA, DRZEWO, KWADRANS AKADEMICKI, TANY, PŁYN STAWOWY, INGRESJA MORSKA, PEDOSFERA, DOM STARCÓW, CHASER, PREMIERA, REFORMATOR, RUSAŁKA, STOPOFUNT, MIKROFON LASEROWY, CHLEBEK PSZCZELI, SYNDROM, BECZKOWÓZ, ORTOPEDA, PODKOWIEC MAŁY, PRZEDMIOT, KAZUISTA, KOŚĆ NIEZGODY, SIODŁO, GERONTOLOGIA, DZIURA, DOJŚCIE, MIENIE ZAMIENNE, BOHATER, BEZCZUCIE, ŚMIERDZIEL, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, ABDERA, KONWEJER, FOWIZM, LALKARSTWO, WODA PODSKÓRNA, DOMINATOR, BICIE CZOŁEM, PĘDNIK AZYMUTALNY, HUTNICTWO, MIGLANC, HANDLARZ, MUNGO, ZADANIE, OBSERWATORKA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, TRZĘSIENIE ZIEMI, STOMIA, TAŚMA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, DZIEWIĄTKA, BLISKOZNACZNIK, KOŻUCH, GRZYB WOLAK, MAGNOLIA, ROPOWICA KŁĘBU, TARYFA ULGOWA, CHRONOMETR MORSKI, NIESAMOWITOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, HETEROATOM, PENETRACJA, RYTM BIOLOGICZNY, PODSZEWKA, CIEKAWY, CENA, SENIOR, SILNIK CZTEROSUWOWY, DEPRECHA, ASTERIX, CHMURA ŚREDNIA, TRANSPORT AKTYWNY, SALA PLENARNA, FILEMON BIAŁOSZYI, ŁOWCZY, WYGASZACZ, WARSTWA OZONOWA, PONAGLENIE, NAUTYKA, ROMADUR, METABOLIT WTÓRNY, TELEKOMUTACJA, KONCERT, RULETKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NADAWCA, WTAJEMNICZONY, SUBSTANCJA OBCA, ODBÓJ, FREGATA ŻAGLOWA, DRĘTWA, ATOMIZM, SYMULATOR, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, HAFT KRZYŻYKOWY, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ZROSTNICA, STYLIKOODWŁOKOWE, MINIALBUM, BOREWICZ, KLINKIER, POBRZMIENIE, JAWNOGRZESZNICA, EKONOMIA SPOŁECZNA, DYWIZJA, DRAPIEŻNOŚĆ, FILOZOFIA KRYTYCZNA, NADSCENIE, SIATKA, FILOLOGIA SERBSKA, OFIERSKI, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ZACHOWAWCA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, WYCHOWANICA, ŚWIADOMOŚĆ, NIENASYCENIEC, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, RZADKOŚĆ, OGNIWO NALEWNE, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, KULTURA KRETEŃSKA, RESPONDENTKA, MIKROWENTYLACJA, KAWALER, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, KRÓLEWICZĄTKO, CZYRACZNOŚĆ, PIZZER, DYSKRECJA, LEGENDA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, NOWOWIERCA, DZIECIORÓB, PULPIT, JĘZYK ROSYJSKI, TEORIA PERTURBACJI, FOTEL OBROTOWY, DEPOZYCJA, WIZAŻYSTA, BANIECZKA, MACEDOŃCZYK, EFEKT WPIERANIA, STRĄGA, ODCIEŃ, XENON, WILK, MANIAK, NAUTYKA, SNYCERZ, BREZYLKA, WILCZAR, CYWIL, PRYZMA AKRECYJNA, NIESPIESZNOŚĆ, OPĘTANIEC, TUNIKA, MOTYWIK, FASOLA ZŁOTA, POLEMIZATOR, KLUCZ SKRZYPCOWY, GZA, SUPERRAKIETA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PUBLIKA, PISCHINGER, JĘZYK BIAŁORUSKI, PRZYSZŁOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, NACIĄG, TANATOLOGIA, PŁASKI TALERZ, DERYWAT MODYFIKACYJNY, MARSJAŃSKI, PÓŁWARIAT, TONIKA, KONCEPTUALIZM, ELEMENT GRZEJNY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, CZARNY CHLEB, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, RÓW TEKTONICZNY, ROTOR, ROZRABIACZ, RAJD, WÓZEK, AMBITNOŚĆ, KOMPLEKS PSZENNY, NATURALIZM, OPERACJA LOGICZNA, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, KANGUROSZCZUR, PION, TEORIA GIER, WIDEOMAN, VIANI, PIKOMETR, WRZĘCHY, JOUAL, SIŁA POCIĄGOWA, BUTELKA, AMEBA, GIPS, PÓŁDZIEWICA, PRĘŻNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, KOMUNIA ŚWIĘTA, EKSKLUZYWIZM, MATRYCA LOGICZNA, KOMFORT CIEPLNY, ORNITOLOGIA, CIAPATY, CRIOLLO, PALUDAMENT, TEORIA, WZGÓRZE, ANTYROMANTYZM, PRZYBŁĘDA, ANALIZA FUNKCJONALNA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ROWEREK BIEGOWY, NORMALNOŚĆ, MARKETING PARTNERSKI, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, PLATYNOGŁÓWKA, EN GRISAILLE, PIASKOWIEC KWARCOWY, GRADACJA, USTNIK, POŻAR, NERWIAK OSŁONKOWY, BRZĘKACZ, PROGRAM TELEWIZYJNY, STRUKTURALISTA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, MEBEL, AKOLITA, STRUNOWIEC, KOPERCZAKI, GALAKTYKA, JĘZYK EZOPOWY, GNIAZDO ZAWOROWE, HOSTEL, SAŁATA, KONCEPT, ZNACZNIK, PATOLOG SĄDOWY, DEMOSCENA, BIUSTONOSZ, ODWAPNIENIE, SZTAJMES, PRAWICZEK, ROZKŁAD, ASTRONOMIA, SUBSKRYBENT, REAKCJA NIEODWRACALNA, ŻYWA MOWA, LOSOWOŚĆ, SIEDZISKO, ŚLIMAK, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ?FIGA Z MAKIEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDUKATOR człowiek, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDUKATOR
człowiek, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 8 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast