DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOR to:

droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TOR

TOR to:

krzywa, droga zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało (na 3 lit.)TOR to:

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie (na 3 lit.)TOR to:

Th - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 3 lit.)TOR to:

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu słupa rtęci o wysokości jednego milimetra w temperaturze 273,15 K (0 °C) przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (na 3 lit.)TOR to:

wytyczony cel działania, postępowania, rozwoju (na 3 lit.)TOR to:

wytyczona trasa, po której należy się poruszać (na 3 lit.)TOR to:

naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu (na 3 lit.)TOR to:

droga ułożona z szyn umocowanych na podłożu za pomocą podkładów (na 3 lit.)TOR to:

(kamerowy) zestaw urządzeń telewizyjnych przeznaczony do analizy obrazu i ukształtowania sygnału wizyjnego (na 3 lit.)TOR to:

tramwajowy (na 3 lit.)TOR to:

trasa bobslejowa (na 3 lit.)TOR to:

droga dla pociągu (na 3 lit.)TOR to:

kolejowy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.937

LUKIER, BAS, WSPOMAGACZ, WEBMASTER, PARANOJA PIENIACZA, MACZANKA KRAKOWSKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, KOKPIT, KOLORYT LOKALNY, LEŚNIK, KASTYLIJSKI, POLICJA SĄDOWA, KALENDARZ, MERCURY, FOKUS, DOPUST, AUTOSKLEP, ZAPISOBIERCA, GRANICA FUNKCJI, WYGA, TOPIELICA, GEN RECESYWNY, BUTERSZNYT, UZWOJENIE WTÓRNE, SOLARIUM, KUCHNIA, FILOSEMITA, KOALESCENCJA, WENEROLOGIA, OGNIWO STĘŻENIOWE, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, INFORMATYKA, BEGINKI, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KANADA, GUNIAK, PLATFUS, SAMOLOT, JAŚMIN, SKALAR, UBOŻENIE, NIEPRZYJACIÓŁKA, MYŚL, FREGATA, ZAJĘCZA WARGA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, PALEC BOŻY, BRÓG, UŁAMEK ZWYKŁY, KRYSTALOGRAFIA, GAŚNIK, LUŹNOŚĆ, HOMOSEKSUALIZM, TYFLOPEDAGOGIKA, TERENOZNAWCA, KREOLKA, MEKSYKAŃSKA FALA, ŁUSKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, POPŁÓD, DIAFTOREZA, ROZWAŻNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ, WIATRACZEK, CHŁOPEK ROZTROPEK, KUPEREK, ENERGIA GEOTERMALNA, BOJOWOŚĆ, WARKOCZ DOBIERANY, LIŚCIENIE, SKÓRNIK, KOMISANT, ZMYWACZ, GRUNCIK, INDUKTOR, AWIOFON, MINA, PERIODYK, BISIOR, DINGO, INERCJALNOŚĆ, FAŁD KORZENIOWY, SPAWĘKI, ŻĄDŁÓWKI, OTWÓR STRZAŁOWY, ASZKENAZYJCZYK, CHŁONIAK, CHA-CHA, MATRYCA LOGICZNA, NAJEM, OBRAZA BOSKA, POMINIĘCIE, WIELOBÓJ, WIRTUOZERIA, MAKAKOKSZTAŁTNE, KAPUSTA, FASETA, KLUCZ PARTYJNY, LOGIKA DEONTYCZNA, BIOTRANSFORMACJA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, MILITARYZM, USKOK, WYRAJ, CZUWAK, GOŁĄBEK, SZCZUDLARZ, SIEDEMDZIESIĄTKA, BENZYNA OŁOWIOWA, GRAFIKA, SCHWANNOMA, SKARYFIKACJA, HRECZKOSIEJ, GARNUSZECZEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KRZEW OWOCOWY, FACJATA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, WKŁAD, RULETKA, KŁOBUK, RAWKA BŁAZEN, ROSYJSKOŚĆ, MIKSER, PREPARAT CHEMICZNY, MARUDER, NARCIARSTWO NORWESKIE, KONCERT ŻYCZEŃ, CHOROBA THOMSENA, KONCENTRACJA, LIRA, EKONOMIA ROZWOJU, TURBINA AKCYJNA, KOŻUSZYSKO, ANGAŻ, PARK SZTYWNYCH, NADPŁYNNOŚĆ, TAKIFUGU, CICHA MSZA, PROGRESJA, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, PEBA, ZASADA EKWIPARTYCJI, ZUPA ŚMIECIOWA, RYTOWNIK, PAPROTNICA GÓRSKA, MACIERZ RZECZYWISTA, ŁACINA, KANCELISTA, KATA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KOTWA, REGION, ZAWARTOŚĆ, AWANGARDA, DOROBEK, ADWENTYSTA, EKSPEKTORACJA, CHEMIA, BALONET, RDZEŃ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, TAKT, OPASKA BRZEGOWA, OBLITERACJA, DRAMA, MIMETYZM, MIŁOŚCIWOŚĆ, WOREK, GETER, OSŁONICA, BULDER, LAUFER CZARNOPOLOWY, KONGA, MILOWY KROK, PRZEBIEG, SALA PLENARNA, AMEN, PATRIARCHALIZM, ROZCIEŃCZALNIK, POWSTANIE WARSZAWSKIE, KONODONT, SĄD KOŚCIELNY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ROZBIERANKA, INTENCJONALIZM, ANONIMAT, C.O, PIEKARNIA, LAMPA SODOWA, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, POWTÓRZENIE, DROGA WOJEWÓDZKA, ADAPTER CUMOWNICZY, TELEGRAF OPTYCZNY, STOLICA, BEZWŁAD, ZASADA POMOCNICZOŚCI, WŁÓCZĘGA, KREOL, GRA HAZARDOWA, SKÓRNIK, SUPERKLIENT, KUPON, ZSYPISKO, MAORYSKI, ROZBIEŻNOŚĆ, FECHMISTRZ, INFOGRAFIKA, PUNKT OKOSTNOWY, SESZELKOWATE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MINUTA CISZY, JEŻOWIEC, FIGURA SŁÓW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, POJAZD SAMOBIEŻNY, SZYB WINDOWY, IGE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, JAZZ, REAKTYWACJA, NOCEK WĄSATEK, OSOBA TRZECIA, AMBULATORIUM, URLOP TACIERZYŃSKI, BIDET, SZWABSKI, NARZECZEŃSTWO, BASZTAN, SHONEN-AI, ZBIÓRKA, PIJAK, APLET, BAR MICWA, ALARM SZALUPOWY, NAPÓR, CHILLI, STRZAŁKA, MIARKA, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, KROK MILOWY, ZAUROPODOMORFY, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, DZIOBÓWKA, POCISK KIEROWANY, MARKGRAF, HISTERYK, SKLEP, PÓŁNOCNY WSCHÓD, WĘZEŁ ZWYKŁY, LAK, ZDOBYWCA, CYBERPANK, PRZEŻYCIE, DEKANAT, PREZYDENCJALIZM, MOST, PUNKT WYPADOWY, KREDYT KLĘSKOWY, OKRĄGŁOŚĆ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, STRAŻ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, PACAN, KOLEJ, PŁAZY BEZOGONOWE, PYLON, ŁOWCA TALENTÓW, MELODIA, CYKL, SONAR, MECHOWCE, KOŁEK, CHOROBA LEVA, MIAZMATY, SPÓDNICZKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, STRZYKWY, WŚCIEKLICE, LARWA, MONOGENIZM, BOM, PAPA TERMOZGRZEWALNA, MONTER, HANDLARKA, AGONIA, CHOROBA CYWILIZACYJNA, PIERWIASTEK, ORGAN PROMULGACYJNY, JEDYNY, KONWERGENCJA, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, TRAF, PIRYDOKSAMINA, MIGDAŁ, ORGANKI, AŁMATY, MIĘKKIE SERCE, ?OTWÓR WYLOTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.937 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOR droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOR
droga, po której porusza się obiekt, zwłaszcza pojazd (na 3 lit.).

Oprócz DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DROGA, PO KTÓREJ PORUSZA SIĘ OBIEKT, ZWŁASZCZA POJAZD. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast