CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRĄŻENIE MAŁE to:

część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 12 lit.)KRĄŻENIE PŁUCNE to:

część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 14 lit.)KRĄŻENIE SYSTEMOWE to:

część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.411

SŁOWIANOZNAWSTWO, JĘZYK POLSKI, ZASOBY OPERATYWNE, PRAKRYTY, BIOCZUJNIK, REAKCJA UCZULENIOWA, FLEKAINID, UKOŚNIKOWATE, BRZUSZEK, SERCE DZWONU, WĘZEŁ ZATOKOWY, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, CZOŁO, GLIKOZYD NASERCOWY, KACZKA KRZYŻÓWKA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, SUPORT, NARTEKS, PRÓG, CYKL WEGETACYJNY, TEST WYSIŁKOWY, SIEDZISKO, MINUTA, KUPEREK, MASAŻ SERCA, KŁĄB, SERCE, MARCHEWKA, DZIEKANAT, CZĘŚĆ ZAMIENNA, HORMON, PODZAMCZE, PLANETA DOLNA, CZOŁO, PRZEDNÓŻEK, PODUSZKA, FARAD, CIAŁKO NERKOWE, ŻYŁA NABRZUSZNA GÓRNA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, KŁĄB, GICZ, CYKL OWULACYJNY, MANICA, SOPEL, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, LEJ KONDENSACYJNY, REGAŁ, ASTRAGAL, EPINICJON, KARABINEK, KĄCIK, UCINKA, WAPER, MIKROSILNIK, PERISTOM, TYTANOZAURY, GABINECIK, ESICA, WIĘZADŁO, PIŻMOWÓŁ, POWTARZALNOŚĆ, MIKRUS, CIAŁKO RZĘSKOWE, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, JARZYNA, GŁOWOTUŁÓW, DEFIBRYLATOR, KATECHIZM, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, ŁUK KOLANKOWY, SZYJKA, UDZIAŁ, WALABIA DAMA, KLAUZURA, GRYZ, ERA EOFITYCZNA, KRĄŻENIE OBOCZNE, KORYTO RZEKI, NAUSZNIK, TRABANT, SZTUKA, ŁÓŻECZKO, CZUWANIE, GAZELA, ŁAPACZ, UKŁAD CYFROWY, WIOSKA, STOPKA, PĘTLA, RDZEŃ, PORAŻENIE MÓZGOWE, JELITO PROSTE, ZROSŁOGŁOWE, SILOS ZBOŻOWY, ZAD, NACZYNIE LIMFATYCZNE, POCZĄTEK, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KOZŁOWATE, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, PISECZNICZKA, POGOŃCOWATE, PERKOZ OLBRZYMI, DZIECIUCHOWATOŚĆ, PODESZWA, POLE ZNACZENIOWE, MARYNARKA, UKŁAD FAGOCYTARNY, KUFA, EMPORIUM, KONIEC, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, TRICOLOR, KOŃCZYNA GÓRNA, KANAŁ, KRĄŻENIE MAŁE, ARKUSZ AUTORSKI, ORZECZENIE, REJESTR, DOBUDOWA, ROŻEK, DŁUŻYCA, ZATOR PŁUCNY, PODZAKRES, REJESTR, PRZEZIERNIKOWATE, OSOWO, TUPAJA POSPOLITA, MAŁPIĘ, BETA-BLOKER, SEROHEMATOLOGIA, STUPA, ŁUCZYWKO, GÓRNICTWO, KREWETKA WIŚLANA, HARAM, PŁAT CZOŁOWY, ŻYŁY, PEKTORAŁ, GŁOWICA, ROZWÓRKA, NADLEW, ODDZIAŁ, SZKAPLERZ, PIERŚ, CEP, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, KONTROLA AUTOMATYCZNA, OGNISKO WULKANICZNE, TEMACIK, PILCHOWATE, ORZECH, DZIKÓW, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, PARKINSONIZM, PORTYK, PRZĄDKI, PAREJAZAURY, KABINA, ZIEMIA, KOMORA NABOJOWA, RYNCHOZAURY, KÓŁKO, EMULSJA ASFALTOWA, EGZEKWIE, SPODOUSTE, ESCHATOLOGIA, ŚWIAT, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, EOLIA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, PRZYSIÓŁEK, DYSZA WYLOTOWA, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, SKORUPA, SEKCJA, KOŁATANIE SERCA, STOPA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, MAKSWEL, SĘPNIK PSTROGŁOWY, RÓWNIK, PONUR, GICZ, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, CIAŁKO SZKLISTE, SŁOŃCE, CYBUCH, MÓŻDŻEK, PERYSTOM, PONT, FALENICA, JADZICA, DZWONNICA, CEWKA NERWOWA, PRZEWÓD TĘTNICZY, PROLOG, PORTKI, SZALKA, OPONA PNEUMATYCZNA, BLOK KONTYNENTALNY, TEOGONIA, MRUKOWATE, CELOFYZY, STOPKA, TAKTYKA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, BIELIZNA POŚCIELOWA, ZAŁOŻENIE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, KALESONY, GRZBIET, PODWODZIE, JARZMO, ANGUILLA, TYBINKI, WIDEŁKI, ODKŁADNICA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, WIĄD RDZENIA, UJŚCIE GARDŁOWE, WZORY CRAMERA, KREW, POŁUDNIE, LITERATURA POPULARNA, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, RZEPKA KOLANOWA, KREODONTY, MIKRONEZJA, ODZIEMEK, CHOLEWA, STOPIEŃ TURBINY, WIDZOWNIA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, PAŁANKA WĘDROWNA, SUMATOR, PLASTYKA, KRETY WORKOWATE, KRZYŻÓWKA, SATURN, TORBACZE, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, NOZDRZE, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, URSZULANKA SZARA, ATRIUM, KONSTRUKCJA NOŚNA, CYKL MENSTRUACYJNY, ŁYŻKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, OCZKO, ZYSK INFLACYJNY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, POMPA POŻARNICZA, PAKLAK, CAŁUSEK, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, CZESKI, LOKACJA, KADŁUB, GRUSZE ZACHODNIE, NOGA, LOTNICTWO, WSTĘPNICA, URAN, GŁOWICA, WPUST, FIZYKA SŁOŃCA, ZASTAWKA, AMALAKA, ŻABA TRAWNA, KRĄŻENIE, ANEKS, WARGA, PILICA, PRASSAKI, REZONANS STOCHASTYCZNY, TRZONEK, POŁOWA, WIĄZADEŁKO, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, MIĘSIEŃ SERCOWY, STOPA, LITR, , FLEGMA, KOLUMNA, TRZON MACICY, NAPROTECHNOLOGIA, PĘDRAK, INŻYNIERIA WOJSKOWA, ROBAK, ZATOKA, WIDNOKRĄG, NAPIERŚNIK, SERCE, ?WAŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRĄŻENIE MAŁE część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 12 lit.)
KRĄŻENIE PŁUCNE część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 14 lit.)
KRĄŻENIE SYSTEMOWE część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRĄŻENIE MAŁE
część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 12 lit.).
KRĄŻENIE PŁUCNE
część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 14 lit.).
KRĄŻENIE SYSTEMOWE
część układu krążenia obejmująca lewy przedsionek serca, prawą komorę serca, tętnice płucne (pień płucny) i żyły płucne (na 17 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ UKŁADU KRĄŻENIA OBEJMUJĄCA LEWY PRZEDSIONEK SERCA, PRAWĄ KOMORĘ SERCA, TĘTNICE PŁUCNE (PIEŃ PŁUCNY) I ŻYŁY PŁUCNE. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x