CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWICA to:

część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWICA

GŁOWICA to:

górna część jakiegoś przedmiotu, kulistym kształtem przypominająca głowę (na 7 lit.)GŁOWICA to:

najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, będąca pośrednim członem konstrukcyjnym między podporą a elementami dźwiganymi (na 7 lit.)GŁOWICA to:

zakaźna, mało zaraźliwa choroba wirusowa bydła oraz bawołów (na 7 lit.)GŁOWICA to:

heraldyczna figura zaszczytna powstała przez zastosowaniu cięcia linią poziomą (w pas) w górnej partii tarczy herbowej (na 7 lit.)GŁOWICA to:

robocza część urządzenia, przyrządu, maszyny, spełniająca określone funkcje (na 7 lit.)GŁOWICA to:

KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara (na 7 lit.)GŁOWICA to:

pokrywa zamykająca cylinder silnika (na 7 lit.)GŁOWICA to:

podstawowa część palnika, w której mocuje się dyszę płomieniową i dyszę tnącą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.957

HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, KAPLICA, PLOTER GRAWERUJĄCY, TEREN ZALEWOWY, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, KROK, MIODOWNIK, RDZA ZBOŻOWA, KOMUNIA, KLESZCZE MIĘKKIE, PODESZWA, KOŁPAK, BELKOWANIE, BRZUCHORZĘSKA, IROKEZ, KOSZT ZŁOŻONY, WIRUS DENGI, GUTKOWO, KOMODOR, ATOM, GRUNCIK, FRYZ, NARZĄD ŁZOWY, MRAD, KORONA, AKT, OPŁATA SKARBOWA, RÓŻYCZKA, IGIEŁKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, IGLICA, POGOŃCOWATE, OTOK, KRĘTLIK, MUSZLA, KRÓL, BIDŁO, JĘZYKI KAUKASKIE, MASKA, POLE, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, BĘBENEK, ROZBRATEL, WYROSTEK RZĘSKOWY, CHÓR, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, GORS, ŁEBEK, WRZECIENNIK, SEKWENCJA PRIBNOWA, REGLAN, FORSZLAK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, CHINY WSCHODNIE, FILET, ŻÓŁW OBRZEŻONY, LEMIESZ, ZĄB, DRAPACZ, WAHADŁO, NATKA, PĘTLA NEFRONU, GYNYCEUM, PRANERCZE, CIELAK, PASZTETÓWKA, IGLIWIE, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, POLE, GŁOWICA, GETTO, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, EREB, STOPA, PAS, RURA OGNIOWA, OFFSIDE, MLECZKO, BOKS, UCHO WEWNĘTRZNE, SIODŁO, KOMODOR, ALPINIA GALGANT, PIÓRO, KIMOGRAF, WIELKOROSJA, KLUCZ, CHILLI, WTRYSKIWACZ, KINO, SOS, NADWYŻKA BUDŻETOWA, SWOSZOWICE, OSTROGA, KATERA, SOLO, RATA, CHOROBA FRIEDREICHA, SZYPUŁA, WAPITI, ZACHÓD, VIP, STELA, GROT, WOJSKA RAKIETOWE, ŁĘK, ŚLĄSK, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, TRZON, DZIAŁKA ROBOCZA, CZOŁO, NOCEK DUŻY, JĘZYK LODOWCOWY, MENISK, ZASOBY OPERATYWNE, BIEGUN ANIMALNY, PLACEK, PODGŁÓWEK, PRECYPITAT, MARZANA BARWIERSKA, ZGROMADZENIE NARODOWE, SEKTOR, RÓŻANKA, KORONA SŁONECZNA, SKAKUNY, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ŚCIANA PRZEWIESZONA, NOZDRZE, CIAŁKO NERKOWE, MOSTEK, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, NOS, NEOGNATYCZNE, KOŁNIERZYK, OWOCNIK, WACHTA, BUDA, SERCE DZWONU, USTNIK, FAJKA POKOJU, MYSZ POLNA, TRZONEK, RDZEŃ, KOPIAŁ, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CECHOWNIA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, KOŃCZYNA GÓRNA, GENERAŁ, POMARAŃCZA, ŚRÓDBRZUSZE, KONSULENT, PŁATEK, AGAMIA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, KROKODYLEK, GORS, SZPONDER BRZEŻNY, PRZECIWSTOK, EPINICJON, RĘKA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, REKORDER, GNIAZDKO TELEFONICZNE, BATYPELAGIAL, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, NARĘCZAK, DOSTĘP WARUNKOWY, PAPIER ŚCIERNY, OŻWIOWATE, TARPAN, RYT, AGNOZJA TWARZY, ZASTAWKA, PALOLO, PODSTOPNICA, PRZEPROST, WOLE, PUCH KIELICHOWY, OTUNIT, SKLERYT, NADZIAŁ, STARCIE, JĘZYK POLSKI, RACHUNEK KAPITAŁOWY, INTERFEJS, ZSTĘPNICA, EWANGELIA, CHWYT, OGRÓDEK LETNI, ŁUK, WARZYWNIAK, ZAMEK, BYLICA POSPOLITA, SZCZUR ŚNIADY, ZIELENIEC, SKUPSZTYNA, OBRZEŻKOWATE, ULICA, ORZESZNICA, ŻABY POŁUDNIOWE, KOMORA, PAHLAWI, MŁOTECZEK, WOLNY OBSZAR CELNY, KADŁUB, CEWKA MOCZOWA, PROWINCJA, ORKA KARŁOWATA, WĘGLÓWKA, ROSTBEF, EKSPANDOR, KATAPULTA, UKŁAD RODZAJOWY, RODZAJ NIJAKI, WOLE, TRÓJKROK, DASZEK, DOBUDOWA, MORZE, KOŃCZYNA, SOPEL, MIGAWKA, WIĘZADŁO, LEJ, LEJEK, PRYSKAWKA, GŁOWICA, ZBIORNIK NASIENNY, NAGRZBIETNIK, KOMORA NABOJOWA, BAWÓŁ, SOCYNIANIZM, KĄT BRYŁOWY, NADTWARDÓWKA, MIESZADŁO, ŁĘK, PANEWKA, GOLONKA, PONUR, KLAMRA, TRĘTWIANOWATE, PUNKT, SĄSIEK, CZEP, NADZIENIE, KADŁUB, NAGŁOWIE, TARCZA HAMULCOWA, TŁO, KOŚĆ KULSZOWA, GALWANOSTEGIA, KADŁUB, PUDŁO, KŁĘBUSZEK, FLEBODIUM ZŁOCISTE, DĘTKA, TEMAT, NADPRZEWODNICTWO, KONSEKRACJA, OSADNIK, CACHE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, GZY, JARSTWO, WIROID, KĄT WIELOŚCIENNY, WAHADŁO, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, NATKA, BARK, PESTO, FEDERACJA MIKRONEZJI, PÓŁNOC, GNIAZDO WTYKOWE, KREDYT PREFERENCYJNY, MODUŁ, KAZARKA RDZAWA, OLEJE ŚWIĘTE, LAMNA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, BRAMKARKA, FUNT-SIŁA, PSALTERION, MISKA, PUDŁO REZONANSOWE, IGŁA, WILKES, PODZAKRES, KASTA, BLUZA, EPIKA, PŁOZ, SIŁY POWIETRZNE, MIOTEŁKA, MATKA, ?INFOBOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWICA część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWICA
część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x