CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁOWICA to:

część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁOWICA

GŁOWICA to:

górna część jakiegoś przedmiotu, kulistym kształtem przypominająca głowę (na 7 lit.)GŁOWICA to:

najwyższa, wieńcząca część kolumny, filaru lub pilastra, będąca pośrednim członem konstrukcyjnym między podporą a elementami dźwiganymi (na 7 lit.)GŁOWICA to:

zakaźna, mało zaraźliwa choroba wirusowa bydła oraz bawołów (na 7 lit.)GŁOWICA to:

heraldyczna figura zaszczytna powstała przez zastosowaniu cięcia linią poziomą (w pas) w górnej partii tarczy herbowej (na 7 lit.)GŁOWICA to:

robocza część urządzenia, przyrządu, maszyny, spełniająca określone funkcje (na 7 lit.)GŁOWICA to:

KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara (na 7 lit.)GŁOWICA to:

pokrywa zamykająca cylinder silnika (na 7 lit.)GŁOWICA to:

podstawowa część palnika, w której mocuje się dyszę płomieniową i dyszę tnącą (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.957

PAWIE OKO, SAMOOBRONA, LOCH, HAREM, BRAMKARKA, WRZECIENNIK, ZWIERZYNIEC, WESTWERK, KISZKA STOLCOWA, GŁOWOTUŁÓW, SPÓDNICZKA, KAPTUR, WACHTA, MANKIET, RESORT SIŁOWY, FRONT, LINIA NABOCZNA, SZYJKA UDOWA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, POTAŻ, GARDZIEL, ŁĄKOTKA, GÓRA, GORS, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, SEKWENCJA BOUMY, KOPOLIMER, KIMOGRAF, PŁAT, CHORĄGIEW, KOŃ TURKMEŃSKI, MISKA SEDESOWA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, SUPORT, ARCHIDIAKONIA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, JELITO PROSTE, MYKOHETEROTROF, ŻABA TRAWNA, ORKA KARŁOWATA, GWARDIAN, KORPUS, ĆWIERĆTUSZA, PUNKTACJA KANADYJSKA, JĘZYK PIKTYJSKI, PŁASZCZ, NACZYNIE CHŁONNE, ARCYKSIĄŻĘ, DRABINA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, JARZYNA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KORMORAN WSPANIAŁY, NIEBIESKI PAS, DOBUDOWA, NERW OBWODOWY, OBRĘCZ BARKOWA, CZĘŚĆ, NASZELNIK, PÓŁWYSEP, BŁONKA, DOBUDÓWKA, ŻAKIECIK, WORECZEK ŁZOWY, ROZBUDOWA, AORTA BRZUSZNA, GATUNEK MIESZANY, TARCZA, KADR, NORRLAND, SEGMENT, UKŁAD ADRENERGICZNY, MUFA, PASSACAGLIA, OBUCH, RUFA, DNO OCEANICZNE, FORMACJA DEFENSYWNA, SZYPUŁKA, ZAGRYWKA, MUNTENIA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KADŁUB, OBROTNICA, BIFFA, PIÓRO, OFERTORIUM, MŁOTEK, GAŁKA BLADA, SZKAPLERZ, ALTERNAT, KOLEC, SŁUPICA, POŁATOWATE, ANTOWIE, HARCAP, KLAMRA, KAPSUŁA RATUNKOWA, KUPEREK, JARZMO, LĘDŹWIE, TRADYCJA, BAJRAM, JARZYNA, STYGMAT, IGIEŁECZKA, KODEKS PRACY, AMALAKA, PAPIER ŚCIERNY, OWOCNIA, PIĘTKA, BAKTERIA, SIODŁO, DZIELNICA, DZIÓB, NAWA, JĄDRO, STOPKA, INWALIDA, DETONACJA, SOLO, DOMY, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PŁAT CZOŁOWY, OKULARY, EMPIREUM, MURZYSKO, ROŚLINA TRUJĄCA, OBUDOWA, GÓRA, STOPIEŃ RÓWNY, ZAWIĄZEK, NACIĄG, ODCINEK, ŚLĄSK, RDZEŃ, PUPINA, PALEC, ALTERNATYWA, ŁUSKA, ZASIEK, ŁASKOTKI, UMOWA KOMPENSACYJNA, PROLOG, KONSEKRACJA, ABC, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, DZIANINA, FRYSZTAT, PRYZMA, TERLICA, MŁOTECZEK, KORZONEK, OFICYNA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, DRÓBKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PIŻMOWÓŁ, SKORUPA, AMALAKA, KAZARKA, KISZKA WĄTROBIANA, SZYJKA, ZRĄB, SUMIK, PONCYRIA, JĄDRO GALAKTYKI, PLOTER GRAWERUJĄCY, WIELKI MISTRZ, STALNICA, BRYNÓW, SPLOT ODBYTNICZY, KONDYGNACJA, LIVERPOOLSKA, SKRZYDEŁKO, KOŁOWROTEK, ŁAM, NAUSZNIK, SZYNA, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, FILIERA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, BECZKA, SEKEL, AKLAMACJA, JĘZYK LODOWCOWY, SEKTOR, WOJSKA INŻYNIERYJNE, TELEKONFERENCJA, STROICZKOWATE, SACZEK, ZADZIOR, BIODOSTĘPNOŚĆ, TEOGONIA, GZYMSIK, KASTA, MYSZ POLNA, SAMOZAPALENIE, TAŚMA FILMOWA, FUNDUSZ MIESZANY, WSTĘPNICA, MORSZCZYNA, BIODRÓWKA, WKŁAD, BŁONA FOTOGRAFICZNA, AKT, PODSADKA, BŁONA PŁAWNA, KAZARKA RDZAWA, KAWAŁEK, PISAWA, RYCYK, FARTUCH, KONTO DEPOZYTOWE, BRODZIK, ZWORNIK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, FACJATA, RASZPLA CIERNISTA, SEKCJA, SAMOA ZACHODNIE, MANIPUŁ, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, POCHWA LIŚCIOWA, KOMTUR, GENERAŁ, METAMER, ZGNILIZNA DREWNA, RAGLAN, WARZYWO KORZENIOWE, KAPSUŁA, PREZBITERIUM, PEDOGONEZA, CZEP, RAJA SIWA, TYKA, SKORUPA, PASZTETÓWKA, PŁUŻKA, ŻYWICA, CAMPECHE, WIELKA RUŚ, BURDON, ŚLĄSKI, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PIASTA, TABLICA ROZDZIELCZA, ŚLIZGACZ, ŁOPATA, KAPITEL, LITOSFERA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, CIĄG, GETTO, RYJ, KAZARKA CZUBATA, DOMY, CZAPLA ŁUPKOWATA, WIENIEC, STROJNICA, BURTA, CZŁONECZEK, FUNDAMENT, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, PÓŁSFERZE, NAPIERŚNIK, CROSS, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, STOPA, SPŁACHEĆ, SUPERIOR, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PŁAT POTYLICZNY, TYŁEK, JEŻOWATE, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, AGAWOWATE, KNAGA, CZŁONEK, EUTANAZJA, KAUCJA GWARANCYJNA, KALIKO, OŁTARZ, OKRES WEGETACYJNY, POMARAŃCZOWY PAS, KAWAŁ, KOŃCÓWKA, KREWETKA WIŚLANA, NOS, BYLICA POSPOLITA, MUNSZTUK, PRZYPRAWY KORZENNE, TYBINKA, BAWEŁNA BT, DUSZA, EREB, SZCZUR ŚNIADY, ZAUSZNIK, ODGAŁĘZIACZ, ?REKIN ŚLEDZIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁOWICA część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁOWICA
część niektórych rodzajów pocisków (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - CZĘŚĆ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW POCISKÓW. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast