ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANKA to:

zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANKA

ŚCIANKA to:

u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 7 lit.)ŚCIANKA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.409

SIMA, SIEDZISKO, KOLONIA, OSTROKÓŁ, TEMBR, BEZWŁADNOŚĆ, KORSARZ, MAMCIA, DRENAŻ, GRUPA WAROWNA, KRYZA, FIGURA RETORYCZNA, ZGROMADZENIE CZYNNE, POMPA POŻARNICZA, WISKOZA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, SQUAW, UŁOM, PALIWO GAZOWE, NANSUK, SKRAJNIK DZIOBOWY, POZIOMY TRANSFER GENÓW, MAPA NUMERYCZNA, CZŁONECZEK, HIPERDŹWIĘK, LISEK, TRZÓSŁO, ODŁAM, KSERÓWKA, KASETA PRIBNOWA, KUNDMAN, ANEUPLOIDALNOŚĆ, EKSYKATOR, KB, LEN, SEQUEL, OTWÓR WYLOTOWY, KOMOSA, BRZOZOWATE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MASTURBACJA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, INTERNUNCJUSZ, OBWIĄZKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, EUTEKTOID, MŁOT, KOSZULKA, KRENELAŻ, TYRANEK, ARENDA, DELFIN BUTLONOSY, FINISZ, REWERS, OŁTARZ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BITUMIZACJA, POWĄTPIEWANIE, BAKTERIA, BUDA, KUNA, KREDYT PAŃSTWOWY, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, RURKA, POCIĄG DROGOWY, SZATRA, METAL NIEŻELAZNY, ETYKIETA, ONE-LINER, DAL, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SIORKA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, BIELIZNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SZTYCH, PROMIENNOŚĆ, TRANSPORTOWIEC, KARTA MOBILIZACYJNA, ROSZCZENIE ZWROTNE, WARGA, CEMENT, DZIAŁANIE, ZIMNE NÓŻKI, KABRIOLECIK, SENSYBILIZATOR, FRAZA, FUSZERKA, KLUCZ OBCY, PIEGUSEK, DRABKA, POZYCJA, PLEZJOPLEURODON, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SUPPORT, DYREKCJA, PRZEDROŚLE, PACHT, DIAKRYT, PODWODA, SYGNAŁ CIĄGŁY, RĄB, OFIARA, ZŁORZECZENIE, WYRAŻENIE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, TARNOWIANIN, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KACZKA HEŁMIASTA, STOLICA, SPRYCHA, OBRÓT SPECJALNY, BOHATER, OLTP, KIRPAN, EKLER, REGENERATOR, KOK, BLENDA SMOLISTA, TRYMER, SZNYTKA, ROZCIĄGACZ, PIŁA, REJESTR, CZARNY PUNKT, OFICJAŁ, ODRÓBKA, MASZT, EGZORTA, REOGRAF, ŁUSKA, FLESZ, RELIKWIA, POTRÓJNOŚĆ, BIEGNIK, KUMBERLAND, PARAGAMMACYZM, ÓSEMKA, MENAŻKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, PINDA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, MINERAŁ, PAWĘŻ, LEJEK, CHOŁODEĆ, SKAŁA OSADOWA, WOTUM, ŚRODOWISKO, AUTSAJDER, CZĘŚĆ ZAMIENNA, ODSYP, KANTATA, TERMOMETR OWULACYJNY, WYNAGRODZENIE, SZTORMTRAP, CEGŁA DZIURAWKA, KLUCZ, STROICZKOWE, MUSZKA, BUGAJ, LINGAM, DELEGACJA, JEZIORO PODLODOWCOWE, JAMA, KAPRYS, OPĘTANY, PERKALIK, KWASJA, SZPRYCKA, DWUPODZIAŁ, KUMULACJA, GNIAZDO NASIENNE, REKOMPILACJA, ODEZWA, SZAFUNEK, PAJDKA, BYCZEK, KONIUNKCJA, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, DEKORTYKACJA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, OBJĘTOŚĆ, JUMPSALING, BUDOWNICTWO, KLUCZ GŁÓWNY, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KOMITET, DRUGIE ŚNIADANIE, UCHWYT, MACHINACJA, PRZEDSZKOLE, WYZNANIE, KOMBINACJA, EUCHARYSTIA, SITO, KLAMRA, BABULINKA, GAZ BOJOWY, CACKO, MLEKO, ŚLIZG, MENTALNOŚĆ, TERMINAL, POLEWACZKA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WĘGIERKA, FIRANKA, LOBOTOMIA, AUDYTOR, KĘPA, UJĘCIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, FILAR, LATRY, EUROPEJSKOŚĆ, OPAŁ, FALSZKIL, WYSZYWANKA, SŁODYCZ, TAKT, KABAŁA, PAŁAC, PALUSZEK, EUROPALETA, STRAŻ POŻARNA, TEATRZYK, ŁOPATACZ, CZIPS, RZUT WOLNY, DROBNICA, TERRINA, BRZMIENIE, SUKCESJA, DOCHTÓR, KULTURA STARTEROWA, SZCZUR TUNELOWY, GOLFIK, ŁUSKA, OBJAWIENIE, SWORZEŃ, MIANOWANIEC, GRUŹLICA ZWIERZĄT, PRASA, SKUP, NANERCZ, TYŁEK, UDZIAŁ, WŁADZUCHNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ELEMENT, MINUTNIK MECHANICZNY, ANASTOMOZA, SŁOJOWANIE, CZĄSTECZKA, SANDAŁY, ALFABET MUZYCZNY, KUPON, KOLUMNA, LIGATURA, STACJA, KONCHOWANIE, WOAL, ESTRAGON, CYZELATORSTWO, PRZECIWIEŃSTWO, SKWAPLIWOŚĆ, DRACHMA, STAROSTA GENERALNY, ZNACZENIE, OWAD, KAZARKA, LOTNICTWO POKŁADOWE, SZALKA, GLOSA, MUZA, GOLEC, CYKL PALIWOWY, BROŃ RADIOLOGICZNA, RYCERZYK, WEKTOR, WABIK, KASA, SUCHORYT, SOLO, ODŁAMKOWY, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, REAKCJA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, BLOCZNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, SKRYTKA, JASTRYCH, STREAMING, HANGAR, DOBÓR GENETYCZNY, ?KOMINEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANKA zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANKA
zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x