Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANKA to:

zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANKA

ŚCIANKA to:

u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 7 lit.)ŚCIANKA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.654

PUNKT, MOC, ŚLIZG, JARZYNKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, PRAWO WEWNĘTRZNE, SWORZEŃ, CIŚNIENIE STATYCZNE, AUTOPILOT, SUPRAPORTA, SKRZYNECZKA, ROŻEK, HALO, DARŃ, FORLANA, BAL, ŁOM, TRANSLOKACJA, KARTAUN, NÓŻKA, AUTOMAT TELEFONICZNY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, GÓRNICA, BULIONÓWKA, PIERSI, EKSPOZYCJA, DZBANEK DO KAWY, TRYPTYK, OZIMINA, KARABIN PLAZMOWY, OZONEK, STUPOR, BETON JAMISTY, MISZPELNIK, EMIGRACYJNOŚĆ, PASOŻYT, MOD, MUCHA SUCHA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, BANIECZKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PRZEDPOLE, LEKTORIUM, ANDROPAUZA, KOGUT, SYNDROM PARYSKI, PRZYRODNIA SIOSTRA, ODLICZENIE, STAN NIETRZEŹWOŚCI, CHRYJA, PYŁ GWIEZDNY, CARGO, ZAPITKA, KREACJA PIENIĄDZA, SMUŻKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, CHIRURGIA ESTETYCZNA, POWRÓT, KOTKA, POMURNIK, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ACHTERPIK, RUTKA, PROFIL, ŁUSZCZAK, ZAPRZĘG, NAKŁADKA, WARTOŚĆ DODANA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, KULT SOLARNY, GRZEBIEŃ, STYL, IMPULS, USTĘP, JEDWAB SZTUCZNY, CZART, WILCZEK, RESOR, CAŁUSEK, TABLOIDYZACJA, FUGA, SZYNKA, NON-IRON, BRYGANTYNA, WSPOMINKI, CYNK, STADIUM, OLIWKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TYGIELEK, KRÓLEWIĘTA, AGAT MSZYSTY, ŚRODOWISKO, TEST PŁATKOWY, WTRYSK, CHODNIK OBRONNY, ASIK, EPIZOOTIA, DENITRYFIKATOR, SPODNIE, MIZDRA, BYSTROŚĆ, WIDMO ATOMOWE, OBRZĘK, SAMPLER, CYGANECZKA, ZAKRZTUSZENIE, KARABIN AUTOMATYCZNY, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, MAMA, LEN, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PASZTET, ODŁAMKOWY, ULAŻ, REAKCJA JĄDROWA, KURHAN, ASYSTENTKA, ATTYKA, KAWAŁEK, TARCZA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, KORONECZKA, ŁOŻYSKO, SYMBOL, KILSON, MŁAK, SUKIENKO, PIĘTRO, BADYLARZ, BATERIA AKUMULATOROWA, SPODNIE, DIAGRAM FAZOWY, AGAMA, IRC, KRĄG, DUCH OPIEKUŃCZY, PRZYPAŁ, LEKCJA, LITEWSKOŚĆ, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, MŁODZI, JĘZYK KAUKASKI, REPRESOR, GŁUPKOWATOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, BLOK ENERGETYCZNY, JELONEK, BRODAWKOWIEC CZYSTY, GÓRKA, BAWEŁNA, WŁÓKNO, LAPILLI, KARA UMOWNA, CIĘCIWA, ARGUMENT, WIECHA, KĄSACZOWATE, KOREKTOR, CLERESTORIUM, CZŁON SKRAJNY, WYDZIELINA, REŻYM, CZERWONE ŚWIATŁO, POŁĄCZENIE, FUNKCJA CELOWA, RATING KREDYTOWY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, GNIAZDO SIEROCE, DRAMATURGIA, ELEKTROLIT, ELANA, STYL KOLONIALNY, NOTABL, DWURÓG, LINON, JAŚNIA, MEBLOWÓZ, NARZĄD KRYTYCZNY, SKWARKI, DWUDZIESTY PIERWSZY, PÓŁSIOSTRA, SĄD WOJSKOWY, SZARE PŁÓTNO, PALIWO SILNIKOWE, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MUZYKA PROGRAMOWA, STRAŻ OGNIOWA, SPRYCIARKA, DRUGI PLAN, KOŁPAK, VIP, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, BLANKOWANIE, NASADA, PLUDERKI, GATUNEK ITEROPARYCZNY, FRAZA, PŁYTKA POSADZKOWA, SZCZAW, KOSARZ, PANORAMA, ZDRADLIWOŚĆ, ONELINER, ALGEBRA BANACHA, WODODZIAŁ, OBUDOWA, DYSKRETKA, GETRY, SÓL ORGANICZNA, KROPKOWANIE, OSŁONA, ZGORZELINA, ŻUPA, WACHTA, WZGLĄD, KOMPLIKACJA, MATURKA, SIMA, KANCONETTA, PRAKTYKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, EMERYTURA POMOSTOWA, CISZA PRZED BURZĄ, GRAFIKA, KAPRALSTWO, CALYPSO, NIENORMATYWNOŚĆ, MISIACZEK, KONURBACJA, RETENCJA, GARMAŻERIA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, BŁYSK, SKRZYPY, EMPORIUM, LEKCJA, WYSPA KUCHENNA, ZAPITA, PANORAMA, USTRÓJ, SKARB, BALDACHIM, PODGLĄD, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, BALONET, SKRZYDŁO, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ZAPALENIE, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SŁUŻBA, WODA, WALKA, WIENIEC, AMORFIK, ELUWIUM, MARATON, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TIAZYD, POSKROMICIEL, REKREACJA, MONTAŻOWNIA, ANTROPOZOONOZA, KONSTRUKCJA NOŚNA, STOPKA, PASTYLKA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, BASEN, WILGOTNOŚĆ, DOBROSĄSIEDZTWO, OBCOWANIE PŁCIOWE, WOLUTA, FORSZLAK, IMIĘ, GRZEBIEŃ, ŻYŁA, ZBIÓR, CZAS URZĘDOWY, NEKTARIUM, OKO, ESKONTO, PIERŚCIEŃ, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, STEWA, BIEL, SILNIK CZTEROSUWOWY, BOLA, SZTUCIEC, SPOILER, NOSIŁKI, ODPŁYW, SERWETKA, ALLEGRETTO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, MŁOT, WRZÓD TRAWIENNY, PĄK, DOMENA MAGNETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.654 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: ŚCIANA - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ścianka, zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANKA
zdrobniale: ściana - pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x