SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOPPELGANGER to:

sobowtór, budząca niepokój osoba, która może być czyimś mrocznym bliźniakiem (często sprawia wrażenie, jakby miała nieczyste intencje, chciała wyeliminować tę drugą osobę, zastąpić ją w jej życiu lub w inny sposób sprowadzić na nią kłopoty) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOPPELGANGER

DOPPELGANGER to:

w fantastyce: zmiennokształtna istota, która może przybrać kształt dowolnej innej osoby, może stać się jej sobowtórem (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.801

SENS, FURMAN, CIASTO MAKARONIKOWE, OBRONA, KORBACZ, RIPPER, ŁZAWNIK, EKRAN, PITA, ZBROJA PEŁNA, FISTUŁA, GRA WYŚCIGOWA, WYWROTNOŚĆ, BYDLĘ, LOGOS, PARAFIANIN, PRZEGUBOWIEC, OTWARTA GŁOWA, CAŁUSEK, FORUM DYSKUSYJNE, DUCHOWNY, DRUŻYNA, GAMA, KOLORY NARODOWE, ŚNIEŻNIK, TRZON, GETRY, EMPORA, POLSKI-SLOWNIK.PL, WYROSTEK FILTRACYJNY, BAT, SATELITA, IRENA, POWIEŚĆ DLA DZIEWCZĄT, RÓG, EKSPREZYDENT, WYDAWNICTWO SERYJNE, ERPEG, MATECZNIK, KREACJA, KATAFALK, DWURÓG, DUCHOWY PRZYWÓDCA, SUBSTRAT, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, SIEĆ KRYSTALICZNA, ODPRAWA POŚMIERTNA, MROZIWO, CIEŃ, KLASA ZEROWA, NOTEĆ, CHEMOTAKSYNA, SZEREG ROZDZIELCZY, LAGUNA, METYLOTROFIA, MATERIAŁ, SKRZYPY, FIGURA, MARSKOŚĆ, AKT ADMINISTRACYJNY, KISZONKA, KĘPA, NASTAWA OŁTARZOWA, AMBICJONER, NIEŚMIAŁOŚĆ, KRONIKARZ, ANNA, SINICA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, WKŁAD, AWIZO, MAJSTER, MARATON, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KABŁĄCZEK SKRONIOWY, HYDROFOB, WYCHWYT, KONSOLA, ZUPA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ETOLA, PRZEBIERANIEC, TONAŻ, OCZKO, GOSZYZM, WIELKOŚĆ, KOSZÓWKI, BLISKI, LIMONKA KAFFIR, BADYLARZ, PRYMITYW, PISTON, KWASJA, WIATROWNICA, MASKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, AUTOKEMPING, NOTKA, PUNKT WITALNY, SELSYN, UDERZENIE, ŁAŃKA, SZCZENIARA, WAŁ, PODŚCIELISKO, KRZYKACTWO, PUCHAR, GODZINA, APANAŻE, WOJNA, FACET, PRZEDNÓWEK, MONARCHIA PATRYMONIALNA, ŻYRATOR, MOC WYTWÓRCZA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, OSŁUPIENIE, FARMAKOKINETYKA, CHAŁUPNICZKA, CZARNY LUD, CZĘSTOKÓŁ, LANGUSTA POSPOLITA, PROGRAM, MANIPULATOR KULKOWY, DYSZA, SZEPTUCHA, HACZYK, GLIKOZYD FENOLOWY, DOZYMETR, GEOMETRIA WYKREŚLNA, FACHOWIEC, STOPOTONA, NIEBOSZCZYK, ARAK, KWIAT, DOKUMENTALISTKA, SZCZYT, ODRUCH BEZWARUNKOWY, MIŚ, MODUŁ, KONWERSJA, PLECIONKA, KAPRYS, OPINIA, MILANEZ, EKIPA, MAZUREK, ALPAKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, GAMAJDA, ETAT, DYFERENCJA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, LIBRA, OBROŃCA, ATRAKCJA, WIATR KATABATYCZNY, PUSZEK, LAMBREKIN, FASCYNATOR, CZYŚCIEC, KAPLICA LORETAŃSKA, STYL, WŁADZA RODZICIELSKA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DEMISEKSUALISTKA, WALUTA, SPÓD, PRACA, BABCIA CIOTECZNA, PINYIN, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, ZAGRYWKA, CZAS PRZYSZŁY, IMMUNOLOGIA, KRYTYCZNOŚĆ, PRZEPIS, KORUPCJA, PÓŁSIOSTRA, KRIS, WIDELEC, WEŁNA, MECHANIKA, SKALA, PIĄTA WODA PO KISIELU, DROGA, RELIGIJNOŚĆ, PATRON, TRASA WYLOTOWA, EMANUEL, PODRYWKA, CEBULANKA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, CYRKÓWKA, PEDOFILSTWO, RAPTULARZ, NUKLEOZYD, CHŁOPIEC DO BICIA, KLINKIER, NEORENESANS, ODWIERT, INTERWENCJA, ALABASTRON, KOSKINOMANCJA, KANCONETA, DRUHNA, WATA, ZAPLECZE SANITARNE, MANDARYŃSKI, MARSZAŁEK POLOWY, MATKA, WYCHOWAWCZYNI, GNIAZDO, ADAGIO, SPIĘCIE, FOTOSENSYBILIZATOR, KOMORNICA, MOŻLIWOŚĆ, SKALISKO, SPIS, PRZEJAW, LOGOPEDKA, PREPPERS, ANALFABETKA, RAMKA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, PIĘTNASTY, GARBATY ANIOŁ, DZIEWIĘTNASTY, NIKIELINA, RACHUNEK FINANSOWY, KLUSKI, ARTUR, PASTWA, BODOR, CHORY NA GŁOWĘ, KURACJA SZOKOWA, SZARMANTERIA, ZDANIE, BUDDYZM TYBETAŃSKI, SYGNAŁ DYSKRETNY, KORD, WISKOZA, ŻEBRO, ANTYKATOLICYZM, SÓL, KROKANT, GWINT, PANAFRYKANIZM, KORNET, PRACOWNIK FIZYCZNY, WULKAN ENERGII, ŚNIEG, WALE DZIOBOGŁOWE, DEZERTER, PROMOCJA, POLKA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, TERAPEUTA, RYBA KOPALNA, KREWNY, BARWNIK, BERBEĆ, PUDŁO, MECHOWCOWE, OPOŃCZA, MIKROWAGA, TABLICA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, ARCYDZIEŁO, EMERYTURA POMOSTOWA, BARWNIK SPOŻYWCZY, LICZBA DOSKONAŁA, RETENCJA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, SKOTYZM, ARENDARZ, AUTOMAT, TRANSKRYPCJA, PARÓWKA, ODPÓR, CENOBIORCA, RÓŻA SKALNA, CINKCIARZ, WYJAZD, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, FIZJOLOGIA, PLEŚŃ, INICJATOR, GOŚCIU, GUMBAD, GIBONY, GÓWNIARA, REGENT, KANIBALIZACJA, SETKA, GÓWNOZJADZTWO, STAW, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, ?LUWERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOPPELGANGER sobowtór, budząca niepokój osoba, która może być czyimś mrocznym bliźniakiem (często sprawia wrażenie, jakby miała nieczyste intencje, chciała wyeliminować tę drugą osobę, zastąpić ją w jej życiu lub w inny sposób sprowadzić na nią kłopoty) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOPPELGANGER
sobowtór, budząca niepokój osoba, która może być czyimś mrocznym bliźniakiem (często sprawia wrażenie, jakby miała nieczyste intencje, chciała wyeliminować tę drugą osobę, zastąpić ją w jej życiu lub w inny sposób sprowadzić na nią kłopoty) (na 12 lit.).

Oprócz SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - SOBOWTÓR, BUDZĄCA NIEPOKÓJ OSOBA, KTÓRA MOŻE BYĆ CZYIMŚ MROCZNYM BLIŹNIAKIEM (CZĘSTO SPRAWIA WRAŻENIE, JAKBY MIAŁA NIECZYSTE INTENCJE, CHCIAŁA WYELIMINOWAĆ TĘ DRUGĄ OSOBĘ, ZASTĄPIĆ JĄ W JEJ ŻYCIU LUB W INNY SPOSÓB SPROWADZIĆ NA NIĄ KŁOPOTY). Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x