Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOJA to:

z jej nasion otrzymuje się cenny olej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOJA

SOJA to:

Glycine - rodzaj roślin z rodziny bobowatych, z których największe zastosowanie w rolnictwie ma soja warzywna (na 4 lit.)SOJA to:

warzywo strączkowe i znana roślina oleista; ziarno soi warzywnej (na 4 lit.)SOJA to:

jednoroczna roślina oleista z rodziny motylkowatych (na 4 lit.)SOJA to:

w menu weganina (na 4 lit.)SOJA to:

roślina oleista (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.163

BĘBEN TAKTOWY, SYNTAKTYKA, PROTETYKA, JORDANEK, NIERUCHLIWOŚĆ, DŁUGOSZPAROWATE, KUCHTA, SZEŚĆSETKA, SAMOROZPAD, LEWICOWOŚĆ, NIUCHACZ, RUCH RELIGIJNY, BURACTWO, FRAMUGA, ABNEGATKA, WESTA, GRZEBIEŃ, ABANDON, PODKATALOG, COKÓŁ, ŚMIEĆ, FAŁSZYWY PROROK, KOMPLEKS, POSTĘPAK, METODYKA, PRZEŚMIECHY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ŚWINKA MORSKA, GANGSTERSTWO, OLEJ PALMOWY, TERGAL, ZMARSZCZKA, TRZMIELOJAD, ARTYSTA, ORBITA, PASIBRZUCH, JĘZYK ALBAŃSKI, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, ŁASICA, SIŁA PŁYWOWA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, OSKRZELE, NIEWYPAŁ, INŻYNIER DUSZ, ŁAWA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, ŻUREK, TRASZKA SARDYŃSKA, KWINTET FORTEPIANOWY, IMPROMPTU, WĄŻ, SFERA NIEBIESKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, SZMALCÓWKA, PARASZA, KORZEŃ, JĘZOR OSUWISKOWY, GAZPACHO, DEZERTER, KOMIN WULKANICZNY, KOLOKACJA, SZTUKA ZDOBNICZA, GOOGLE, PROSTE SKOŚNE, CYKL WYDAWNICZY, ŁASZT, ROKOWANIA ZBIOROWE, DUK, GMINNOŚĆ, RAJSKIE ZIARNO, PANCERNIK WŁOCHATY, DOKUMENTACJA BUDOWY, STATYKA, GEODEZJA NIŻSZA, OSTRY BRZUCH, MASŁO SHEA, SZCZELINA SKRZELOWA, BYT, SYROPEK, TEFILIM, REGENERATOR, PRACA WYJŚCIA, ODSKOK, PALEOBOTANIKA, MUTUALIZM, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, PRODUKT LECZNICZY, SZKOŁA SPECJALNA, KASZANKA, STRAJK GŁODOWY, DROGI RODNE, ZDRADA, BERBER, DRAPIEŻCA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, POŚWIĘCENIE, FALA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ACHROMATYNA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, KORSYKAŃSKI, HEGEL, UPARTOŚĆ, SĄD REJESTROWY, CZTERY DESKI, SONOMETR, KORYNCKA, BACIK, ROZMOWY W MAGDALENCE, PRAKTYKA, LAKIER DO PAZNOKCI, KIESZEŃ, ANALIZA TECHNICZNA, SŁUPEK, NIEPOKÓJ RUCHOWY, WDROŻENIOWIEC, TRENT, UKŁAD CIAŁA, JĄDRO, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WARZELNICTWO, FARMERYZACJA, WIDEŁKI HERETYKÓW, JĘZYK BRETOŃSKI, CYGAN, NAPALENIEC, ZDUN, INTERNAT, GLEJCHENIOWATE, LITEWSKI, AERODYNAMIKA, BIOFLAWONOID, UMOWA O DZIEŁO, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, HIPOTERMIA, PRYZMA, WOK, ZMIENNA ZWIĄZANA, TALERZ, FENICKI, MUSZLOWCE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, TANK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, RUSZT, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, BACHATA, GRAMATYKA, OLEJ, PŁASZCZYZNA S, PIRAMIDA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, MASŁO SHEA, FIBROMIALGIA, SUPERKOMBINACJA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, STADION, AMBULATORIUM, ŻWACZ, PŁEĆ, SYMBOLIZM, PIERWSZOROCZNY, INFA, NIESTAŁOŚĆ, KRA, PROCES KANONIZACYJNY, WYRĘBA, ŁUSKWINA, PRĘGA, ROPA, SEPARATYZM, POWIĄZANIE, ROPOWICA KŁĘBU, AKCESJA, ROZWÓJ ZALEŻNY, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, RADIESTETA, GRUPOWOŚĆ, CRASHTEST, WNIEBOWSTĄPIENIE, WIĘŹNIARKA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, TIOMERSAL, KULTURA JĘZYKA, BRÓG, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, DOBRA WIARA, ZJAWISKO KERRA, FAKT, WIR, FORMACJA DEFENSYWNA, TOŃ, AZYTROMYCYNA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, WYCIĄG, MICHAŁ, ROZSZCZEP WARGI, FRYGIJCZYCY, ZAKON ŻEBRZĄCY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, REFREN, PRZEŁOM, BLANKOWANIE, PRAWORĘKI, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, POLE, LAUR, PERSKIE OKO, MULTIPLEKS, ZSYPISKO, NIEGOSPODARNOŚĆ, GEN HIPOSTATYCZNY, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, PATRON, SEKS, KORONIARZ SERCATY, KRYPTOGRAFIA, ZŁOŚLIWOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, AKCELERATOR LINIOWY, MORA, ŻYWOTOPISARZ, CAMPUS, NOEMAT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, HARMONIJKA, RYBA AMFIDROMICZNA, ZWÓJKOWATE, WOREK, BANKRUCTWO, FINEZYJNOŚĆ, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PODKŁAD KOLEJOWY, BOJER, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, FLOREY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, ŁĘG JESIONOWY, KOD BINARNY, OLEJ MIGDAŁOWY, KUPON, AMEBA, EKLIPTYKA, WYDZIELINA, UKŁAD ADAPTACYJNY, WYSPA MAN, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, CZĄSTKA ALFA, ARMIA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ŁĄCZNIK OLEJOWY, CEPISKO, ROBAK, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KURONIÓWKA, SALWINIOWATE, SPIĘCIE, NADSCENIE, OCHOTNIK, ALGEBRA OGÓLNA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, INTERPRETACJA, DZWONY, TEREN, DZBANIEC, JUDAISTA, CYFRA, KOSTIUM, BANIAK, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ZAKRES ZNACZENIOWY, PARWENIUSZ, TWORZYWO SZTUCZNE, KURZYSKO, OTWORZENIE SERCA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, DJ, PILARZ, NAPŁYW, PRZETARG NIEOGRANICZONY, GUANO, PUŁK, PRZESTWORZE, ODRUCH RZEPKOWY, WAŻNOŚĆ, TWIERDZENIE ZERMELO, GANGSTER, ODLEWNIK, BECZKA BEZ DNA, SZCZUR PACYFICZNY, FANDANGO, WYGŁAD TEKTONICZNY, ROCK, WELUR, DOJŚCIE, SYLFIDA, DAROWIZNA, ?BAJKOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOJA z jej nasion otrzymuje się cenny olej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOJA
z jej nasion otrzymuje się cenny olej (na 4 lit.).

Oprócz Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - Z JEJ NASION OTRZYMUJE SIĘ CENNY OLEJ. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast