NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUMER GEOGRAFICZNY to:

numer telefoniczny ustalony w planie numeracji krajowej, w którym początkowa część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego (numer kierunkowy), wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci (w sieci stacjonarnej) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.696

CZESKI, PIRAMIDA NERKOWA, POINT AND CLICK, BÓR MIESZANY, ŁUK KOLANKOWY, MALINIAK, ZAKŁADNIK, GŁĄBIK, SCENARIUSZ FILMOWY, SYSTEM INFORMATYCZNY, ŻYŁA WIELKA MÓZGU, SPÓLNIK, DZIURA BUDŻETOWA, PODRYWKA, LIST GRATULACYJNY, WAPIENNIK, CZARNA DZIURA, FLORYDZKA, ŁYŻKA, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, OSOCZE KRWI, POZIOM, GRA RÓŻNICZKOWA, WARZELNIA, KRAMNICA, IZOLATKA, HYDROFOR, FRANCUZ, JOGURCIK, GŁOWA, EMPORIUM, WĘGIEL ENERGETYCZNY, PALOLO, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, OKRUCH SKALNY, RUSEK, FILECIK, MASZT ANTENOWY, PRZYSIOŁEK, TIOALKOHOL, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, CZUJNIK INDUKCYJNY, SYSTEM POZYCYJNY, UPRAWNIENIE WŁADCZE, KOMPLEKS, GAZ IDEALNY, GROMBELARD, POŁOWA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOD WYWOŁAWCZY, BĘBEN MAGNETYCZNY, CHIŃCZYK, WIELKA RUŚ, CZĘŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDALNY, BIELIZNA POŚCIELOWA, BLU-RAY, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, JĘZYK ŻYWY, AFRYKAŃSKI, PODOBÓZ, PAŁANKA WĘDROWNA, WIELKI SZLEM, PUNKT, PANTALION, NANERCZ, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, WETERYNARIA, OBSZAR TRANZYTOWY, OCZYSZCZALNIK, BALONET, DOMENA INTERNETOWA, KWATERA, ZALĄŻNIA, DZIEŃ OTWARTY, PACZKA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, ODKŁADNICA, STAROBIAŁORUSKI, CZWÓRKA, BALIA, ŻEBRO, OKRES OCHRONNY, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, BAR, CZEKOLADA GORZKA, OKRES PÓŁTRWANIA, TEOGONIA, PORCIĘTA, ŁĄCZE ABONENCKIE, CENTRUM KONFERENCYJNE, DZWONY RUROWE, BLOK KONTYNENTALNY, DEBL, CENTRALNE, STROP, BIAŁY ŚPIEW, POWRÓT, ELEMENT, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, GRYZ, JĘZYK MANSYJSKI, HOTEL ROBOTNICZY, OKNO, ZWOLNIENIE GRUPOWE, EUROWIZJA, TYKA, WARGA, AREN, WIRTUALIZACJA, ŁOPATA, KARTA, MIGAWKA, SIODŁO, TŁO, OLEFINA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, CEBULKA, KOMÓRKA KERRA, PEKTORAŁ, SPŁACHEĆ, SĄD APODYKTYCZNY, KONCERT, PHISHER, DOMICYL, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, OFERTORIUM, TEATR CIENI, OBIEKT FIZJOGRAFICZNY, REKIN ŚLEDZIOWY, CZUJNIK KONTAKTOWY, OGNIWO BUNSENA, SZKLICA, WIZJER, IMIENINY, TWIERDZENIE TOEPLITZA, CYJANOŻELAZIAN(III), REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, CIĄG POLIGONOWY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, NIEŚMIAŁOŚĆ, MIETLORZ, OKNO TEKTONICZNE, KOMORA, METRYKA, WIELOWIEŚ, STAN WOLNY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, PLAFON, OLIFANT, PŁAT SKRONIOWY, DISNEY, ZWÓJ RDZENIOWY, ROMULAŃSKI, WHOPPER, PUDŁO REZONANSOWE, KOLEKTURA, KARK, DŁOŃ, ANOLIT, PERILLA ZWYCZAJNA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, SPÓJKA, INTERMEZZO, SETECZKA, PRZYŁĄCZE, SFERA AFEKTYWNA, KASZT, OTOK, SEKTOR, TRÓJKA, PRZĘSŁO, RZEŹBIARNIA, ZATOKA, JĘZYK WOGULSKI, NACZÓŁEK, MÓWNICA, GLORIA, MIĘSIEŃ SERCOWY, NACIĄG, PATRYSTYKA, PODZAKRES, POZYCJA TRENDELENBURGA, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, STREFA NUMERACYJNA, APROKSYMACJA, WĘZEŁ, KONWERTOR, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, OKADIA PRĘGOWANA, MODYFIKACJA, ECHIN, PODGARDLE, KOSZYCZEK KWIATOWY, WZORZEC MYŚLOWY, FILM PSYCHOLOGICZNY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KRUMMHORN, ROZMIARÓWKA, CHOROBA EKBOMA, MIKRONEZJA, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, MUSZLA, PATENA, CZARNE KINO, KECZUA, AGENCJA, KAPNIK, SPLOT ODBYTNICZY, ROZETKA, SKACZELE, ŻAŁOBA, PESZT, PRZELICZNIK, ZALESIE, FAZA, SZWEDZKI, BRODZIK, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, PERKOZ OLBRZYMI, RAGLAN, RYNEK PRACY, KATEDRA, MUNSZTUK, POŁAĆ, WTRYSKIWACZ, BAWET, BIGIEL, MIĘKKOŚĆ, ZWROTNIK, ALDOZA, INSTRUMENT STRUNOWY, ŚLĄSK, POLSKI, WIERZCHOŁ, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, WKŁADA, PSZCZOLINKI, INDIAŃSKI, KRWIOBIEG, NONA, PANTOFLE, SOCYNIANIZM, SZYPUŁKA, INTERMEZZO, KOLANO, MANICA, KRÓLIKARNIA, TERMINATOR, CZASZA, BALECIK, ŚLONSKI, EWEŃSKI, PODIUM, NERWICA SPOŁECZNA, RASZPLA CIERNISTA, SWOJAK, WIERTŁO, ALOCHTON, ROZBIERALNIA, STEROWNIA, HERBATKA, LAMBADZIARA, AEROZOL, KORA SOCZEWKI, TWARDE LĄDOWANIE, LAMNA ŚLEDZIOWA, KABINA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ATOMOWOŚĆ, HELIOCENTRYZM, WACHTA, CECHOWNIA, ARBORETUM, OŁTARZ, PALESTRA, NAPIERŚNIK, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, ROZSADNIK, NALEPA, KREWETKA ZMIENNA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, WIEŻA TRIANGULACYJNA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GATUNEK ALOPATRYCZNY, MAŁPI GAJ, OPERAT UZDROWISKOWY, EPEISODION, SADZ, DYPTYCH, SAMODESTRUKCJA, SEKTOR PUBLICZNY, ZABIEG LECZNICZY, GAROWNIA, ŚPIESZNIKOWATE, CHORRERA, ?PORA GODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.696 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUMER GEOGRAFICZNY numer telefoniczny ustalony w planie numeracji krajowej, w którym początkowa część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego (numer kierunkowy), wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci (w sieci stacjonarnej) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUMER GEOGRAFICZNY
numer telefoniczny ustalony w planie numeracji krajowej, w którym początkowa część ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego (numer kierunkowy), wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci (w sieci stacjonarnej) (na 17 lit.).

Oprócz NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - NUMER TELEFONICZNY USTALONY W PLANIE NUMERACJI KRAJOWEJ, W KTÓRYM POCZĄTKOWA CZĘŚĆ CIĄGU CYFR ZAWIERA WSKAŹNIK OBSZARU GEOGRAFICZNEGO (NUMER KIERUNKOWY), WYKORZYSTYWANY DO KIEROWANIA POŁĄCZEŃ DO STAŁEJ LOKALIZACJI ZAKOŃCZENIA SIECI (W SIECI STACJONARNEJ). Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x