POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BALONET to:

powłoka wypełniona powietrzem stanowiąca część powłoki balonu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BALONET

BALONET to:

komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.388

CROSS, EMPIREUM, ZRAZ, CHOLEWKA, PODSADKA, NAKŁADKA, STRZEMIĘ, ESICA, NARZĄD KOPULACYJNY, SIRO, TRINAKSODON, OPRAWA, WISKACZA, URYWEK, JAMA CIAŁA, SUW, SOCYNIANIZM, RAMIĘ, STADIUM, TARCZA NUMEROWA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, WIENIEC, BŁONA, FORTE, TŁO, INTERIOR, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PŁOZA, WYJEC CZERWONY, PRZEDPIERSIE, KORTYNA, GRUPA, AMALAKA, ADWERBIUM, JĘZYK, GLIKOPROTEID, PĄCZEK, MILIMETR SZEŚCIENNY, URODYNAMIKA, DRABINA, TOM, PODBRÓDEK, NÓŻKA, GRYZ, GNIAZDKO TELEFONICZNE, PAS, COMBER, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, TEOGONIA, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, IMPLEMENTACJA, ANDANTINO, GAŁKA BLADA, MISKA SEDESOWA, NAĆ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, CIĄG, STOJAN, STERNICZKA ZWYCZAJNA, TUŁÓW, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, LORDOSTWO, ŚLIMAK, KREDYT PREFERENCYJNY, POLE, BAR, ZNAMIĘ, WYPEŁNIACZ, WYROSTEK BARKOWY, PODUSZKA, NOWICJAT, NATKA, KLAUZURA, NORRLAND, ŚNIEG, WYCINEK, DEPREKACJA, NOGA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, DOMY, TARAS, SETKA, STROP, MROCZEK BRUNATNY, FORT, PŁAT CZOŁOWY, SCHEDA SPADKOWA, CHODNIK, ARCHIDIAKONIA, LAMNA ŚLEDZIOWA, RYBITWA OKOPCONA, SUBFUNDUSZ, KONTAKCIK, SPODNIE, KIESZEŃ, BALON, KWATERA, TALERZ, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, DEKANAT, KASZYCA, MIĘSIEŃ SERCOWY, ZMROK, KAPSUŁA POWROTNA, CIĘŻKA WODA, LUDWINÓW, POLĘDWICA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SKRZYDŁO, ATMOSFERA ZIEMSKA, NADKŁAD, AKWEN, AKROPOL, TOCZYSKO, REJESTR, PROWINCJA, LWIA CZĘŚĆ, FILTR, SKOK, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, PÓŁARKUSZ, WIERZCHOŁ, KISZKA STOLCOWA, STOPA LĄDOLODU, GUMA, TELOM, ZBOWID, BIJAK, KRAN, SIATKÓWKA, NARCIARSTWO NORWESKIE, JAMA STAWOWA, ŚRÓDOKRĘCIE, OKAP, TRZON, ZASŁONA, PEKTORAŁ, ZAKOŃCZENIE, GETTO, LAMPA DÖBEREINERA, TRABANT, CZARCZAF, CHINY ZACHODNIE, BURDON, BLOK KONTYNENTALNY, MIGAWKA, KAWAŁ, SEKTOR, EWANIELIA, BABINIEC, FLEGMA, KRUPON, OSOWO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KŁĄB, LIMBUS, GARLACZ, CZASZA, KORZEŃ, CIEMNIA OPTYCZNA, KADŁUB, SKRZYDEŁKO, PISZCZAŁKA, PADOK, CZOŁO, TERLICA, STOPKA, KORPUS, OPUSZKA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, GORS, MURŁAT, CIAŁKO NERKOWE, ŚLUNSK, LOKACJA, SAMOLUBNY DNA, DENITRYFIKATOR, JĄDRO, PERISTOM, ORCZYCA, SZYJKA, MANIPUŁ, KOŁNIERZYK, ZWORA, RAMIAK, KRYZA, TRENT, SPAGHETTI WESTERN, DUPCIA, PRZYZIEMIE, POZIOM, PŁASZCZ, ISKIERNIK OCHRONNY, WETY, ŁUK, KORONA, GNIAZDO, OKULARY, ZATOKA, NARĘCZAK, STRUNNIK, PODOBÓZ, WOREK TRZEWIOWY, WIRNIK, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ĆWIERĆTUSZA, SŁUPICA, PODRZĘDNIK, KWADRANT, REPRYZA, NARAMIENNIK, LUFA, POWŁOKA, GRZBIET, SCENKA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, ŚCIANA WSCHODNIA, FOSA, INŻYNIERIA WOJSKOWA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, OPONA PNEUMATYCZNA, KOLANO, REKIN ŚLEDZIOWY, OJCZYZNA, HYMENOFOR, TERMINATOR, ĆWIARTECZKA, ŁUK KOLANKOWY, NAWA, KOŁOWROTEK, POZYCJA, RÓŻANKA, SOHO, NAWA, GUMNO, WAHADŁO, CZŁON, PARKA, ZENDRA, ŁAWA FUNDAMENTOWA, KAPOK, ODŹWIERNIK, PALOLO, MAJĄTEK NIERUCHOMY, FALENICA, NAMIOT TLENOWY, GÓRALKI, KROK, PASZTETNIK, WOŁYNIANIN, PRZEKŁADKA, ZASUWA, DŁOŃ, MIESZADŁO, LOGIKA ROZMYTA, AKTYWA TRWAŁE, NOZDRZE, GZYMS, PRZYSIEK, PODSTAWA, TALASOTERAPIA, PASEK, SKOLEKS, RYCYK, BLAT, UKŁAD SYMPATYCZNY, ŁUPINA, WYROŚL, KOLCZYK, DZIANINA, ZALĄŻNIA, SUTERYNA, ZAKŁADKA, PAS, NAKARCZNIK, REKINEK PLAMISTY, CZASZA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, OGRODOWIZNA, KOMPARYCJA, WINIETA, SZYJKA, KUFA, LOTNICTWO POKŁADOWE, OSAD, PASTORAŁ, MG, PODGARDLE, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, KOLUMNA, KUBEŁ, ŁUSKA, FOTOSFERA, FINAŁ, MÓŻDŻEK, CEPISKO, SKRZYDŁO, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ?PŁOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BALONET powłoka wypełniona powietrzem stanowiąca część powłoki balonu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BALONET
powłoka wypełniona powietrzem stanowiąca część powłoki balonu (na 7 lit.).

Oprócz POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU sprawdź również:

łożysko, w którym pomiędzy pierścieniami znajdują się kulki lub wałki ,
zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną ,
dziecięcy garnitur ,
ziemniaki gotowane w wodzie w skórkach i obierane dopiero po ugotowaniu ,
barwna papuga ,
Dicranella palustris - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje w zimnych, bezwapiennych źródliskach, na torfowiskach niskich, w rowach i strumieniach ,
postawa wyrażania sympatii dla Grecji I Greków ,
mieszkanka Lizbony ,
pęcherzowa choroba skóry uwarunkowana genetycznie, o różnych odmianach i zróżnicowanym przebiegu ,
wyrób pirotechniczny wykorzystywany do celów widowiskowych, po zapaleniu dający efekty świetlne i akustyczne ,
coś, co motywuje do działania, zachęta, bodziec do działania ,
spojrzenie wzajemne na siebie ,
zwierzę z rodziny szopów ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
bagnik, Philonotis - rodzaj mchów z rodziny szmotłochowatych; w Polsce wszystkie gatunki tego rodzaju, oprócz bagnika zdrojowego, są objęte ochroną ,
utrata humoru, zachmurzenie się ,
środki językowe w użyciu, sposób mówienia, pisania ,
zawołanie, werbalny element polskiego herbu szlacheckiego ,
zwykle z sympatią i pobłażliwie: łobuz, chuligan; słowo z gwary lwowskiej ,
silne wrażenie; stan emocjonalny, psychiczny, powstający w wyniku pewnych szczególnych doświadczeń i pozostawiający ślad w psychice człowieka ,
przekładnia skrzyni biegów o określonym przełożeniu odpowiadającym pewnemu zakresowi prędkości jazdy ,
bardzo rzadki zespół objawów, charakteryzujący się występowaniem mnogich nowotworów ,
w muzyce: niskie tony głosu (często w lmn) ,
czerwona farba podkładowa, która jest używana do ochrony konstrukcji żelaznych ,
władca lub najwyższy urzędnik miast-państw greckich albo monarcha hellenistyczny ,
Han ..., chiński malarz ,
policzek ,
zwój np. nici ,
radar geologiczny, ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych ,
łowny ssak z rodziny świń; przodek świni domowej

Komentarze - POWŁOKA WYPEŁNIONA POWIETRZEM STANOWIĄCA CZĘŚĆ POWŁOKI BALONU. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x