BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁASZCZ to:

boczna część osłony urządzenia technicznego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁASZCZ

PŁASZCZ to:

okrycie wierzchnie (na 7 lit.)PŁASZCZ to:

część przewodu elektrycznego wykonana z taśmy metalowej, zabezpieczająca go przed uszkodzeniami (na 7 lit.)PŁASZCZ to:

wierzchnie okrycie o bardzo różnorodnych fasonach, z rękawami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.505

WÓŁ PIŻMOWY, WYROSTEK BARKOWY, WARZYWNIK, KIESZEŃ, REFLEKS, GRADUAŁ, PUDŁO, NAWAŁNIK POPIELATY, REKORDER, TAKSON PARAFILETYCZNY, CIAŁKO RZĘSKOWE, OWOC, ĆWIARTKA, ZERWA, KNAGA, METEORYT, OKTANT, SEKCJA, PŁASZCZ ZIEMI, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, PLASTRON, NAPĘD HYBRYDOWY, ELEMENT, NACIĄG, WARZYWNIAK, PRZĘSŁO, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, WIATRAK, ZYSK INFLACYJNY, BLOK DEFENSYWNY, MAKINTOSZ, DEKANAT, LOTNICTWO, ŁYDKA, OBRĘCZ, WRZESZCZ, SET, RĘKAW, PRYZMA, REZONATOR, POCHWA LIŚCIOWA, CZŁONEK, EPOKA LODOWCOWA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, MŁOTEK, CYPR, GRAMOFON CYFROWY, CZAPKA TEKTONICZNA, PARAGRAF, BIELIZNA POŚCIELOWA, PĘTLA HENLEGO, NAĆ, SADZ, JĘZOR OSUWISKOWY, BRÓDKA, WYŁĄCZNIK, WATERPROOF, PĘTLA JELITOWA, DEFEKT, KOŃCÓWKA, JĄDRO GALAKTYKI, NOS, WIEK, ŁUSKA, DNO OCEANICZNE, RITORNEL, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, DWUNASTA CZĘŚĆ, ZADEK, SPÓD, LABIRYNT, KATECHIZM, SKARPETKA, KREDYT PREFERENCYJNY, KIELICH, PIÓRO, SKLERYT, NAKOLANEK, TERCJA, GRUCZOŁ KROKOWY, EWANGELIA, BALKON, LABIRYNT, BURTA, BŁĘDNIK KOSTNY, ZAPADLISKO TEKTONICZNE, OBJĘTOŚĆ, TRIANON, KADŁUB, ŁAŃCUCH, ŁYŻKA, PISZCZAŁKA, KABINA, TYBINKA, FARTUCH, ATOM, PODBRÓDEK, BIDŁO, PIĘTKA, ROŚLINA KORZENIOWA, CZEREP, KIEŁZNO, PUNKT, MANTYLA, REJESTR, PRZEWIESZKA, KOŚĆ KULSZOWA, MASKA, JĘZYK POZYCYJNY, ABAJA, UDZIAŁ, SZCZUR DRZEWNY, HALIZNA, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, STADIUM, ŁAWA FUNDAMENTOWA, DOMY, PŁASZCZ, ZWORA, WEWNĘTRZNY, KORPUS, WIENIEC, TERMOSTAT, GAŁKA OCZNA, PŁATEK USZNY, AMALAKA, BAZA NOCLEGOWA, GAŁĄŹ, ZAKOLE, RATA, JĄDRO, PLACEK, ISKIERNIK, MIEDNICA, FIGURA GEOMETRYCZNA, PĘTLA NEFRONU, KOKPIT, CHAŁAT, SZPIGIEL, KLAPKA, FLEGMA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, KWASZARNIA, PALEMONETKA ZMIENNA, TYŁEK, TERMINATOR, WYSŁANIE, DORĘCZNA, KOTWICA, LANCASTEROWIE, MASŁO MAŚLANE, TRZON, IGŁA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, RACHUNEK KAPITAŁOWY, PODGARDLE, ZAODWŁOK, GICZ, ADVERBIUM, STOPA, SZYJKA, MŁOTECZEK, APOENZYM, PŁASZCZ, TON HARMONICZNY, IMAK, OWOCNIA, HACZYK, BAWET, SUTERENA, ODCINEK KOŁA, DRZEWCE, OTOK, PAREO, PIERŚ, SZKAPLERZ, WIELKA RUŚ, TWÓR, WACHTA, NITKA, KORMORAN OLIWKOWY, ŁOŻYSKO, SERCE, BOCZEK, JABŁKO NANERCZOWE, DZIAŁKA, DIU, GŁOWICA, CYBUCH, KANALIK NERKOWY, ROK, FILET, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ŻAKIET, SPRZĘT AUDIO, LAGUNA, STER, INTERIOR, MECHANIZM, NACZYNIÓWKA, BATERIA, KLAWISZ, GNIAZDO WTYKOWE, BELKOWANIE, LUSTRO WENECKIE, WERS, DĘTKA, MIESZKALNICTWO, KOPIAŁ, MONOPOL, PRECYPITAT, GŁOWICA, ELEMENT, KAPLERZ, AKWEN, KORONA SŁONECZNA, ASFALT, ABC, REPRYZA, ŁĘK, PRZEDODWŁOK, LAWETA, PRZEKRÓJ, ANTENKA, STELA, ZAŁOŻENIE, SUW, KAZARKA RDZAWA, RURA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, NADLEW, AKTYWA TRWAŁE, BLOK, POLĘDWICA, MŁYNEK, PIASTA, JĘZYK, SPODNIK, NAWA, ZAWIESIE, SZNUR TYLNY, REPUBLIKA JAKUCKA, FORTE, MARYNARKA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, PERKOZ ROGATY, PORT, WOREK TRZEWIOWY, ZAWIESZENIE CARDANA, DZATAKI, KLATKA PIERSIOWA, KANAŁ, DUPECZKA, POCZĄTEK, MISKA, MASKA, INTERMEZZO, IROKEZ, OBLADER, WAFEL, SUTERYNA, DYMNICA, SAMOORGANIZACJA, ALLEGRO, TRACKBALL, PŁAT CIEMIENIOWY, REFLEKTOR, EPOKA, RĄB, PIERŚCIEŃ, ODŁAM, WKŁAD, OPONA, OSŁONA, QUETZAL, WELON, KONIEC, PRZESTRON, KOLBA, CZŁON, MÓŻDŻEK, STEK, TRINAKSODON, CHŁODNIK, PODKORA, BASKINKA, KAMIZELA, KAPNIK, ODZIOM, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, POKÓJ, ZATOKA, TŁUMIK, ŁUSKA, WIELKORUŚ, KOMPARYCJA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ?RYCYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁASZCZ boczna część osłony urządzenia technicznego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁASZCZ
boczna część osłony urządzenia technicznego (na 7 lit.).

Oprócz BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - BOCZNA CZĘŚĆ OSŁONY URZĄDZENIA TECHNICZNEGO. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x