PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUMATOR to:

podstawowa część arytmometru komputera cyfrowego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUMATOR

SUMATOR to:

cyfrowy układ kombinacyjny, który wykonuje operacje dodawania dwóch (lub więcej) liczb dwójkowych (na 7 lit.)SUMATOR to:

maszyna biurowa albo jej część wykonująca dwa lub trzy podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.362

STREFA POŻAROWA, GZYMSIK, PĘTLA NEFRONU, OKRES WEGETACYJNY, STER, PRZEDODWŁOK, WIATROWNICA, GLIKOPROTEID, CHORWACKI, ODZIEMEK, TERMINATOR, UKŁAD ZAPŁONOWY, NIEBIOSA, ĆWIARTKA, ŚRÓDOKRĘCIE, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, SZYNA, ŻEBRO, LUNETA, LAMNA, FUNT CYPRYJSKI, MANICA, GICZ, ZESZYT, LEMIESZ, POWRÓT, INDIE WSCHODNIE, ŁONO, CIĄG DALSZY, PREZBITERIUM, ZWÓJ, PANEL ADMINISTRACYJNY, NACIĄG, INTERPRETATOR, BUFOR RAMKI, ZADEK, PUDŁO, WIĄZADŁO, BIELIZNA POŚCIELOWA, BETONKA, LEJ, SKAN, POKRYWA, MUFA, SŁOWO POSIŁKOWE, JARZYNA, MŁOT, SCENKA, KULA, CHOMĄTO, PLECÓWKA, MISKA, NORRLAND, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, WARZYWO KORZENIOWE, KOZUBEK, OPASANIE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, GONDOLA, PUDŁO, SZELF KONTYNENTALNY, KESON, PROSTNICA, SOHO, KOMUNA LUDOWA, SUBFUNDUSZ, WYWIAD, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, TYKA, TŁO, DONOŚNIK, ODCINEK, ODŹWIERNIK, KUFA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, OGRÓDEK PIWNY, PĘTLA JELITOWA, TYBINKA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, KNOWIE, LOŻA MASOŃSKA, DUPKA, JELITKOWO, OKRUCH SKALNY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, WIBRATOR, CZUB, TEREN ZALEWOWY, CHORĄGIEW, KORONA, HUMINA, CZĘŚĆ, ŚLIZG, URODYNAMIKA, ŁATA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, KWADRANT, TRZON, GROT, ODLEWARKA, CHWOST, USTRÓJ NOŚNY, JĘZYK POZYCYJNY, DYMNICA, KONTYNENT, PANEWKA, KONTAKCIK, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, NOGA, TRYMER, CIĄG, PIRAMIDA NERKOWA, WOLNY OBSZAR CELNY, NADBUDOWA, SPŁACHEĆ, STROJNICA, KARK, ADVERBIUM, REFLEKTOR, BELKOWANIE, FORMACJA DEFENSYWNA, PARAGRAF, WIERZCHOŁ, KONSEKRACJA, ZWROTKA, JĄDRO ZIEMI, BAK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BRODA, KANALIK NERKOWY, KOŁOWROTEK, RĘKAW, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, TRZECIA CZĘŚĆ, CZĘŚĆ ZDANIA, WENET, TYŁEK, PĘTLA HENLEGO, TRZON, STROFA, TAMBUR, INFOBOKS, RITORNEL, SKRZYDŁO, PUPINA, DWUNASTA CZĘŚĆ, MIESZADŁO, KORNET, AWANSCENA, NEONTOLOGIA, ROBAK, WTRYSKIWACZ, JĄDRO GALAKTYKI, MAJTKI, ZAPORA SIECIOWA, SYNKOPA, TEZA, GUMA, BLOK, ALKIERZ, SAMOA, WEKA, DANIE, PRACA SEZONOWA, MÓŻDŻEK, BLUZA, PRZEKŁADKA, PERYFERIUM, PIŁONOSOWATE, DYSK KOMPAKTOWY, KŁĘBUSZEK, ZASŁONA, DZIEWIARNIA, GAŁKA OCZNA, PODSEKTOR, PARTIA, NAWALANKA, LOKAL, METEORYT, RZEPKA KOLANOWA, WIRTUALIZACJA, PLAMA BARWNA, SIEDZISKO, BLASTODERMA, TARAS, TABLAZO, CIAŁO SZKLISTE, TRZONEK, CEWA, FILIERA, WIEK MŁODZIEŃCZY, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, PRZYGOTOWALNIA, PALCÓWKA, GICZ, SUMATOR, BIEGUN ANIMALNY, NACZYNIE CHŁONNE, LEGION RZYMSKI, GARSTKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, INTERFEJS, PĘTELKA, WARZYWO, WROTA WĄTROBY, WOŁYNIAK, WŁADZA, PROGRAM, RYZALIT, SŁOWO MASZYNOWE, CYBUCH, ANAPSYDY, BĘBENEK, KAMIZELKA, RAMIAK, TOM, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SUWAK, OJCZYZNA, SEKTOR PUBLICZNY, RZECZ NIERUCHOMA, PERYSTOM, DZIEKANAT, DZWON HEŁMU, KIESZEŃ, PALESTRA, PIERSI, WIERZCHOŁEK KORZENIA, OBSŁUGA, OPUSZKA, MOSTEK, ANAMNEZJA, CZOK, RAMIĘ, RAFA, SEKTOR PRYWATNY, SPENCERA, MIESZAK, ODCINEK, WIDEŁKI, PODBRÓDEK, ANOLIT, ELEMENT, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, KAMIZELA, AKROPOL, KOKPIT, MONOPOLISTA, LIMBUS, BLUES, PARTER OGRODOWY, WOLNE SOŁECTWO, JURA POLSKA, FRANSZYZA, PÓŁKULA MÓZGU, SETECZKA, OBRĘCZ BARKOWA, ECHIN, KAWAŁEK, SEKUNDA, GRYZ, INTERIOR, ROZBUDOWA, PŁUG, MOSTEK, DZIÓB, WYROSTEK BARKOWY, MARCELIN, MROCZEK BRUNATNY, TWARDZIEL, KONIEC, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, GAR, GŁOWICA, PODOBÓZ, PIÓRO, ZALĄŻNIA, DZIÓB, DUSZA, LUFA, PAS MIEDNICZNY, PŁÓZ, WKŁADKA, MOST, GŁADŹ, KOHORTA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, FARTUCH, ROZŁUPKA, NAOS, ZWIERCIADŁO, KANAŁ NADGARSTKA, OKULARY, BOKS, PŁATEK, DASZEK, POŁUDNIE, SUPORT, ZATOCZKA, ?SETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.362 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUMATOR podstawowa część arytmometru komputera cyfrowego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUMATOR
podstawowa część arytmometru komputera cyfrowego (na 7 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODSTAWOWA CZĘŚĆ ARYTMOMETRU KOMPUTERA CYFROWEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x