DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DROGA WOJEWÓDZKA to:

droga publiczna, stanowiąca połączenie między miastami, mająca znaczenie dla województwa lub droga o znaczeniu obronnym niezaliczona do kategorii dróg krajowych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.745

SZAL, PŁOMYK, FORTECA, PANICHIDIA, WIĄZKA, ŚLIZGAWICA, SERM, TRZYDZIESTKA, SKANDYNAWSKOŚĆ, NOSZE, TUSZ, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, SKRAJNOŚĆ, MAKAGIGI, WOTUM, PLZ, PROFIL KAUZALNY, NOGA, ZDARZENIE PRAWNE, ZIARNECZKO, NASTURAN, KOPOLIMER, RZECZ, TRUCHT, INTERMEZZO, PIESZCZOCH, ZAPORA, KAFTAN, PREDYKCJA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SAŁO, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, HULAJDUSZA, ABANDON, RÓŻE, OLEJARSTWO, OSPOWATOŚĆ, STRACH BIERNY, LAMA, PARABOLOIDA ELIPTYCZNA, DOZYMETR, ISKIERNIK, KURS, EMISJA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, UDRĘCZENIE, DRAJREP, WARZONKA, LUSTRO TEKTONICZNE, GRZEBIEŃ, ZAGOŃCZYK, INWENTARZ ŻYWY, PERŁA, OBSZAR WIEJSKI, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, OBMUROWANIE, DRĘTWA, WŁADZUCHNA, SKAŁA ALITOWA, STRĄCZYNA, SIDARA, POWTÓRKA, EMILY, BULLETIN BOARD SYSTEM, KOLUMNA, PLOMBA, ANNAŁ, SIŁA, OBLICZE, CZUBEK, KAPER, PLASTYKA, SINICA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PISTOZAUR, DOMINANTA, BURLESKA, MACERACJA, MAKINTOSZ, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, POMROK, TEST CIS-TRANS, PEGMATYT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, INŻYNIERIA TKANKOWA, MATERAC, SZARADZIARSTWO, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, ZACHODNIOŚĆ, ŁOŻNIK, POTERNA, KOZACZKA, KUCHCIK, PRZYPRAWY KORZENNE, URZĄDZENIE RADIOWE, TABLETKA, LEMONIADA, CYZELATORSTWO, PATRYLINEARNOŚĆ, AREOLA, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, KREPA, PUNKT STYCZNY, FASOWANIE, RZECZ PRZYSZŁA, ODDANIE, PÓŁKOLONIA, UCZELNIA, PIEPRZNIK, ŚWIĘTA KROWA, HIPERTONIA, SZCZĘK ORĘŻA, RÓG MGŁOWY, WYŚCIGÓWKA, WODZIK, SZAŁWIA, JĘZYK CHIŃSKI, RADA GABINETOWA, GŁOWNIA, RZEKA EPIZODYCZNA, PAMIĘTNIK, FILTR POLARYZACYJNY, SANKI, SKALISKO, GŁUPSTWO, KARŁOWATOŚĆ, KLASZTOR, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ELEW, SMUGA KONDENSACYJNA, KOLEC, WELWET, KAMIZELKA, CYKL METONA, SZLAFROK, KREDENS, ZAŁOŻENIE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PRIMADONNA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA, GIRLANDA, KAPSUŁA POWROTNA, SZTUCIEC, ŻAK, KACZKA, MELANIZM, OWOCARSTWO, KOKORYCZKA, BOMBIARZ, SUPERKUTER, SŁUŻKA, LIST, BOSCH, ARYTMOMETR, STAN WOLNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, KAMERA, EMOTKA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KOŁO SEGNERA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, CZERWONE ŚWIATŁO, ŁOWCA GŁÓW, GŁĘBSZY, DIPLOPIA, WEZYRAT, PADWAN, KUMOTERSTWO, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SERPENTYNA, APLIKACJA RADCOWSKA, OPONENT, PRAGMATYKA, CEWNIK, CEREMONIA HERBACIANA, WAMPIREK, RANA POSTRZAŁOWA, BAREŻ, IBERYSTYKA, PÓŁKREW, FILTRACJA, OSTOJA, KOMÓRKA KUPFFERA, CHEKKER, KOMPOTIERKA, FRAGMENTARYZACJA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, MAGAZYN, MILANO, PODWÓJNA ARTYKULACJA, SKAŁA, ZAWIJAS, DOŻYWOTNOŚĆ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, WNĘKA, ZIARENKOWIEC, RODZICIELSKOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, CIĄG, NARKOTYK MIĘKKI, KALISZ, ZAKŁAD WZAJEMNY, MAURESKA, WAŁKOŃ, STOŻEK PASOŻYTNICZY, MIGDAŁOWIEC, SUCHOKLATES, KABRIOLECIK, BAKTERIA ŚLUZOWA, HALLOWEEN, KASTRAT, DOK, REALIZM, PODATEK, METAL NIEŻELAZNY, CHIŃSKI, WIELKA JEDNOSTKA, FASETA, PACHT, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WŁÓCZĘGA, GRZĘDA, KUBRAK, ŚLEPA PRÓBA, SYRENA, ANTYCYKLON, WAFELEK, SYGNAŁ, SKUMBRIA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, TWÓR, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, OFENSYWA, PAS CNOTY, FILIŻANKA, DZIURAWKA, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PROTETYKA, TRUP, ASEKURANT, WATA, WSPÓŁMAŁŻONEK, MIZOPEDIA, PANOWANIE, PARODOS, PASTA CURRY, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, CZARCIE NASIENIE, TĘPICIEL, GOŁĄBEK, WOTUM ZAUFANIA, OFENSYWA, GENERAŁ, RÓG, KOMITET CENTRALNY, HOLK, PAROWANIEC, CHOROBA DZIEDZICZNA, CHŁOSTA, PUNKT WYJŚCIA, ZAINTERESOWANIE, ROŚLINA ZIELNA, BATAGURY, SKALAR, KARA GŁÓWNA, INTEGRALNOŚĆ, MAKAGIGA, UKONTENTOWANIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, BON OŚWIATOWY, INKA, EMBLEMAT, KLEIK, TRZYMAK, SZPARNICOWATE, PRZYJEZDNY, TESTOWANIE WZORCOWE, FAKCJONISTA, FAWOREK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PODKOWA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, PROLEK, FAZA, AKR, MŁOT KAFAROWY, WYZNANIE, RENESANSOWOŚĆ, BRZYDACTWO, DĘTKA, PIANOLA, ALARM, POLIPTYK, GRUCZOŁ MLECZNY, KUBECZEK, ?FRANCUSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.745 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DROGA WOJEWÓDZKA droga publiczna, stanowiąca połączenie między miastami, mająca znaczenie dla województwa lub droga o znaczeniu obronnym niezaliczona do kategorii dróg krajowych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DROGA WOJEWÓDZKA
droga publiczna, stanowiąca połączenie między miastami, mająca znaczenie dla województwa lub droga o znaczeniu obronnym niezaliczona do kategorii dróg krajowych (na 15 lit.).

Oprócz DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - DROGA PUBLICZNA, STANOWIĄCA POŁĄCZENIE MIĘDZY MIASTAMI, MAJĄCA ZNACZENIE DLA WOJEWÓDZTWA LUB DROGA O ZNACZENIU OBRONNYM NIEZALICZONA DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x