OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMOC to:

osoba, która świadczy usługi, pomaga np. w obowiązkach domowych, w utrzymaniu czegoś, wykonuje proste prace; nie jest to służący, raczej pracownik do wynajęcia lub związany jakąś umową (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMOC

POMOC to:

wsparcie materialne, najczęściej finansowe (na 5 lit.)POMOC to:

działanie dla dobra kogoś lub czegoś, zazwyczaj znajdujących się w trudnej sytuacji (na 5 lit.)POMOC to:

przedmiot, który ułatwia jakąś czynność, np. naukę (na 5 lit.)POMOC to:

grupa osób lub nawet instytucja, która świadczy pomoc, także przez metonimię osoba, która jest częścią grupy, uczestniczy w pomocy (na 5 lit.)POMOC to:

zawodnicy grający w drużynie na pozycji pomocników (na 5 lit.)POMOC to:

między atakiem a obroną na boisku (na 5 lit.)POMOC to:

udzielana poszkodowanemu w wypadku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.250

ALIENACJA RODZICIELSKA, DEBILNOŚĆ, DWUDZIESTY CZWARTY, CYGANKA, ANTYWESTERN, DZIEWKA, LEADER, WYCIERACZKA, PIĘKNY WIEK, PUB, BŁYSZCZYK, NAPĘD TAŚMY, BIOCHEMIA, TOWARZYSZKA BRONI, SCEPTYCYZM, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, WŁAŚCIWOŚĆ, LABIRYNT, WZÓR WILLISA, ZWAŁ, RYM NIEPEŁNY, GRANULACJA, ZEW KRWI, SUPERWAJZOR, ZŁOŻENIE PODPISU, CHÓR, USTNIK, SAJGONKA, SPÓDNICZKA, PŁYN ETYLOWY, INDYWIDUALIZM, WYKRZYKNIENIE, TYMBALIK, WIERCIPIĘTKA, POKRYWKA, CIŚNIENIE, HULAJDUSZA, KOLORYSTA, ABAJA, PANECZEK, ODKUP, FLESZ, NASKÓREK, ANTYTETYCZNOŚĆ, ACHEIROPOIETOS, GÓWNOZJAD, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, AUDYT, ENZYM, PIERWIASTEK, PIANKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, BOA, PARAWANING, ROZETKA, POLE GOLFOWE, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, ETYKIETKA, LEMIESZKA, KLOSZ, MUCHA SUCHA, PIWNICA, TRACKBALL, LITEWSKOŚĆ, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, OMFALOMANCJA, KURIER TATRZAŃSKI, ŚLIWKA, WALENTYNKA, MISIEK, ŁĄCZÓWKA, NIEOBECNY, PIKA, KOKORYCZKA, TRAWA KANARYJSKA, KRUCYFER, DYPODIA, PRZETOKOWY, SKARGOWOŚĆ, ECCHI, ROZŁÓG, CIAŁO OBCE, NATURALIZM, ADWEKCJA, POWIĘŹ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, LEMUR KARŁOWATY, MONITORING, SPORT MOTOROWY, EWANGELICYZM, KASZA JAGLANA, CZĘBOREK, POMPA STRUMIENIOWA, LIBRA, INTERFEJS, CUDEŃKO, ANTENA ŚRUBOWA, DRELICH, DIABEŁEK, ZARZEWIE, KASTANIETY, EFEKT RYGLA, DOM HANDLOWY, SPLIT, POLIGLOTA, TRAWERS, GOGLE, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SŁODZIAK, DENDRYT, KAWLATA, SATYNA, ZBIERACZKA, PŁACZKA, PĘK, ILOCZYN BLASCHKEGO, NOODLE, SZCZĘKOWIEC, MÓŻDŻEK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, MODERATOR, WIELORDZENIOWOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, OSTRA AMUNICJA, INDETERMINIZM, SOSNA GÓRSKA, NACZYNIE SKIPOWE, SZEW, WYRAFINOWANOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, ASYSTENTKA, BICZ BOŻY, OBSERWACJA, SALA, ANTAGONISTA, ANITA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PAWĘŻ, SZMER, PIDGIN, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, EFFIGIA, MIARA NIEZWARTOŚCI, NIEPRAWOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, TRYWIALNOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, DAWCZYNI, KRUCHOŚĆ, N-GRAM, VIOLA DA BRACCIO, KRĘGOWCE, WOZIWODA, WYBIJACZ, HORMON STERYDOWY, SPRZĘCIOR, NAPYLANIE, DZIEŁO OTWARTE, LITERATKA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, SZYK ANTENOWY, WARTOŚĆ MODALNA, MARSALIS, SZTUCZNE SERCE, PIERWSZY PLAN, GNIAZDO, NEGATYW, WIRTUOZERSTWO, KAPELMAJSTER, LEBERKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KOLORYSTA, DZIAŁ, AZJATYCKOŚĆ, ADAGIO, ANGORYZM, CECHA, WĄSONÓG, CIEPŁE KLUSKI, TROP, OSŁONA, ROŚLINY OSIOWE, TRZECIORZĘDNOŚĆ, GAMBIT, PRZYBUDÓWKA, HYDRA, SCHADOW, NASŁUCHOWIEC, WSKAZ, HAMERNIA, OŚCIEŻNICA, KOSZT POŚREDNI, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, PRZEMYT PLECAKOWY, SILNIK UNIWERSALNY, PASKUDNIK, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, KOMÓRCZAK, GRAJCAR, FILM ODWRACALNY, HAUST, ORGANIZM, KORONA, DŁUŻNICZKA, PRZYNĘTA, UKŁAD OPTYCZNY, TANY, DÓJKA, KAPELMISTRZ, KIESZONKA, LAMPE, DWÓJKA PODWÓJNA, SAMOBÓJCA, NIESAMOISTNOŚĆ, KORZYSTNOŚĆ, LIRNIK, NORMA KOLIZYJNA, USTĘP, KOT, PROSIĘ, PRE-PAID, TWIERDZENIE KRULLA, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, TURBINA GAZOWA, KURATORKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SUPOZYCJA, TAXI, CIĘTOŚĆ, KOMISUROTOMIA, SZWEDZKI, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ŁUK TĘCZOWY, POLIANDRIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ODWIERT, LATAJĄCE SKRZYDŁO, SERBISTYKA, ŻYWY TRUP, OWAL, KŁOBUK, TEKA, PLENNOŚĆ, ŁÓŻKO, PROFESJA ZAKONNA, OBŁÓG, HIPERDŹWIĘK, ZŁOTODESZCZ, TRACKLISTA, STEMPEL, PONURNIK, WIATR, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MEDYCYNA LOTNICZA, UWERTURA, SAMODZIERŻCA, CHRZEST, BALANGOWICZ, NÓŻ, KREM, ZBIORNICA, KATAR SIENNY, ŚLIZG, ARYJCZYK, BUŁA, ANALFABETKA, ATMOSFERA, KOMPOTIERKA, BABUŚKA, ĆWIEK, DEVELOPER, ANTEPEDIUM, PRZYSŁÓWEK, KRAŃCOWOŚĆ, CZARNINA, OCEMBROWANIE, NOŚNIK NARZĘDZI, MASOŃSKOŚĆ, UŚCISK, STEK, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, JACK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PŁYWAK, LICHWIARZ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, TRAP, SKRZYNIA BIEGÓW, STRZAŁ, FENOMENALIZM, FIGLARZ, JĘZYK, IMPEDYMENTA, WROCŁAWSKOŚĆ, ELEKTRYCZNY PASTUCH, ?LĘK KASTRACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMOC osoba, która świadczy usługi, pomaga np. w obowiązkach domowych, w utrzymaniu czegoś, wykonuje proste prace; nie jest to służący, raczej pracownik do wynajęcia lub związany jakąś umową (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMOC
osoba, która świadczy usługi, pomaga np. w obowiązkach domowych, w utrzymaniu czegoś, wykonuje proste prace; nie jest to służący, raczej pracownik do wynajęcia lub związany jakąś umową (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ŚWIADCZY USŁUGI, POMAGA NP. W OBOWIĄZKACH DOMOWYCH, W UTRZYMANIU CZEGOŚ, WYKONUJE PROSTE PRACE; NIE JEST TO SŁUŻĄCY, RACZEJ PRACOWNIK DO WYNAJĘCIA LUB ZWIĄZANY JAKĄŚ UMOWĄ. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x