MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIZG to:

manewr w lotnictwie polegający na ustawieniu osi podłużnej samolotu lub szybowca pod pewnym kątem (w płaszczyźnie poziomej) w stosunku do wektora jego prędkości powietrznej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIZG

ŚLIZG to:

dolna część narty (na 5 lit.)ŚLIZG to:

urządzenie transportowe używane do przemieszczania towarów dzięki sile grawitacji, mające kształt wyprofilowanej rynny (na 5 lit.)ŚLIZG to:

ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną (na 5 lit.)ŚLIZG to:

pojedynczy ruch łyżwiarza (lub kogoś poruszającego się po śliskiej powierzchni) (na 5 lit.)ŚLIZG to:

pojedynczy zjazd w saneczkarstwie sportowym, wykonany na specjalnie przygotowanym torze (na 5 lit.)ŚLIZG to:

stan lotu samolotu powodujący zwiększenie prędkości opadania (na 5 lit.)ŚLIZG to:

przenośnik grawitacyjny w którym materiał zsuwa się po bieżni pochyłej, śrubowej lub stopniowej (na 5 lit.)ŚLIZG to:

... lodowy, czyli bojer (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.221

POZIOMICA, PODATEK, BELKOWANIE, MIKROKROPKA, DEFEKT TRÓJKĄTA, SPIKER, DACIA, NAGRODZENIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, MŁOTECZEK, ZWAŁA, WINIETA, MIKROMACIERZ DNA, STRAPONTEN, WĘGLÓWKA, LANCER, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ZNACZEK, ALARM LOTNICZY, POTOK, KAPITAN, KLĄTWA, APLA, GOLF, SKAŁA ALITOWA, OREGANO, INGRESJA MORZA, PŁOMYK, PŁUŻEK, SZEWRON, KWIATUSZEK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, SURDYNA, GOUDA, WELIN, AHA, MIKROMETR, ŻONGLERKA, MAGNESIK, RISOTTO, REUTER, PRZEDWCZORAJ, AMPUŁKA, JAMA, POWÓZ, PIERNIK LUBELSKI, FULAR, PÓŁPOŚCIE, GIMBOPATRIOTA, WOJNA, GLORYFIKATOR, TURBINA PROMIENIOWA, TURBINA PELTONA, PIERWSZA JASKÓŁKA, DOMICYL, ŁAWICA SKALNA, KAMIENNIK, REFERENCJA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ZAPARZACZ, PARA MINIMALNA, ODCHYŁKA, ALGEBRA LIEGO, GŁADZIZNA, STRZELEC WYBOROWY, BRZYDULA, KONTUAR, KAJAK, LAKTOOWOWEGETARIANIN, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, FIOLET GENCJANY, SYMPTOM, SRACZKA, ŚWIDOŚLIWKA, BOK, SAMOODNOWA, AUTOMORFIZM, KASZA, STARZEC, CEBULARZ, AEROLOGIA, ZAKONNICZKA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, SKRZYNIA BIEGÓW, BÓR BAGIENNY, CZAMARA, PERKALIK, EDYKUŁA, KURATORSTWO, KOZŁEK LEKARSKI, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ANTYKOAGULANT, ŻÓŁW MALOWANY, CYKL REALIZACYJNY, PLAMA WĄTROBOWA, AMBASADOR, HULK, GRZYB, JARZYNA, KOT, RADIANT, AURA, DIABEŁEK, ESKORTA, RYM NIEPEŁNY, MUCHOMOR BULWIASTY, REGIMENTARZ, TOM, KOLEJ LINOWA, KONWENT, SALDO DEBETOWE, MOTET, SMAROWNICA, POMIDOR DRZEWIASTY, PODJAZD, MOHRG, TRAMPOLINA, STRATY MORALNE, NAUKA HUMANISTYCZNA, SALAMANDRA KAUKASKA, HADŻ, WYRĘBA, FISTUŁA, MELANODERMIA, KNEDLE, KORUPCJA, ROLADA, WYRAŹNOŚĆ, PRZEBUDOWA, PILOT, INERCYJNOŚĆ, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, KROPLA, DIABLOTKA, RYFT, PRĘT, RODZIMOŚĆ, POMOC STYPENDIALNA, PROGRAM, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BELKOWANIE, BAR MICWA, ORBITA, AFIKSACJA, FLACHA, STAN WOLNY, ZDROWIE, TECHNIKA ANALOGOWA, KONTAKT, HOMOLOGIA, KONWERSJA, ŻUBR KARPACKI, MEANDER, HOLOGRAM, MIKROMIERZ, KOLOR LOKALNY, KARBONATYT, PLUTON, MIĘKKI RESET, ŁOŻE, WĘZEŁ, ZGODNOŚĆ, BAKAS, RYZYKO NIEWYGASŁE, ŚNIOT, MAJĄTEK NIERUCHOMY, BANIECZKA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, DERYWAT, AGNOSTYK, BULLA, ŁUG, GETRY, KULTUROWOŚĆ, ŻOŁNIERZ, ROD, ZABIEG, CEMBROWINA, MIRAŻ, ADAPTACJA, BASENIK, LUBASZKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ŁĄCZNIK DROGOWY, KONWERTOR, OKO, SZÓSTKA, GOSPODARSTWO LEŚNE, KUTER UZBROJONY, USYTUOWANIE, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ALBA, BON TOWAROWY, DZIAŁ, PARSZYWOŚĆ, ZIELONA RECEPTA, ROSZCZENIE ZWROTNE, BŁOTNIAK, KRUSZNICA, WYRĄB, SPIEK, DUKLA, INKORPORACJA, CZYNNIK PRODUKCJI, IZOMER KONFORMACYJNY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, SZCZELINA BRZEŻNA, GALON, DESKA SEDESOWA, KRUCHTA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ROZSADNIK, DYMKA, PASTYŁA, ŚLIWKA, MINORKA, ŚWIECA, UPUST, DYFUZJA, KREWETKA ELEGANCKA, GWIAZDA NOWA, GEOFIT CEBULOWY, TRASA WYLOTOWA, PRAWOMOCNOŚĆ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BUCHTA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, MIR, SKRÓT, REAL, LODOWIEC GRUZOWY, PROMENADA, STOWARZYSZENIE, WIOŚLAK, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, FONDUE CZEKOLADOWE, DEPESZA, ZWAŁ, PIEROGI, LURA, PRZEWÓD CIŚNIENIOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WADA, DYKTANDO, OBROŻA, METROPOLIZACJA, AUTOMAT TELEFONICZNY, SKUTER, JĘZYK KIPCZACKI, SIEDMIOMILOWE BUTY, SEKCJA RYTMICZNA, PROSTOŚĆ, APOLOGETA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BOCIANIE GNIAZDO, PIROELEKTRYK, MACZANKA, SIŁA, WADA DREWNA, MERZYK GROBLOWY, CZAPKA FRYGIJSKA, PRAWO PODMIOTOWE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, WELON, UNIA, MYŚLIWIEC, SPĄGNICA, BROŃ BIAŁA, PLASTYKA, GARDENIA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, HERETYK, LIGA, NEFOSKOP, HISZPAŃSKIE BUTY, TROLLING, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, KONFIRMACJA, KLON, PRZENOSICIEL, MACZUGOWIEC, MANEWR PRINGLE’A, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SŁUGA BOŻY, ŁACINNIK, POWSTRZYMANIE, SZKWAŁ, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, TRAWERS, CEFADROKSYL, TEST, TARCZA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SZCZYTÓWKA, BLOK, BALDACH, ?GRZEBIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIZG manewr w lotnictwie polegający na ustawieniu osi podłużnej samolotu lub szybowca pod pewnym kątem (w płaszczyźnie poziomej) w stosunku do wektora jego prędkości powietrznej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIZG
manewr w lotnictwie polegający na ustawieniu osi podłużnej samolotu lub szybowca pod pewnym kątem (w płaszczyźnie poziomej) w stosunku do wektora jego prędkości powietrznej (na 5 lit.).

Oprócz MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - MANEWR W LOTNICTWIE POLEGAJĄCY NA USTAWIENIU OSI PODŁUŻNEJ SAMOLOTU LUB SZYBOWCA POD PEWNYM KĄTEM (W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ) W STOSUNKU DO WEKTORA JEGO PRĘDKOŚCI POWIETRZNEJ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x