PROBLEM DLA TŁUMACZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IDIOM to:

problem dla tłumacza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IDIOM

IDIOM to:

dwu- lub więcejwyrazowe połączenie, którego znaczenia nie da się sprowadzić do sumy znaczeń jego elementów składowych (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM DLA TŁUMACZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.406

LAWOWANIE, KINDERBAL, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, MĄTWA, MESZ, STALLE, KIT, ACENA ARGENTYŃSKA, TOR WODNY, STAND, NAJ, BURGER, FUNDUSZ PŁAC, ACENA BUCHANANA, TELETUBIŚ, BARETKA, CZYNOWNICTWO, JAŁOWIEC, KUC, FRA, PÓŁTORAK, OKAP, PRZEJAZD KOLEJOWY, NULKA, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, SKALA RANKINE'A, KABINA, HANGAR, LINOTYP, BOJOWNIK, ESTRADOWOŚĆ, DRUMFILL, STRYCHULEC, KREDYT STUDENCKI, SHITSTORM, DELTA KRONECKERA, PROGNOZA BRANŻOWA, ACENA NOWOZELANDZKA, KUCHNIA, KLIN, SKAZA WYSIĘKOWA, REZONANS, ŁASKAWCA, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, DANONEK, PLIK, IDEAŁ PIERWSZY, KOSZ, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, OCZKO W GŁOWIE, NEGACJONISTA, NERKOWIEC, STALAG, OBÓZ KONCENTRACYJNY, GAŁA, POWIEŚĆ RZEKA, KLESZCZE MIĘKKIE, ZASIŁEK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, TYSIĄC, JĘZYK ROMAŃSKI, POEMAT HEROICZNY, NOWOWIERCA, WOODSTOCK, SKORPION, PAPA MOBILE, WYCIĄG LABORATORYJNY, SKŁONNOŚĆ, DRAPACZ, LEOPARD, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, SKORPION, SMOK, KAKI, SUMAK, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ŻARTOWNIŚ, EMPORA, EGO, PRZYŚPIEW, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, FURAŻER, POCHLEBCA, WSTĘP WOLNY, FIZJOLOGIA, STRUKTURA PROSTA, HYDROAKUSTYKA, ODCZYN TUBERKULINOWY, STOPIEŃ ETATOWY, NIKOLAIZM, ROCAILLE, ANNAŁ, DRABINA, ZEBRA, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, WIGOŃ, REGUŁA, ALERT, WIMPERGA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, SEPARATKA, ANGORKA, SHAW, SCAT, SAUNAMISTRZ, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, DŻOLER, ZADANIE TRANSPORTOWE, PROTEKCJONIZM, TRADYCYJNOŚĆ, DOBÓR PŁCIOWY, SROMOTNIK WOALKOWY, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, BOKS, DOWÓD RZECZOWY, ANIA, PASZA, POMELO, SZCZMIEL, CHOCHOŁ, HACZYK, GROWL, ARGENTYŃSKOŚĆ, KOJCZYK, KAND, MASOWOŚĆ, STANCJA, TRANSLATOR, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, CENA INTERWENCYJNA, SKAŻENIE CHEMICZNE, SZYMPANS ZWYCZAJNY, GIMNAZJADA, GAWĘDA SARMACKA, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, FRASUNEK, IMPULS TELEFONICZNY, PRZEKLEŃSTWO, ŚWIATŁA MIJANIA, ASESOR, HANGAR, OKRĄG APOLONIUSZA, POLE, ŻONA , AKCENTUACJA, MAFIJNOŚĆ, KINO, TĘPOZĘBNE, SYGNIFIKATOR, CEL, PÓŁKOLONIA, STOPIEŃ WARSTWICOWY, SZPILKA, ŻOŁD, SUPERMODELKA, KUC HACKNEY, RACHUNEK CAŁKOWY, BAŁWAN, MARRAN, GRUPA WAROWNA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KITEL, TYBINKI, PINTA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, RZUTKI, KLAUZURA, KONTRDEMONSTRACJA, ODWACH, ADORACJA, KAWOWIEC, CONCEPT ART, KAUTER, KOŁCHOZ, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, MARZANNA, ADAPTACJA, SALON, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, DEFICYT EKONOMICZNY, GALERIA, OMYK, DROGA WOJEWÓDZKA, MODUŁ ILORAZOWY, NOBEL, ŚCIEŻKA, DRWINA, NOCEK ALCATHOE, DROGA, MARTWY SEZON, STAND-UP, CZEK ROZRACHUNKOWY, LIMUZYNA, NORA, KOLORATURA, ZNAK CZASÓW, SANSON, MNIEMANOLOGIA STOSOWANA, ŚPIEW, JAWNOŚĆ, NATURALIZM, ZGNIŁY KOMPROMIS, RUSZCZYZNA, FRANCUSZCZYZNA, ANGORA, WYBRYK NATURY, PUNA, ARKATURA, JORDANEK, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, ZASOBNOŚĆ GLEBY, HOSTEL, MARANTA, CYGARO, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, HIW, GRATKI, FAMUŁA, TRASA, POIDEŁKO, OŁTARZ, TEMPURA, SOCZEWICA, CHLEWNIA, IZBA CZELADNA, BUSZ, DMUCHANIEC, URLOP SZKOLENIOWY, ADŻWAN, LUKRECJA, CENA, NARZĘDNIK, RUNO, HARLEQUIN, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, ZIBI, AUTOKAR, TORT, KUROBRÓD SIODŁATY, FAZA, TEMPERATURA MROZU, KASTYLIJSKI, OBOL, BADANIA SYSTEMOWE, OBOL, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, IMPULS, CAB, JEEP, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, PENSJA, STUDNIÓWKA, MIRAŻ, KARABIN WYBOROWY, WĘZEŁ, CZESZCZYZNA, ACAN, MANIERYZM, SPLOT, ADIUSTACJA, ŁĄKA, GIGAWAT, EGZOTERYCZNOŚĆ, PYTANIE, MELONOWIEC, PELARGONIA ANGIELSKA, KOMORA, TRON, RUGBY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, PATOLOG SĄDOWY, KOZIOŁ, CEPER, POJNICZEK, MATCZYNOŚĆ, OBORA, PIANKA, ŻAKINADA, LOŻA PRASOWA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, PŁOW, KOMEDIA NISKA, GÓWNOBURZA, DODATEK MIESZKANIOWY, KLĘSKA, GEODEZJA OGÓLNA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, PODWOJENIE SZEŚCIANU, BOJA, BODZIEC WARUNKOWY, KAPA, KAPUSTA, KOZA, KRĘGARSTWO, CAMPANILE, PALMA, SPOSÓB BYCIA, ?ŁAGIEWKA PYŁKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM DLA TŁUMACZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM DLA TŁUMACZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IDIOM problem dla tłumacza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IDIOM
problem dla tłumacza (na 5 lit.).

Oprócz PROBLEM DLA TŁUMACZA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PROBLEM DLA TŁUMACZA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x